کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب   

فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:کاربرد فرآیند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

- سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده

- مخزن هوادهی که میگرو ارگانیسم هادر آن نگهداری شده و برای فعالیت ان ها اکسیژن به مخزن تزریق می شود.

- لجن بیولوژیکی از مخزن ته نشینی جدا می شود و با فاضلاب مخلوط شده و در 2 فاز جداسازی می شود.

صافی چکنده از تعدادی بازوی متحرک که واحد های آبفشان بر روی ان قرار دارد .بوسیله این آبفشان ها پساب فاضلاب بر روی بستر ی به صورت دورانی پاشیده می شود.

زمانی که جامدات معلق، اسید های چرب ، ترکیبات کلرینه و ... وارد آب ها می شود برای موجودات آبزی خطراتی را به بار می آورد.فاضلاب بوسیله روش های شناورسازی ، انعقاد، جذب و... تصفیه می شود. برای افزایش کیفیت پساب تولید شده از تصفیه خانه از روش های تلفیقی بهره می گیرند.مواد کربنه به :

- Codقابل تجزیه زیستی

- Cod غیرقابل تجزیه زیستی

- Cod توده زیستی

تقسیم بندی می شود.cod به بخش با قابلیت تجزیه زیستی سریع و تدریجی تشکیل می شود.

Cod با قابلیت تجزیه زیستی تدریجی: مولکول های پیچیده بوسیله توده های لجن به دام می افتند و به کمک آنزیم های خارج سلولی از دیوار سلولی عبور می کند.

Cod با قابلیت تجزیه زیستی سریع: مولکول های ساده ای که از دیواره سلولی عبور کرده وتوسط ارگانیسم ها جذب شده و بعنوان انرژی متابولیزه می شود .

زمانی که فرایند لجن فعال با صافی چکننده تلفیق شود در مقایسه با زمانی که به صورت مجزا بکار می رود در حدود 2 برابر بیشتر Cod ترکیبات مقاوم را حذف می کند استفاده از این فرایند تلفیقی در تصفیه خانه هایی که از لحاظ فیزیکی تجهیزات لازم را دارند با تولید پساب با کیفیت مجددا پساب را مورد استفاده قرار داد.

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...