گازهای گلخانه ای-نقش فاضلاب(زايدات و زباله ها)   

تغييرات ناشی از مديريت ضايعات و فاضلاب اساساً بطور عمده بر انتشار CH۴ تاثير مستقيم دارد.سهم بخش فاضلاب در انتشار جهاني CH۴ در حدود ۹۰ ميليون تن در طول سال ارزيابی شده است. در طول سال ۱۹۹۰ مديريت فاضلاب و زباله های جامد يک منبع مهم براي جلوگيری از انتشار CH۴ است.سهم ساير گازها در مجموع کوچکتر است که اين گازها شامل:CO۲،N۲۰و ترکيبات آلی فرار غير متانی است. بخش فاضلاب اثر قابل توجهی بر انتشار CH۴ در سطح جهانی دارد البته به ويژه در کشورهای در حال توسعه همينطور گازN۲O از اين دسته مستثنی نيست.بر اساس راهنمای ارائه شده توسط IPCC سه اصل مهم در تعيين نقش فاضلاب گاز گلخانه ای وجود دارد.
- مقدار جريان يافته CH۴ به اتمسفر بطور تقريبی برابر مجموع انتشار از بخش زايدات جامد،فاضلاب و فرآورده حاصل از سوزاندن زباله هاست.
-  مقدار جريان يافتهN۲O به اتمسفر بطور تقريبی برابر مجموع انتشار گاز از فاضلاب و بخش سوزانده شده آن است.
-  ميزان CO۲ می تواند از روی تصفيه اوليه ارزيابي شود.

N۲O بيشتر از بخش زايدات انسانی توليد می شود و بخشی از آن هم از سوزانيدن زايدات CO۲ فقط از سوزاندن زايدات توليد مي شود.

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...