روش سپتيک تانک ثقلی   

محاسن سپتيک تانک

- سرعت اجرا.
- مناسب براي زمين هاي دژ و يا زمين هايي که قدرت جذب بسيار کمي دارند و يا مناطقي که سطح آبهاي زير زميني در آن بالا باشد.
- به دليل استقرار در زمين فضايي را اشغال نمي نمايد.
- هزينه بسيار مناسب.
- بدليل عدم استفاده از تجهيزات الکترومکانيکال نيازي به تعمير و هزينه نگهداري و اپراتور ندارد.

 

روش سپتيک تانک ثقلی( Septic Tank Effluent Gravity STEG)

سپتیک تانک

در اين روش يک پيش تصفيه بر روی فاضلاب صورت می گيرد و مشکلي جهت تامين سرعت خودشستشويی وجود ندارد چون  مواد جامد معلق درشت در سپتيک تانک مانده و اختلالي در تامين سرعت خودشستشويی ايجاد نمی کنند. در سپتيک تانک لازم نيست که قطر لوله 200 mm و يا بالاتر انتخاب گردد.
اين روش براي جوامع کوچک کاربرد دارند و چون قطرها کوچک هستند، مي توان از لوله های پلاستيکی استفاده نمود زيرا خوردگی اين نوع لوله ها کمتر است و مشکل نشتاب وجود ندارد.
فاضلاب بدون هيچ پيش تصفيه ای وارد شبکه جمع آوري شده و به صورت ثقلی به سمت تصفيه خانه حرکت مي کند. حداقل قطر لازم 150 تا 200 mm است. جهت جلوگيری از رسوب جامدات معلق، حداقل قطر 6/ متر بر ثانيه حفظ بايد گردد. جهت تميز کردن آنها وجود منهول الزاميست. بدليل آب بند نبودن کامل شبکه جمع آوری سنتی، يکی از مشکلات اصلی Infiltration يا نشتاب به داخل و Exfiltration يا نشتاب به خارج می باشد. در اين روش قطر شبکه کم است ( حدود 25 تا 50 mm ) و لوله های پلاستيکی مورد استفاده قرار مي گيرند.
لوله های خروجی از منازل، در ابتدا وارد سپتيک تانک می گردند. بدليل اينکه در اين حالت مواد جامد قابل ته نشينی وجود ندارد. سيستم با قطر کم و شيب کمتر قادر به انتقال فاضلاب خواهد بود. اين سيستم به دليل اينکه کاملا آب بند مي باشد، امکان نشتاب به داخل و يا خارج وجود ندارد. عمق کارگذاری لوله ها در اين سيستم حدود 9/ متر مي باشد.