تصفيه فاضلاب   

تصفیه فاضلابفاضلاب جمع آوری شده چه از مراکز جمعيتی يا کارخانجات نهايتا بايد به منابع آب يا خاک باز گردانده شود. در هر مورد بايد به اين سوال پيچيده پاسخ داد که : برای حفظ محيط زيست ، کدام يک از آلاينده های فاضلاب ، و تا چه حد بايد حذف شوند؟ پاسخ به اين سوال مستلزم بررسی شرايط و نيازهای محلی ، همراه با کاربرد دانش علمی ، قضاوت های مهندسی متکی به تجربه و رعايت شرايط و مقررات کشوری می شود .

گرچه جمع آوری آبهای سطحی و زهکشی از زمانهای قديم شروع شده است ، ولی پيدايش نظريه ميکروبی توسط کخ و پاستور در نيمه دوم قرن نوزدهم آغازگر عصر جديدی در زمينه بهداشت عمومی شد . قبل از آن زمان رابطه آلودگی و بيماری فقط به صورت مبهم شناخته شده و از علم نوپای باکتری شناسی نيز برای تصفيه فاضلاب استفاده نشده بود.

روش های تصفيه که در آنها کاربرد نيروهای فيزيکی عامل مهمتری است با عنوان عمليات واحد تصفيه شناخته شده اند . روش های تصفيه که در آن حذف آلاينده ها از طريق واکنش های شيميايی و زيست شناسی صورت می گيرد با عنوان فراينده های واحد تصفيه معروف اند.

در حال حاضر ، عمليات و فرآيندهای واحد تصفيه در هم ادغام شده و آنچه را که امروزه مراحل اوليه ، و نهايی تصفيه ناميده می شود تشکيل داده اند . در تصفيه اوليه از عمليات فيزيکی تصفيه همچون آشغالگيری و ته نشينی برای جدا کردن مواد شناور و قابل ته نشينی موجود در فاضلاب بهره گرفته می شود . در تصفيه ثانويه از فرآيندهای شيميايی و زيست شناختی استفاده می شود تا قسمت اعظم مواد آلی از فاضلاب جدا شود . در تصفيه نهايی از واحدهای اضافی عمليات و فرآوری استفاده می شود . تا ساير آلاينده ها مانند نيتروژن و فسفر ، که مقدار آنها در تصفيه ثانويه کاهش چشمگيری پيدا نکرده است ، حذف شوند . روشهای تصفيه زمينی ، که امروزه بيشتر به "‌سيستمهای طبيعي " معروف شده اند ، مجموعه ای از مکانيسم های تصفيه فيزيکی ،‌شيميايی و زيست شناسی را به خدمت گرفته و آب را با کيفيتی مشابه آبی که از تصفيه نهايی فاضلاب حاصل شود توليد می کنند.

در طول ٢٠ تا ٣٠ سال گذشته تعداد مراکز صنعتی که فضولات خود را به شبکه های فاضلاب شهری تخليه می کنند افزايش چشمگيری يافته است . با عنايت به اثرات سمی ناشی از حضور اين فضولات ،‌حتی با غلظت بسيار کم ، در بسياری از جوامع آميختن فاضلاب خانگی با فاضلاب های صنعتی ، که به طور کامل يا ناقص تصفيه اوليه شده اند ، مورد ارزيابی مجدد قرارگرفته است . پيش بينی می شود که در آينده اين کارخانجات ملزم شوند که اين فضولات را ،‌ در محل توليد ، تا سطح بالاتری تصفيه کنند تا بی ضرربودن آنها ،‌قبل از تخليه به شبکه های شهری ،‌تضمين شود . در حال حاضر بر روی اغلب عمليات و فر آيندهای واحد مورد استفاده در تصفيه فاضلاب تحقيقات وسيع و پيوسته ای ، از ديدگاه کاربرد و اجرا ،‌صورت می گيرد . در نتيجه ، تغييرات فراوان در فرآيندها صورت گرفته و فرآيندها و عمليات جديدی ابداع و به کار گرفته شده است : به منظور ارتقا شرايط زيست محيطی آبهای سطحی و رودخانه ها رو ش های تصفيه معمول بايد بهبود يابد و سيستم های تصفيه و تکنولوژی نوين ديگری به خدمت گرفته شوند . اگر قرار باشد پيشرفت مهمی در تحليل و کاربرد فرآيندهای موجود و جديد حاصل شود بايد روش های پيشرفته تری برای شناسايی مشخصه های مورد نظر بکار گرفته شود. گر چه اغلب مواد آلی حاضر در فاضلاب های انسانی را می شود تصفيه کرد ،‌ولی فاضلاب صنعتی با بهره گيری از فرآيندهای معمول حاضر ،‌ قابل تصفيه نيستند و يا فقط کمی تصفيه می شوند ، به علاوه در بسياری از موارد ، از آثار دراز مدت زيست محيطی حضور اينگونه مواد اطلاعاتی در دسترس نيست و يا اطلاعات موجود ناچيز است . در بعضی از موارد ممکن است برای حفظ اينگونه آلاينده ها ، قبل از تخليه به داخل شبکه جمع آوری ، کنترل بيشتر در منبع توليد ضرورت پيدا کند .

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...