فيلتر چكنده   

نخستين فيلتر چكنده با بستر سنگي در سال 1893 در انگلستان مورد بهره برداري قرار گرفت و در دهه 1920 مقبوليت زيادي در ايالات متحده پيدا كرد. صافي هاي چكنده امروزي از يك بستر با محيط بسيار تراوا تشكيل شده اند كه ميكروارگانيسم ها به آن مي چسبند و فاضلاب از ميان آن نفوذ ميكند . محيط صافي معمولا از سنگ يا انواع آكنه هاي پلاستيكي پر مي شود. بستر صافيها معمولا دايره اي است كه فاضلاب از بالا به وسيله يك توزيع كننده چرخان توزيع مي شود. حداكثر عمق صافيها با بستر سنگي 2.5 متر و در صافيها با بستر پلاستيكي ، 4-12 متر مي باشد. سيستم تخليه زيرين نيز به گونه اي طراحي مي گردد كه هم فاضلاب تصفيه شده و مواد جامد بيولوژيكي همراه آن را منتقل كند و هم امكان جريان هوا در داخل سيستم را فراهم نمايد. س از مخزن صافي ، معمولا يك مخزن ته نشيني نيز قرار مي گيرد تا مواد جامد از فاضلاب جدا گردد. در عمل، بخشي از مايع جمع آوري شده را مجدداً به چرخه بر مي گردانند تا پساب ورودي رقيق و حفظ شرايط مرطوب براي لايه لزج بيولوژيكي امكانپذير گردد. ضمنا زمان تثبيت ميكروبي روي محيط رشد فيلتر چكنده بويژه در زمستان زياد بوده و ممكن است به چندين ماه برسد. فيلتر هاي چكنده بر حسب بارگذاري هيدروليكي و آلي به چهار نوع مختلف تقسيم بندي مي شوند .

مزاياي فيلتر چكنده :

كم هزينه بودن راهبري و نگهداري

توليد لجن تقريبا خشك

بالا بودن قدرت نيترات سازي آنها وقتي كه بصورت كم بار طراحي شوند.

حساس نبودن در برابر تغييرات دبي فاضلاب

نياز به تخصص كمتر در بهره برداري در مقايسه با لجن فعال

معايب فيلترهاي چكنده:

نياز به سطح زمين بيشتر بويژه براي شهرهاي بزرگ

افزايش هزينه هاي ساختماني در مقايسه با لجن فعال

امكان يخبندان سطح صافي در روزهاي زمستان و كاهش بازده آن

اجبار در تصفيه مقدماتي فاضلاب قبل از ورود آن به فيلتر چكنده

افت فشار زياد كه بسته به ارتفاع صافي تا چندين متر مي رسد.

تصفیه فاضلاب صنعتی-فیلتر چکندهوجود بوي تفن در نزديكي صافي كه در نتيجه نمي توان آن ها را در نزديكي مناطق مسكوني ساخت.

در صنايعي كه بار آلي فاضلاب زياد بوده و ناگزير از استفاده از صافيهاي عميق هستيم ، هزينه آن زياد است.

زمان تثبيت ميكروبي روي محيط رشد صافي چكنده بويژه در زمستان زياد است و ممكن است به چندين ماه برسد.

با توجه به خصوصيات اين سيستم و محدوديتهاي آن ، فيلترهاي چكنده براي مناطق سردكه دوره يخبندان در آنها طولاني مدت است و يا محل تصفيه خانه در نزديكي مناطق مسكوني قرار دارد و امكان شيوع بيماري و تجمع حشرات در آن مناطق زياد است ، توصيه نمي شود.

در هر صورت قديمي بودن تكنولوژي اين نوع سيستم تصفيه فاضلاب و عدم امكان كنترل مناسب اثرات سوء زيست محيطي آن ، از جمله مواردي هستند كه اين سيستم تصفيه فاضلاب را در مقايسه با ديگر سيستم هاي پيشرفته تصفيه فاضلاب ، در مناطق شهري كم اهميت مي سازد.

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...