راكتور تماس بی هوازی   

تصفیه فاضلاب صنعتیدر اين فرايند ابتدا فاضلاب وارد يك واحد بي هوازي شده كه داراي اختلاط مكانيكي با ميكسر مي باشد. همچنين سيستم داراي يك تانك ته نشيني است كه لجن را به واحد بي هوازي برگشت مي دهد. در مرحله جداسازي به منظور حداقل كردن جامدات شناور از يك حذف كننده گاز استفاده مي گردد.

مشكلي كه به طور مستمر در اين راكتور ها ديده مي شود ، ميل جامدات بيولوژيكي براي صعود در تانك ته نشيني در اثر حباب هاي گاز توليد شده و بنابراين اتلاف جامدات بيولوژيكي در پساب مي باشد كه وجود يك حذف كننده گاز بين تانك اختلاط كامل و تانك ته نشيني مي تواند اين مشكل را حل كند. با برگشت لجن از تانك ته نشيني به راكتور بي هوازي ، زمان ماند كمتر شده و پساب خروجي با كيفيت بالاتري حاصل مي گردد. معمولا از اين راكتورها براي فاضلاب هايي با جامدات بالا و غلظت مواد محلول آلي زياد استفاده مي گردد. براي راهبري اين راكتورها براي فاضلاب هايي با جامدات بالا و غلظت مواد محلول آلي زياد استفاده مي گردد. براي راهبري اين راكتورها دماي 32 درجه سانتي گراد و زمان ماند جامدات 10 روز پيشنهاد مي گردد. البته به ازاي هر 11 درجه كاهش دماي بهره برداري اين زمان دوبرابر مي شود.

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  بركه تثبيت در تصفیه فاضلاب صنعتی

  بركه های تثبيت فاضلاب، استخرهايی هستند كه در آن فاضلاب طی زمان ماند هيدروليكی لازم، تحت تاثير ميكروارگانيسم ها و واكنش های طبيعی، فرايند تصفيه را می گذراند.در اين بركه ها دو عمل ته نشينی و تثبيت همزمان به انجام می رسد.

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  فاضلاب های صنعتی

  به آبھاي مصرف شده در واحدھاي مختلف یك صنعت یا واحد تولیدي كه بنحوي دچار نوعي آلودگي شده باشند فاضلاب صنعتي گفته مي شود. مھمترین تفاوتي كه مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از ...

 • تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین

  تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین

  فاضلاب های حاوی خون و پروتئین عمدتا در گشتارگاه ها تولید می شود. حذف خون از این فاضلاب ها به سختی انجام می گیرد. کارآمدترین روش برای تصفیه فاضلاب های حاوی خون و پروتئین، این است که ابتدا ذرات معلق خون و پروتئین حذف گردند.

 • تصفیه فاضلاب روغنی

  تصفیه فاضلاب روغنی

  روغن و مواد نفتی از متداولترین آلاینده هايی هستند كه از طريق صنايع نفت و پتروشيمی وارد آب های زير زمينی، آب باران و بسياری از آبهای سطحی می گردند. اين آلاينده ها دارای اثرات سميت و سرطان زايی بوده و توانايی ورود به چرخه غذايی را نيز دارند.

 • تصفیه فاضلاب

  تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب صنعتی

  جذب کننده های جدید و فیلتراسیون غشا حاوی بیشترین تعداد مطالعات بوده و در سطح گسترده ای برای تصفیه فاضلاب های آلوده شده با فلزات کاربرد دارند. به هر حال، درآینده نزدیک، مهم ترین روش نویدبخش برای تصفیه فاضلاب چنین سیستم های پیجیده ای به نام روش ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  آشنايی با سيستم لجن فعال با رشد چسبيده ثابت در تصفیه فاضلاب صنعتی

  امروزه در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه دنيا صنايع مختلف که دارای ساز و کارها و سياست های مشابه می باشند، بصورت مجتمع و در کنار هم فعاليت می کنند ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی به روشهای چربی گیری فاضلاب

  روش های چربی گیری فاضلاب

  معلق سازی از کارهای واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به منظور چربی گیری فاضلاب برای امر تصفیه فاضلاب استفاده می شود.تعداد زیادی از فاضلاب های صنعتی حاوی مقدار زیادی ...

 • فرايندVip در تصفیه فاضلاب صنعتی

  فرايندVip

  فرايند VIP، به استثنای روشهای مورد استفاده برای جريان های برگشتی ، مشابه فرايند های UCT و A²/O می باشد. در اين فرايند ، تمام مناطق مرحله بندی شده است كه شامل حداقل دو بخش سری با اختلاط كامل می باشد...