تصفیه فاضلاب صنعتی به روش فرايند دو مرحله ای   

در اين فرايند از يك تانك هوازي و يك تانك انوكسيك نهايي براي تصفيه فاضلاب استفاده مي شود كه به اين فاضلاب قبل از ورود به تانك انوكسيك ، يك منبع كربن خارجي كه معمولاً متانول مي باشد ، افزوده مي شود . كه متانول در واقع نقش سوبسترا را در محلول بازي مي كند. و از آنجا كه هزينه آن به ازاي حذف هر يك واحد نيترات به صرفه است ، معمولا براي دنيتريفيكاسيون، از متانول به عنوان منبع كربن خارجي استفاده مي شود. شرايط ماده متانول به گونه اي است كه به ازاي هر يك گرم آن ، مقدار مصرف نيترات بيشتر از ساير مواد مي باشدو به همين دليل از نظر اقتصادي به صرفه مي باشد. و نسبت تانول به حذف نيتروژن حدود 3 تا 4 گرم بر گرم مي باشد، كه مقدار آن به مقدار اكسيژن محلول در فاضلاب و زمان ماند جامدات سيستم انوكسيك وابسته است. به طوري كه هرچه زمان ماند جامدات بيشتر باشد، مقدار بيشتري نيترات مصرف مي شود، پس نسبت متانول لازم به نيترات كمتر مي شود. البته متانول اشتعال زاست و احتمال خطر دارد ، و بايد مراقبت هاي ويژه اي براي آن انجام داد. در منطقه انوكسيك ، لجن فعال حدود 1-3 ساعت مخلوط مي شود و پس از آن به مدت كمتر از نيم ساعت براي حذف حباب هاي گاز نيتروژن موجود در لجن لخته شده كف تانك، هوادهي مي شود. در اين مرحله هوادهي ، معمولا جداسازي جامدات از مايع در تانك زلال ساز اتفاق مي افتد.

از مزاياي روش دو مرحله اي با منبع كربن خارجي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 • توانايي دستيابي به مقدار نيتروژن خروجي كمتر از mg/l 3
 • امكان تركيب با فيلتراسيون پساب خروجي

از معايب اين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 • هزينه بيشتر بهره برداري ناشي از خريد متانول
 • نياز به كنترل متانول ورودي

مقالات مرتبط
 • سپتیک تانک

  سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب

  تانک سپتیک فاضلاب یا مخزن سپتیک فاضلاب یا سپتیک تانک فاضلاب ، مخزنی است که از پخش شدن فاضلاب جامد در محیط جلوگیری میکند.تعیین موقعیت سپتیک تانک و اطلاع از محل قرار گیری آن به ویژه در زمان هایی که تصمیم به حفاری دارید امری لازم و ضروری است.

 • سپتیک تانک

  سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب

  از پرکاربردترین و ابتدایی ترین واحدهای تصفیه فاضلاب می توان به سپتیک تانک اشاره نمود که فرایندهای فیزیکی شامل ته نشینی، شناورسازی و هم چنین فرایند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب در آن صورت می گیرد.سپتیک تانک ها برای جمع آوری و نگهداری ...

 • راكتور ناپيوسته متوالی بی هوازی

  فرآیند راكتور ناپيوسته متوالی بی هوازی

  امروزه راكتور ASBR ، به عنوان يك فرايند رشد معلق مورد توجه قرار گرفته است. كه جداسازي جامدات از مايع و مرحله واكنش در يك محفظه مشابه مي باشد. و خيلي شبيه به SBR است . موفقيت راكتور ASBR همانند آنچه در ...

 • سپتیک تانک

  طراحی، ساخت و نصب سپتیک تانک

  سپتیک تانک ها مخازنی مدفون در زمین هستند که جهت انبار نمودن موقت، تجزیه به کمک باکتریهای بی هوازی، ونهایتا تصفیه فاضلاب خانگی استفاده می‌شوند. این سازه‌ها از جنس پلیمر، سفال و غالبا از بتن ساخته می شود و ...

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی

  تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال متعارف

  روش لجن فعال متعارفی یکی از پرکاربردترین روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های بهداشتی- انسانی و صنعتی می باشد . اين فرآیند بیولوژیکی از نوع هوازی بوده و میکروارگانیسم ها درآن بصورت رشد معلق هستند.

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی به روش فرايند دو مرحله ای

  در اين فرايند از يك تانك هوازي و يك تانك انوكسيك نهايي براي تصفيه فاضلاب استفاده مي شود كه به اين فاضلاب قبل از ورود به تانك انوكسيك ، يك منبع كربن خارجي كه معمولاً متانول مي باشد ، افزوده مي شود . كه متانول در واقع نقش سوبسترا را در محلول بازي مي كند.

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی

  مزايای روش MBR

  ضخامت غشا بسيار كم است و لذا انتقال جرم در طول آن با سرعت انجام می شود . به همين دليل فرايندهای غشايی معمولا سريعتر از ديگر فرايندهای جداسازی می باشند. جداسازی توسط غشاها غالبا با راندمان بالاتری نسبت به ساير روش ها انجام می شود.

 • سپتیک تانک

  روش سپتيک تانک با پمپ

  اين روش، شامل شبکه تحت فشار مي باشد. در اين روش، سپتيک تانک مجهز به صافی و پمپ با فشار بالاست. فاضلاب خروجی توسط لوله هايی با قطر کم، که تحت فشار می باشند، پمپاژ می شود. شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی نيز در اين روش تحت فشار می باشد...