تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال متعارف   

روش لجن فعال متعارفي یکی از پرکاربردترین روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های بهداشتی- انساني و صنعتی مي باشد . اين فرآیند بیولوژیکی از نوع هوازی بوده و میکروارگانیسم ها درآن بصورت رشد معلق هستند.جامدات کلوئیدی در مخلوط فاضلاب از طريق جذب سطحی فیزیکوشیمیایی روی توده بیولوژیکی فعال و همچنين به دام افتادن در لخته بیولوژیکی حذف مي شوند. بنابراین اختلاط مناسب فاضلاب با ميكروارگانيسم ها در راکتور هوادهی حائز اهمیت مي باشد. جامدات آلی به وسیله جذب بیولوژیکی مواد توسط میکروارگانیسم ها وسپس تجزیه بیولوژیکی و تثبیت از محلول فاضلاب حذف می شوند. در تجزيه بيولوژيكي توسط اکسیداسیون جامدات آلی، بخشی از مواد آلی به سلولهای جدید تبدیل مي شود و بخش دیگر تثبیت می گردند. بخشی از سلولهای تولید شده در راکتور دچار اکسیداسیون خودبخودی می گردند که تنفس خودخوری نامیده می شود.
برای بالابردن راندمان تصفیه در روش لجن فعال متعارفي لازم است که همواره مقداري توده بیولوژیکی در حوض هوادهی وجود داشته باشد تا این توده بیولوژیکی تمامی مواد آلی موجود در فاضلاب را مصرف كند. به همين دليل عموماً بخشی از توده بیولوژیکی (لجن) ته نشین شده در مخزن ته نشینی را به حوض هوادهی بازگشت مي دهند. درواقع علت نامگذاری این روش تصفیه فاضلاب به لجن فعال الزام برگشت بخشی از لجن ته نشین شده به حوض هوادهی مي باشد.وجود اکسیژن هم براي اکسیداسیون خودبخودی و هم براي سنتز ضروري مي باشد. معمولاً اکسیژن لازم از طريق هوادهی فاضلاب توسط سیستم های هواده های سطحی یا عمقی (افشانه ای) تأمین می شود. سیستم هوادهی معمولا به نحوي طراحی می شود که اختلاط مناسبی را برای محتویات راکتور فراهم سازد تا در خلال هوادهی لخته میکروبی مناسبی نیز تشکیل گردد. مراحلي كه در حين فرايند لجن فعال متعارفي در حذف مواد آلي محلول و كلوئيدي رخ مي دهد، به صورت زير مي باشد:

– حل شدن اکسیژن در فاضلاب (هوادهی)
– مخلوط شدن فاضلاب و توده بیولوژیکی (لجن فعال برگشتی)
– عمل جذب مواد آلی (سوبسترا) توسط سطوح توده بیولوژیکی
– نفوذ كردن اکسیژن محلول و مواد آلي به درون توده بیولوژیکی
– واكنش هاي سوخت و سازي داخل توده هاي بيولوژيكي
– لخته سازی بیولوژیکی در خلال مرحله اکسیداسیون خودبخودی
– اکسیداسیون خودبخودی سلول ها (تنفس خودبخودی)
– رها كردن دی اکسیدکربن (CO2) از توده سلولی فعال
– متلاشی شدن و تجزیه سلولهای مرده

از این روش عموماً در مواردی استفاده می شود که حجم فاضلاب ورودی به تصفیه خانه بالابوده و به همین سبب تأسیسات و تجهیزات ویژه ای برای آبگیری و هضم لجن در نظر گرفته می شود.
ملاحظات:

۱- به دليل هوازی بودن فرآیند، حضور تجهیزات هوادهی در اين فرايند الزامي مي باشد.
۲- مقدار غلظت BOD5 ورودی به این سیستم اصولاً هميشه تا حد ۲۰۰۰ میلیگرم برلیتر می باشد.
۳- اين فرايند نیاز به تأسیسات و تجهیزات آبگیری و هضم لجن دارد.
۴- استفاده از این روش برای اجتماعات بالاي ۵۰۰۰ نفر توصيه مي شود.

اگر فاضلاب ورودی حاوی مواد سمی باشد، لازم است که قبل از فرايند لجن فعال یک عملیات پیش تصفیه برروی فاضلاب صورت گیرد

ويژگي هاي پكيج تصفيه فاضلاب لجن فعال متعارفي شركت آركاگستر:

سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف معمولا دارای ۷ واحد زیر می باشد.
۱-آشغالگیری ۲- متعادل سازی ۳- پمپاژ اولیه ۴- هوادهی ۵- ته نشینی ۶- گندزدایی ۷- هاضم لجن
البته با توجه به کیفیت فاضلاب ممکن است لازم باشد واحدهای دیگری نیز به این مجموعه افزوده شوند. به عنوان نمونه اگر فاضلاب حاوی مقادیر زیادی روغن و چربی باشد (مانند فاضلاب رستورانها و فاضلاب صنایع لبنی) استفاده از یک واحد چربیگیری ضروری است

مقالات مرتبط
 • سپتیک تانک

  سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب

  تانک سپتیک فاضلاب یا مخزن سپتیک فاضلاب یا سپتیک تانک فاضلاب ، مخزنی است که از پخش شدن فاضلاب جامد در محیط جلوگیری میکند.تعیین موقعیت سپتیک تانک و اطلاع از محل قرار گیری آن به ویژه در زمان هایی که تصمیم به حفاری دارید امری لازم و ضروری است.

 • سپتیک تانک

  سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب

  از پرکاربردترین و ابتدایی ترین واحدهای تصفیه فاضلاب می توان به سپتیک تانک اشاره نمود که فرایندهای فیزیکی شامل ته نشینی، شناورسازی و هم چنین فرایند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب در آن صورت می گیرد.سپتیک تانک ها برای جمع آوری و نگهداری ...

 • راكتور ناپيوسته متوالی بی هوازی

  فرآیند راكتور ناپيوسته متوالی بی هوازی

  امروزه راكتور ASBR ، به عنوان يك فرايند رشد معلق مورد توجه قرار گرفته است. كه جداسازي جامدات از مايع و مرحله واكنش در يك محفظه مشابه مي باشد. و خيلي شبيه به SBR است . موفقيت راكتور ASBR همانند آنچه در ...

 • سپتیک تانک

  طراحی، ساخت و نصب سپتیک تانک

  سپتیک تانک ها مخازنی مدفون در زمین هستند که جهت انبار نمودن موقت، تجزیه به کمک باکتریهای بی هوازی، ونهایتا تصفیه فاضلاب خانگی استفاده می‌شوند. این سازه‌ها از جنس پلیمر، سفال و غالبا از بتن ساخته می شود و ...

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی

  تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال متعارف

  روش لجن فعال متعارفی یکی از پرکاربردترین روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های بهداشتی- انسانی و صنعتی می باشد . اين فرآیند بیولوژیکی از نوع هوازی بوده و میکروارگانیسم ها درآن بصورت رشد معلق هستند.

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی به روش فرايند دو مرحله ای

  در اين فرايند از يك تانك هوازي و يك تانك انوكسيك نهايي براي تصفيه فاضلاب استفاده مي شود كه به اين فاضلاب قبل از ورود به تانك انوكسيك ، يك منبع كربن خارجي كه معمولاً متانول مي باشد ، افزوده مي شود . كه متانول در واقع نقش سوبسترا را در محلول بازي مي كند.

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی

  مزايای روش MBR

  ضخامت غشا بسيار كم است و لذا انتقال جرم در طول آن با سرعت انجام می شود . به همين دليل فرايندهای غشايی معمولا سريعتر از ديگر فرايندهای جداسازی می باشند. جداسازی توسط غشاها غالبا با راندمان بالاتری نسبت به ساير روش ها انجام می شود.

 • سپتیک تانک

  روش سپتيک تانک با پمپ

  اين روش، شامل شبکه تحت فشار مي باشد. در اين روش، سپتيک تانک مجهز به صافی و پمپ با فشار بالاست. فاضلاب خروجی توسط لوله هايی با قطر کم، که تحت فشار می باشند، پمپاژ می شود. شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی نيز در اين روش تحت فشار می باشد...