تصفيه فاضلاب صنعتی به روش الكتروشيميایی   

تصفيه فاضلاب به روش الكتروشيميايی

الکتروشیمیایی

فرايند های الكتروشيميايی در اواخر قرن 19 ميلادي در انگلستان آغاز به كار كردند که در اوايل توسعه چندانی پيدا نكردند . اما در حال حاضر اين فناوری به دليل ساختار دوستدار محيط زيست آن ، بسيار مورد استفاده قرار می گيرد. و اين روش در سال های اخير برای تصفيه فاضلاب های صنعتی و آلی كاربردهای زيادی داشته است. و در حال حاضر هم ، از لحاظ هزينه و كارايی در مقايسه با روشهای ديگر ، مناسب تر است.
فرايند الکتروکواگولاسیون با وجود اين كه  یک فرآیند پیچیده است،  اما کاركردن با آن ساده می باشد و راندمان حذف بسیار بالايی دارد . اين فرايند با كمك گرفتن از چند مكانيسم به صورت همزمان سبب حذف مقادير بالايی آلاينده ، از فاضلاب می شود.
الکتروکواگولاسیون  دارای يك اتاقك تصفيه می باشد كه در آن جريان برق عبور مي دهند  و با اين جريان برق، سبب تصفیه محدوده وسیعی از فاضلاب های مختلف شامل فلزات سنگین، گندزدایی، علف کش ها، آرسنیک، MTBE، سیانید،BOD، TDS و TSSمی شود. الکتروکواگولاسیون برای تصفیه فاضلاب های شهری، صنعتی و شیمیایی استفاده می شود.
مزیت اصلی این روش، فراهم نمودن کاتیون های فعال بدون احتياج به افزودن  نمک يا ساير مواد منعقد كننده به آب یا فاضلاب می باشد که برای عمل انعقاد مورد نیاز است.

موارد استفاده از فرايندهای الكتروشيميایی در تصفیه فاضلاب صنعتی :

1- بازيابی فلزات قيمتی

2- پرهيز از خوردگی

3- از بين بردن آلاينده های فلزی و آلی و معدنی

مزايای روشهای الكتروشيميايی :

1- دوستدار محيط زيست و توليد لجن محدود

2- زمان ماند ناچيز

3- قابليت اضافه كردن مواد شيميايی جهت بهبود كارايي سيستم تصفيه.

4- كاربری آسان و عدم نياز به تجهيزات مكانيكی و الكترومكانيكی خاص

5- در شرايط دمايی سخت و فشارهای بالا ميتوان اين روش را به كار برد.

معايب فرايند های الكتروشيميايی :

1- نيروهاي كارآزموده ومتخصص در اين زمينه كم است.

2- واكنش هاي شيميايي در سطح الكترود مشكل ايجاد ميكند و در صورت اشكال در سطح الكترود، عملكرد و عمر سيستم كم مي شود.

انواع روشهای الكتروشيميايی :

- شناور سازي و انعقاد الكتروشيميايی

- رسوب دهي الكتروشيميايی

- اكسيداسيون و احيا الكتروشيميايی