تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده   

فرآیند تصفیه در این روش مطابق فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که به منظور کاهش حجم لجن تولیدی ، اصلاحاتی در روش تصفیه صورت گرفته است. این اصلاحات شامل افزایش زمان ماند هیدرولیکی و عمر لجن می باشد. این تغییرات سبب كاهش حجم لجن دفعی و افزايش مقاومت سیستم نسبت به تغييرات و شوكهای آلي ناشي از ورود حجم بيشتر فاضلاب ورودی شده است .

درمورد فرايند تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهي گسترده مي توان گفت:

رأكتور اين فرايند از نوع جريان پيستوني مي باشد.

زمان ماند جامدات در اين روش بين 40-20 روز است.

نسبت F/M در آن بين ( kg BOD5/kg MLVSS.d ) 0.1-0.04 مي باشد.

مقادير بارگذاري حجمي در اين روش kg BOD5/ m³.d ) ) 0.3-0.1 است.

غلظت MLSS در اين فرايند( mg/l) 5000-2000 مي باشد.

زمان ماند هيدروليكي در اين فرايند حدود 20-30 ساعت متغير است.

ميزان بازگشت لجن در اين فرايند بين 50-150 درصد مي باشد.

از جمله مزيت هاي فرايند لجن فعال هوادهي گسترده مي توان به موارد زير اشاره كرد:

حجم لجن در این روش بسیار کمتر از روش لجن فعال است.

لجن دفعی به طور كامل تثبیت مي شود و نیازي به هضم لجن نيست.

راندمان اين سيستم در تصفيه فاضلاب بسيار بالا مي باشد.

این سیستم در مقابل شوكهاي آلي وارده به سيستم ناشي از ورود حجم بسيار زيادي از فاضلاب و يا فاضلاب حاوي آلاينده هاي آلي بيش از حد معمول، بسيار مقاوم است.

اين روش براي فاضلاب هايي كه حاوي مقادير معمولي مواد سمي و شيميايي باشد بسيار موثر مي باشد.

حساسيت كمي نسبت به آلاينده هاي فاضلاب دارد.

كيفيت پساب خروجي در اين روش بالا است.

بهره برداري و طراحي آن نسبتاً ساده مي باشد.

اين روش توانايي تصفيه بارهاي سمي و ناگهاني را دارد.

لجن حاصل از اين فرايند به خوبي تثبيت شده است و جرم سلولي كمي از آن توليد مي شود.

از جمله معايب روش هوادهي گسترده مي توان به موارد زير اشاره كرد:

ميزان انرژي هوادهي مورد استفاده در اين روش بالاست.

تانك هاي هوادهي اي كه در اين روش مورد اتفاده قرار مي گيرد نسبتاً بزرگ است.

اين روش بيشتر براي طرح هاي كوچك مناسب مي باشد.

تفاوتهاي سيستم لجن فعال هوادهي گسترده با ساير سيستم هاي لجن فعال :

زمان ماند هيدروليكي آن بسيار بالاست.

نسبت food به ميكروارگانيسم در اين سيستم كم مي باشد.

عمر لجن در آن زياد است.

اين روش خود شامل چند روش متفاوت ديگر مي شود كه عبارتند از :

هوادهي گسترده متعارف

نهر اكسيداسيون

فرايند اربال

سيستم هوادهي با جريان مخالف( CCAS)

فرايند بيولاك

كه هر يك به صورت جداگانه شرح داده مي شود.

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی