صافی چکننده با مواد پلاستیکی   

تصفیه فاضلابامروزه به جای قلوه سنگهای طبیعی و مصنوعی از قطعات پلاستیکی متخلخل استفاده می شود . مواد پلاستیکی دارای این برتری هستند که می توان با تغییر درجه ی تخلخل و یا به عبارت دیگر با افزایش سطح ویژه مواد یعنی مقدار سطح بر حسب متر مربع برای هر متر مکعب از حجم مواد ، مقدار بارگذاری بر صافی را افزایش داد. هم چنین به علت سبکی وزن مواد پلاستیکی می توان صافی های چکنده را بلندتر ساخت و با کمک آنها صافی های چکنده ی گردانی با قطر های بزرگتر ایجاد نمود. در روش صافی چکننده با مواد پلاستیکی، فاضلاب را وارداستخرهایی نموده وبه طور مصنوعی هوا را در مجاورت آن قرار میدهند تا اکسیژن آن به صورت محلول در فاضلاب درآمده موجب زندگی وتولید مثل باکتریها شود. تماس هوا با فاضلاب دراستخرهای هوادهی به دوصورت زیر ممکن است انجام گیرد:

- دمیدن هوابه درون فاضلاب با کمک لوله هایی باهوای فشرده

- بهم زدن فاضلاب وافزایش سطح تماس آن با هوا

فاضلاب پس ازدریافت اکسیژن دراستخرهای هوادهی وکاهش BOD₅ آن وارد استخرهای ته نشینی شده ذرات معلق که روی آنها باکتری های هوازی قرارگرفته اند با هم لخته هایی راتشکیل داده وبه نام لجن فعال دراستخرته نشینی نهایی ته نشین میشوند.برای افزایش بازده استخرهای هوادهی قسمتی ازاین لجن فعال وته نشین شده را دوباره همراه فاضلاب خام وارد استخر هوادهی میسازند و از این رو این روش به نام روش لجن فعال نیزنامیده میشود

1.سطح لازم برای ساختمان آن از روش های دیگر کمتراست

2.هزینه ساختمانی ان کمتر است

3.بازده استخرهای هوادهی بیشتر است

4.حساسیت آن نسبت به تغییرات دما کم است و در تابستان ها و زمستان ها بازدهی نزدیک به هم دارد

5.کاراستخرهای هوادهی بدون بو انجام میپذیرد وفاضلاب بدست امده پس از ته نشینی نهایی بی بو و زلال است

6.دراطراف این استخرها تولید مثل حشرات خیلی کمتر از روش های دیگراست

7.هزینه راهبری ان به علت نیاز به مصرف برق زیاد بیشترازصافی چکنده است

8.لجن به دست امده دراین روش پراب تر از روش صافی چکنده است و نیاز به استخرهای تغلیظ لجن دارد.

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...