تصفیه فاضلاب بهداشتی به روشBio-denitro   

در تصفیه فاضلاب بهداشتی به روشBio-denitro، حداقل از دو نهر اكسيداسيون به شكل سري استفاده مي شود كه اين نهرها مي تواند به شكل هاي مختلف با يكديگر سري شده و نوع بهره برداري آنها متفاوت مي باشد. در اين تانك همواره فاضلاب به سيستم وارد مي شود . همچنين در كانال هاي آن، ميكسرهايي جهت اختلاط و يا هوادهي، به صورت مستغرق قرار گرفته است كه مي تواند با توجه به حالات مختلف بهره برداري عمل اختلاط و هوادهي و يا اختلاط تنها را ميسر نمايد. فاضلاب پس از ورود به تانك فرايند Bio-denitro وارد فاز A بهره برداري مي شود كه در اين فاز مرحله انوكسيك اوليه و هوازي قرار دارد كه در مرحله انوكسيك آن ، عمل دنيتريفيكاسيون سبب افزايش نيترات شده و مرحله هوازي آن با توجه به مقدار اكسيژن موجود سبب احياي نيترات مي شود. و در هر صورت ، مقدار نيترات در فاضلاب افزايش مي يابد. مقدار زمان اين فاز حدود 90 دقيقه مي باشد. سپس فاضلاب وارد فاز B مي شود كه شامل فاز هوازي/ هوازي ، است و مقدار زمان ماند در اين فاز حدود 30 دقيقه است ، و بعد از آن فاضلاب وارد فاز C بهره برداري شده كه شامل دو تانك هوازي/ انوكسيك است كه فاضلاب وارد تانك انوكسيك شده و پس از آن به تانك هوازي راه مي يابد زمان ماند در اين فاز به حدود 90 دقيقه مي رسدو از آنجا به خارج هدايت مي شود. بعد از اين مرحله ، فاضلاب وارد فاز D بهره برداري مي شود كه هر دو تانك هوازي بوده و فاضلاب ورودي به تانك هوازي مي ريزد و پس از گذراندن زمان ماند حدود 30 دقيقه ، از تانك خارج شده و پساب خروجي حاصل، حاوي غلظت كل نيتروژن كمتر از mg/L 8 مي باشد. در اين فرايند زمان ماند جامدات بين 20 تا 40 روز و زمان ماند هيدروليكي بين 20 تا 30 ساعت متغير است . برگشت لجن فعال نيز درون فرايند، بين 50 تا 100 در صد متغير مي باشد.

از مزاياي روش Bio-denitro مي توان به موارد زير اشاره نمود:

- دستيابي به نيتروژن كل mg/l 85

- به دليل حجم زياد رأكتور به بارهاي ناشي از شوك مقاوم است.

از معايب اين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد:

- پيچيدگي طراحي سيستم

- به دليل نياز به دو رأكتور نهر اكسيداسيون، هزينه ساختماني افزايش مي يابد.

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...