روش های اندازه گیری پارامترهای آب و فاضلاب   

پارامترهای تصفیه فاضلاببدون شک گسترده ترین و کاربردی ترین پارامتر سنجش آلودگی مواد آلی هم برای فاضلاب و هم آب های سطحی، BOD می باشد که عبارت است از اندازه گیری اکسیژن محلول مصرف شده توسط میکرو ارگانیسم ها در اکسیداسیون بیوشیمیایی مواد آلی و هرچقدر این پارامتر بیشتر باشد، نشاندهنده آلودگی بیشتر به لحاظ مواد آلی می باشد.

روش آزمایش:

مقدار کمی از نمونه فاضلاب را در بطری BOD(به حجم 300 میلی لیتر) قرار دهید. سپس بطری را از آب رقیق کننده ای که از لحاظ اکسیژن اشباع شده است و حاوی مواد مغذی مورد نیاز برای رشد بیولوژیکی است، پر کنید. برای اطمینان از معنی دار بودن نتایج حاصله، می بایست نمونه را بطور مناسبی با آب رقیق کننده رقیق نمود تا اکسیژن و مواد مغذی کافی در طول مدت کشت در آن وجود داشته باشد. بطور معمول چند رقت را برای پوشش تمام مقادیر ممکن در نظر می گیرند. قبل از بستن درب بطری، غلظت اکسیژن محلول را اندازه گیری می نمایند. بعد از گذشت 5 روز از قرار گرفتن بطری در دمای 20 درجه سلسیوس، غلظت اکسیژن محلول را دوباره می سنجند. BOD نمونه، اختلاف مقدار غلظت اکسیژن محلول تقسیم بر حجم نمونه فاضلاب به کل حجم بطری آزمایش است و بر حسب میلی گرم بر لیتر بیان می شود. در خلال آزمایش می بایست دما ثابت نگاه داشته شود. دمای 20 درجه سلسیوس دمایی است که به سهولت در دسترس بوده و انکوباتور نیز به راحتی قادر به تامین آن می باشد. به دلیل وابستگی سرعت واکنش های بیوشیمیایی به دما، نتایج مختلفی در دماهای متفاوت بدست خواهد آمد. بعد از دوره کشت، اکسیژن محلول اندازه گیری شده و مقدار BOD5 از روابط زیر بدست می آیند.

وقتی آب رقیق سازی استفاده نشود:

BOD,mg/lit = (D1 – D2)/P

وقتی آب رقیق سازی استفاده شود:

BOD,mg/lit =((D1-D2)-(B1-B2)f)/P

D1: اکسیژن محلول نمونه رقیق شده بلافاصله بعد از تهیه نمونه (mg/lit)

D2: اکسیژن محلول نمونه رقیق شده بعد از 5 روز انکوباسیون در دمای 20 درجه سلسیوس(mg/lit)

B1: اکسیژن محلول اولیه تغذیه کنترل شده قبل از انکوباسیون (mg/lit)

B2: اکسیژن محلول نهایی تغذیه کنترل شده بعد از انکوباسیون (mg/lit)

f: نسبت حجم آب رقیق سازی تغذیه شده به نمونه به کل حجم آب رقیق سازی تغذیه شده در تغذیه کنترل شده

P: نسبت حجم نمونه فاضلاب به حجم کل ترکیب شده

از نظر تئوریکی به دلیل این که سرعت اکسیداسیون واکنش بیوشیمیایی بر اساس بقایای مواد آلی محاسبه می گردد، زمان اتمام آن به درستی معلوم نیست. انجام آزمایش BOD در مدت 20 روز حدود 95 تا 99 درصد مواد آلی کربنه را اکسید نموده و در مدت 5 روز نیز حدود 60 تا 70 درصد اکسیداسیون مواد آلی کربن دار انجام می پذیرد.

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...