بركه تثبيت

برکه های تثبیت فاضلاب، استخرهایی هستند که در آن فاضلاب طی زمان ماند هیدرولیکی لازم، تحت تاثیر میکروارگانیسم ها و واکنش های طبیعی، فرآیند تصفیه را می گذراند.در این برکه ها دو عمل ته نشینی و تثبیت همزمان به انجام می رسد. این فرآیند با توجه به زمان ماند نسبتا زیاد ، در مناطق با شرایط آب و هوایی مناسب و ارزان بودن قیمت زمین ، می تواند گزینه مناسبی جهت تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی مختلف باشد.

این فرآیند برای مناطق گرمسیر راندمان بسیار مطلوبی دارد ، و برای مناطقی با آب و هوای سردتر، نیاز به زمان ماند طولانی تری تری میباشد. و در کل بازده تصفیه به عوامل زیر وابسته می باشد:

نورخورشید- درجه حرارت- شدت وزش باد

در این برکه ها اکسیژن محلول در تمام نقاط برکه وجود داشته و کلیه اعمال بیولوژیکی به صورت هوازی انجام می شود.

تصفیه فاضلاب

این برکه ها به سه گروه زیر تقسیم بندی میشوند:

برکه های هوازی کم بار:

عمق این برکه ها بین 1 تا 1.5 متر میباشد. و در این برکه ها معمولا فاضلاب های حاوی مواد آلی محلول تصفیه می شود. که در این برکه ها دو منبع برای تولید اکسیژن وجود دارد که اولی فتوسنتز جلبک ها و دومی اتمسفر است.

برکه های هوازی پربار:

عمق این برکه ها حدود 0.3 تا 0.45 متر می باشد. در این برکه ها سلول های جلبکی تولید می شود که از آنها می توان به عنوان منبع پروتئین برای خوراک دامها استفاده کرد. این سیستم ازت و فسفر و BOD را به خوبی حذف می کند.

برکه های هوازی تکمیلی:

این برکه ها جهت بهبود کیفیت میکروبی پساب فرآیندهای تصفیه ثانویه ویا برکه های اختیاری می باشد. که عمق این برکه ها بین 0.9 تا 1.5 متر می باشد که این برکه ها بصورت متوالی در کنارهم قرار می گیرند. در این برکه ها در تمام روز اکسیژن در فاضلاب وجود دارد. و جمعیت جلبک ها در این برکه ها از برکه های اختیاری بیشتر است. این برکه ها برای زدودن مواد مغذی مانند ازت و فسفر بسیار مؤثر می باشد.عواملی که در تصفیه برکه های تثبیت مؤثر می باشدبه سه نوع طبیعی ، فیزیکی و شیمیایی قابل تقسیم بندی ست:

عوامل طبیعی شامل : باد، درجه حرارت،بارندگی، نورخورشید، تبخیر ، نشت و تعادل هیدرولیکی آب در برکه ها می باشد.

عوامل فیزیکی شامل: ارتفاع فاضلاب و میان بر زدن می شود.

عوامل شیمیایی شامل: PH، مواد سمی، اکسیژن محلول و پارامترهای طراحی می باشد.

مزایای این فرآیند عبارتند از:

حداقل نیاز به افراد و نیروی متخصص بهره بردار و سهولت راهبری

حداقل نیاز به تجهیزات و وسایل الکتریکی و مکانیکی

انعطاف پذیری بالا در برابر شوک های ناشی از بارهای هیدرولیکی و آلی

کم بودن هزینه های بهره برداری

درصد حذف بالای عوامل بیماری زا و تخم انگل

معایب:

در مقایسه با سایر روشها نیاز به مقدار زمین بسیار زیادی داردکه در صورت وجود مشکلات تملک، استفاده از فرآیند دچار محدودیت می شود.

احتمال ایجاد مشکلات زیست محیطی در صورت عدم راهبری صحیح وجود داردکه این امر در صورت نزدیک بودن اراضی تصفیه خانه به مناطق مسکونی حائز اهمیت خواهد بود.

در مجموع برکه های تثبیت برای مناطق گرمسیر که میزان زمین در دسترس زیاد می باشد، قابل توصیه بوده و برای سایر مناطقی که زمین گران و یا میزانزمین در دسترس کم می باشد، توصیه نمی گردد.

تصفیه فاضلاب صنعتی