تاریخچه سپتیک تانک

تاریخچه ساخت سپتیک تانک

سیستم سپتیک تانک در سال 1860 بوسیله جان مورایس در فرانسه ساخته شده است. ابتدا او یک مخزن سپتیک تانک طراحی و نمونه اولیه آن را از خاك رس و لوله هایی ساخت و آن را در خانه اش قرار داد. بعد از کارکرد این سپتیک پس از 10سال آن را برچید و تقریبا خالی بودن مخزن از جامدات آلی حیرت همکارانش را دربر داشت و تنها یک لایه تفاله پساب مایع در کف کانال باقی مانده بود. مورایس از دانشمندان زمان خود خواست تا این اختراع را ثبت و داوري کنند و در سال 1881 این امر بوقوع پیوست. بعد از ثبت اختراع ایالات متحده آمریکا این طرح را در سال 1883 به تولید رساند. این طرح ابتدا در آفریقا و سپس در نیروی دریایی بریتانیا اجرا شد. در سال 1903 تعدادزیادي از سپتیک تانکها با مجموع ظرفیت بیش از یک میلیون گالن در روز در شهر ساراتوگا در کالیفرنیا ساخته و بکار گذاشته شده است. با برطرف کردن مشکلات سپتیک تانک در سال  1903آنرا به تولید انبوه رساندند و با یک طرح ثابت سپتیک ها را ساختند. بعد از جنگ جهانی دوم سپتیک تانک بعنوان مهمترین مجموع جمع آوري فاضلاب مورد توجه قرار گرفته بود به گونه اي که در دفع فاضلاب منازل بیشترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده بود. سپتیک تانک ها بعنوان اولین روش تصفیه فاضلاب در تاریخ پیدایش تصفیه آب و فاضلاب می باشند که تولیدات ابتدایی آن بصورت سنگی و با گذشت زمان با بتن و پلی اتیلن تولید شده اند.

کاربری امروزه سپتیک تانک

پس از گذشت سالیان از ساخت اولین سپتیک تانک و با انجام اصلاحات در سالهاي بعد سپتیک بعنوان ابتدایی ترین روش تصفیه فاضلاب با حفظ شرایط زیست محیطی مورد تایید اغلب کارشناسان محیط زیست قرار گرفت. در محل هایی که فاقد شبکه فاضلاب شهری باشد و جنس زمین هم غیرقابل نفوذ باشد یا اینکه سطح آب بالا باشد براي دفع فاضلاب ساختمانهاي مسکونی، مجتمع ها، ادارات، رستورانها، منازل از سپتیک استفاده میشود.

عمده ترین دلایل استفاده از سیستم سپتیک تانک :
 - 1اقتصادی و مقرون به صرفه است.
- 2 در شرایط ایده آل قابلیت حذف  %45از آلودگی را دارد.
 - 3قابلیت جابجایی با تغییر کاربری پروژه را دارد.
 - 4نصب و راه اندازی آسان
 - 5بهره برداری راحت
 - 6بدون نیاز به اپراتور قابلیت بهره برداری را دارد.
 - 7حمل و جابجایی راحت