تجهیزات داخلی برج های فرایندی-کاربرد

تجهیزات داخلی برج های فرایندی :

کاربرد : اسکرابر SO2 با محلول NAOH

شرایط فرایند:

• نرخ جریان گاز طراحی: 10,000 Am3/h

• فشار طراحی:bar(g) 0,05

• دمای طراحی: 75 درجه سانتی گراد

راهکار فنی: اسکرابر به همراه پکینگ، مش پد، توزیع کننده مایع و حذف کننده غبار شمعی (candles)

• خذف کننده غبار شمعی( fiberwind candles): پلی پروپیلن + فایبرگلس مخصوص

• مش پد: پلی پروپیلن

• پکینگ: پلی پروپیلن

• توزیع کننده مایع: AISI SS 316L