تصفیه هوا / ترسیب­گر الکترواستاتیکی مرطوب(WESP)

ترسیب­گر الکترواستاتیکی مرطوب(WESP)، به منظور کنترل کارآمد انتشار ذرات با اندازه زیر میکرون مانند فلزات سنگین، غبارات و بخارات اسیدی (Acid mist) و غبارات و بخارات روغنی است. این سیستم به علت عملکرد اثبات شده، اندازه کوچک و فشرده، طراحی قدرتمند، عملکرد اتوماتیک و هزینه عملکرد پایین توصیه می­شود.

زمینه کاربرد

– پردازش منسوجات

– روکش و خشک کن نئوپان

– انتشارات فسفردار کوره

– ساخت سیلیکون

– سوزاندن مواد زائد خطرناک در زباله­ سوزها

– خشک کردن بیومس (Biomass drying)

– کارخانه­های اسید سولفوریک

– صنایع غذایی

آلاینده­های قابل حذف

– آلاینده HCl، آلاینده HBr، آلاینده Hf، آلاینده H2S، آلاینده NH3

– آلاینده SO2، آلاینده SO3، آلاینده SiO2

– غبارات نفتی و روغنی، ذرات با اندازه زیر میکرون و ترکیبات آلی فرار

– آلاینده­های فنول و آلدهید

بررسی رویه کار سیستم

بخش اسکرابر

گاز­های گرم و آلوده حاصل از خطوط تولید، تا حد اشباع کامل سرد شده و در بخش ویژه Un-clogging Scrubber از ذرات بزرگ­تر از ۲ میکرون پاک می­شوند. Scrubber یک لایه آشفته از قطرات به وجود می­آورد که ضمن انتقال گاز­های سمی، ذرات توسط حباب­هابه دام می­افتند.لایه آشفته باعث انتقال جرم شده، گازها را به طور کارآمد تا زیر اشباع آدیاباتیک خنک می­کند و جاذب خوبی برای مواد محلول است.

ترسیب­گر - الکترواستاتیکی

ترسیب­گر - الکترواستاتیکی مرطوب(WESP)

بخش جمع آوری

در طراحی عمودی، گاز اشباع شده با توزیع یکسان ضمن جریان رو به بالا، به سمت بخش الکترواستاتیک WESP، به جریان می­افتد.

یک الکترود در مرکز هر تیوب وجود دارد. یک جریان الکتریکی قوی میان الکترود مرکزی تخلیه­گر و تیوپ جمع کننده اتفاق می­افتد.

الکترون­ها توسط جریان منفی الکترود تخلیه­گر با ولتاژ بالا که دارای بار منفی شده­اند به فضا منتشر می­شوند. به علت اختلاف ولتاژ بالا، این الکترون­ها به سمت الکترود جمع­آوری کننده حرکت می­کنند. در زمانی که ذرات در فضای خالی بین الکترود تخلیه­گر و جداره تیوب حرکت می­کند، با مولکول­های گاز که دارای بار منفی شدند برخورد می­کنند. این مولکول­ها با بار منفی یا یون­های منفی بر سطح درات جمع شده و آن را از بار منفی اشباع می­کنند. زمانی که گاز با ذراتی که دارای بار منفی هستند از تیوب عبور می­کنند به بخش جمع­آوری میرسند که در آنجا نیروی دافعه­ی قوی وجود دارد. میدان الکتریکی قوی باعث می­شود که ذرات دارای بار منفی و قطره­های کوچک به دنبال آن به سمت جداره داخلی تیوب مهاجرت کنند و متعاقبا از جریان گاز حذف شوند.

تصفیه هوا دستگاه تصفیه هوا سیستم تصفیه هوا