تصفیه آب

آب تنها منبعي است که جايگزيني براي آن فعلا وجود ندارد و به همين دليل امروزه تاکيد بر صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع آبي می باشد.امروزه تصفيه آب چه به عنوان آب آشاميدني و چه براي استفاده صنعتي، از اهميت خاصي برخوردار است. در كاربردهاي صنعتي عدم تصفيه مناسب و صحيح آب، دستگاه ها و تجهيزات را متحمل خسارات زيادي كرده و روند عمليات واحد را با مشكل مواجه خواهد ساخت.

رايج ترين روش های تصفیه آب جهت تولید آب آشامیدنی و آب های مورد استفاده در صنايع مختلف:روشهای تصفیه آب

  •  اسمز معکوس (RO)
  •  تصفیه غشایی (MF,UF,NF)
  •  الکترو دیالیز
  •  روش های فیزیکو شیمیایی
  •  روش های تبادل یونی (سختی گیر)
  •  روش های فیلتراسیون (فیلتر شنی و کربنی)
  •  روش های گندزدایی (کلر، ازن، UV)

 

تصفیه آب به روش کلر زن مایع

دستگاه کلرزن بعنوان روشی برای گندزدایی آب در مخازن آب، استخر ها و حوضچه ها و افزایش طول عمر غشاهای پلی آمید و حذف آلودگی های میکروبی و میکروارگانیسم های موجود در آب از قبیل باکتری ها و جلبک ها مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم کلرزن مایع شامل پمپ تزریق از نوع دیافراگمی با پوشش مقاوم در برابر خوردگی و عموما از جنس PVC در ظرفیت های مختلف بر مبنای لیتر بر ساعت و فشار کاری بر مبنای Barمحاسبه ، طراحی و ساخته می گردد. در این سیستم مخازنی از جنس پلی اتیلن به همراه الکتروموتور و شافت و پروانه جهت اختلاط کلر در نظر گرفته شده است.كلرزنی یكی از شیوه های دیرین گندزدایی آب بوده و به دلیل ایجاد کلر باقی مانده از اولویت خاصی برخوردار می باشد.

سيستم تصفيه آب به روش فرابنفش

استفاده از UV به تنهايي جهت تصفیه آب کافی نیست و عموما به عنوان يك روش جهت ميكروب زدايي مضاعف در كنار روش هاي ديگري چون كلرزني، اسمز معکوس و … بكار گرفته شود دستگاه هاي UV می توانند به وسيله تابش اشعه ماوراء بنفش به آب، ميكروارگانيزم هاي موجود در آب را غير فعال كنند. به خاطر همین مسئله در بسياري از موارد استفاده از اين دستگاه ها در كنار سایر دستگاه ها، به عنوان يك شيوه ميكروب زدايي مضاعف توصيه مي شود.

اسمز معكوس

روشی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا استفاده می‌شود. اگر یک غشای نیمه‌تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به گونه ای طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین‌تر به غلظت بالاتر جریان می‌یابد. این پدیده تا هنگامی که پتانسیل‌های شیمیایی دو طرف برابر گردند ادامه خواهد یافت. در حالت تعادل اختلاف فشار بین دو طرف غشا برابر اختلاف فشار اسمزی است. اگر فشاری برابر با اختلاف فشار اسمزی به محلول غلیظ‌تر اعمال گردد جریان آب قطع خواهد شد. در صورتیکه فشار اعمال شده بیشتر از فشار اسمزی باشد، جهت جریان طبیعی آب، معکوس خواهد گردید. اسمز معکوس (Reverse Osmosis) یا به طور اختصار RO یک تکنولوژی است که تقریبا در هر صنعتی که احتیاج به تفکیک مواد حل شده از حلال باشد (معمولا حلال آب است) عمومیت پیدا کرده است. متداولترین مورد استفاده RO در تهیه آب خالص است. در صنعت جهت تهیه آب DM استفاده زیادی از RO می شود. فرآیند RO در تهیه آب آشامیدنی از طریق نمک زدایی آب دریا و حتی بهبود مزه آب از طریق حذف آلودگی های مضر، مورد استفاده قرار می گیرد. بعنوان مثال به كمك این روش می توان از آب شور، آب آشامیدنی مطلوب تهیه كرد. اسمز معكوس می تواند تا ۹۸% مواد معدنی حل شده و مواد آلی و كلوئیدی آب را حذف كند.RO یک تکنولوژی است که تقریبا در هر صنعتی که احتیاج به تفکیک مواد حل شده از حلال باشد (معمولا حلال آب است) عمومیت پیدا کرده است. متداولترین مورد استفاده RO در تهیه آب خالص است. در صنعت جهت تهیه آب DM استفاده زیادی از RO می شود. فرآیند RO در تهیه آب آشامیدنی از طریق نمک زدایی آب دریا و حتی بهبود مزه آب از طریق حذف آلودگی های مضر، مورد استفاده قرار می گیرد. بعنوان مثال به كمك این روش می توان از آب شور، آب آشامیدنی مطلوب تهیه كرد. اسمز معكوس می تواند تا ۹۸% مواد معدنی حل شده و مواد آلی و كلوئیدی آب را حذف كند.

تبادل یونی

تبادل یونی تبادل یون‌ها بین دو الکترولیت یا بین یک محلول الکترولیت و یک ترکیب است. در بیشتر موارد این اصطلاح به فرایندهای تصفیه، جداسازی و ضدعفونی محلول‌های آبی و دیگر محلول‌های حاوی یون با پلیمر جامد یا کانی مبدل یون اطلاق می‌شود. یکی از روش های تصفیه آب استفاده از رزین های تعویض یون می باشد. رزین در انواع و گریدهای مختلفی تولید می گردد و در صنایع گسترده ای جهت تولید آب مورد استفاده قرار می گیرد.فرآیند تبادل یونی به علت سهولت اجرا، هزینه کم و کارآیی بالا یکی از مناسب­ترین روش­های بهبود کیفیت آب­های آلوده به نیترات است. در ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌ م‍ورد ن‍ی‍از ب‍رای‌ ک‍ارب‍رده‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ن‍ظی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ در ک‍ش‍اورزی‌، ش‍رب‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ م‍خ‍ص‍وص‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ م‍ی‌گ‍ی‍رد ک‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از آن‍ه‍ا روش‌ ت‍ب‍ادل‌ ی‍ون‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و در ح‍ال‌ ح‍اض‍ر اک‍ث‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‍ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور از ای‍ن‌ روش‌ ب‍ه‍ره‌ م‍ی‌ب‍رن‍د ب‍ه‌ دلای‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ران‍دم‍ان‌ ن‍ی‍روگ‍اه ه‍ای‌ ک‍ش‍ور ک‍م‍ت‍ر از م‍ق‍ادی‍ر پ‍ی‍ش‍ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ در گ‍ذش‍ت‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ی‍ک‍ی‌ از دلای‍ل‌، طراح‍ی‌ ن‍ام‍ن‍اس‍ب‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اس‍ت‌.

فیلتر شنی در سیستم های تصفیه آب

متداولترین روش مورد استفاده در حذف بیشتر مواد کلوئیدی فیلتراسیون می باشد. فرایند فیلتراسیون مورد استفاده در تصفیه آب شامل عبور آب از میان یک بستر محتوی مواد دانه ای مانند شن، آنتراسیت، گارنت یا کربن فعال می باشد. با عبور آب از میان بستر ذرات معلق در فضاهای منفذی بستر به دام افتاده و بنابراین از جریان آب حذف می شوند. بسته به نوع کاربرد، کیفیت جریان ورودی و کیفیت مورد نیاز جریان خروجی این صافی ها به صورت تک بستری یا چند بستری طراحی و تولید می گردند. فیلتر شنی در دو دسته عمودی و افقی مورد استفاده قرار می گیرند و کاربرد آنها بیشتر در تصفیه خانه های کوچک می باشد جنس بدنه آنها آهنی با پوشش رنگهای ضد خوردگی است و همیشه فضای لازمی برای انبساط شستشوی معکوس صافی در این نوع صافی ها پیش بینی می گردد .

تصفیه آب پرورش ماهی

در یک سیستم مداربسته که آب مورد استفاده ماهیان از نظر اکسیژن فقیر شده و مواد سمی و فضولات آن زیاد شده است، با حذف مواد معلق توسط میکروفیلتر و تبدیل آمونیوم تولید شده به نیتریت و نیترات زیر حد مجاز توسط بیوفیلترها و تزریق اکسیژن مایع خالص بوسیله راکتورهای مخلوط کن و ضدعفونی کردن، آب احیا می شود و مجدداً مورد استفاده قرار می گیرد. در این تصفیه فیزیکی و شیمیایی دقت عمل و سرعت ضرورت دارد بطوریکه کوچکترین اختلال در عمل تصفیه و احیا سبب مرگ و میر شدید آبزیانی که از آب بازگشتی استفاده می کنند می شود. چنین ظرافتی سبب می شود که کنترل کیفیت آب بطور دائمی صورت گیرد و عمل تصفیه بدون کوچکترین توقفی انجام شود. به همین دلیل اتوماسیون نقش مهمی در صحت عمل چنین سیستمی ایفا می کند. پس از اندازه گیری عوامل حیاتی در آب مورد استفاده ماهیان، اطلاعات بدست آمده را تجزیه و تحلیل می کنند. چنین نیازی سبب می شود که صنعت نقش مهمی در اندازه گیری عوامل و تجزیه و تحلیل و اصلاح آنها داشته باشد.

سیستم تصفیه آب استخر

استخر در مدل‌ها و ابعاد مختلف وجود دارد. ولی تقریباً همه آن ها، از استخر شخصی کوچک گرفته تا استخر موج یک پارک آبی، با فرآیند مشابهی کار می کنند. استخرها از ترکیب تصفیه و برقراری توازن شیمیایی به طور پیوسته برای تنظیم کردن حجم عظیم آب استفاده می کنند. بهترین روش مورد استفاده در دنیا جهت تصفیه آب استخرهای شنای سرپوشیده یا سرباز (خصوصی و عمومی) و تصفیه آب و از بین بردن جلبك در آبنماها در حال حاضر استفاده از ازن می باشد که به علت مزایای فراوان و توانایی بسیار بالای این روش، استفاده از آن روز به روز در حال گسترش است. ازن قویترین اکسید کننده تجاری در دنیا شناخته شده و تمام میکروارگانیسم ها از جمله باکتریها، ویروسها، اسپورها و تخم انگلها را از بین می برد و همچنین به علت اكسید كنندگی بالا مانع از رشد جلبك ها می گردد.

تصفیه آبتصفیه آب,انعقاد سازی