خنک کننده های اسید

خنک کننده های اسید برای انتقال موثر گرما از بخار اسید به مدیای خنک کننده است.هر خنک کننده منحصرا برای هر فرایند طراحی و بهینه سازی می شود تا معیارهای طراحی را براساس طراحی خاص مشتری به بهترین نحو براروده سازد. خنک کننده های اسیدی از چندین مواد خاص و مرسوم تولید می شوند.

آرکاگستر می تواند خنک کننده ها را برای کاربردهای متعددی تامین نماید که شامل :

اسید غلیظ شده با آب برج خنک کننده

اسید کلروسولفونیک و اولئوم

پیش گرمایش آب تغذیه دیگ بخار(BFW)

کاربرد خنک کنندگی در آب دریا و کلراید بالا

پوسته آلیاژی خنک کننده های اسید

نگهداری پایین

هیچ نگهداری برای این نوع از خنک کننده ها مورد نیاز نیست

نیازی به تعویض واشرهای گران یا جایگزینی بخش های الکتریکی نیست

تنها نیازمند یک بازرسی دوره ای با حذف پوشش انتهایی به منظور بررسی سوزش در حوضه می باشد.

طراحی فشرده با کاهش در لوله کشی( نصب عمودی)

نصب عمودی، لوله کشی و نیز فضای مورد نیاز را کاهش می­دهد که باعث ذخیره هزینه های عملیاتی می گردد.

افت فشار کل ومصرف انرژی را کاهش می­دهد.

طراحی رایگان نشت

تنها دو اتصال برای فرایند مایع وجود دارد( ورودی/خروجی) که موجب حداقل شدن میزان نشت می گردد

همه ساخت و سازهای جوش داده شده بدون اتصال و واشر هستند

هیچ گونه نشت اسیدی وجود ندارد

طول عمر

نرخ خوردگی پایین

اگر سرعت و حرارت در خارج از محدوده توصیه شده افزایش پیدا کند. رفتار بهتری نسبت به پوشش انودی خنک کننده هست و به سرعت خورده نمی شود.

از آنجایی که مواد خود در برابر خوردگی مقام هستند و به هیچ نیروی الکتریکی احتیاج ندارند. امکان آسیب به خنک کننده که ناشی از شکست بخش الکتریکی است نمی شود

ریکاوری گرما

انرژی می تواند از جریان اسید توسط آب فرایند گرمایی بازتولید گردد.

ساختار مواد پیشرفته

تولید شده از مواد پیشرفته که باعث کاهش خوردگی در محیط اسید در دمای بالا میشود.

طراحی بهینه گرمایی

در برابر خوردگی و حرارت نسبت به خنک کننده های محافظت شده نوسانات مقاومت بالاتری دارند.

 

خنک کننده اسیدیتصفیه هوا-خنک کننده خنک کننده اسیدی