فيلتر چكنده

فیلتر چکنده

نخستین فیلتر چکنده با بستر سنگی در سال 1893 در انگلستان مورد بهره برداری قرار گرفت و در دهه 1920 مقبولیت زیادی در ایالات متحده پیدا کرد. صافی های چکنده امروزی از یک بستر با محیط بسیار تراوا تشکیل شده اند که میکروارگانیسم ها به آن می چسبند و فاضلاب از میان آن نفوذ میکند. محیط صافی معمولا از سنگ یا انواع آکنه های پلاستیکی پر می شود. بستر صافیها معمولا دایره ای است که فاضلاب از بالا به وسیله یک توزیع کننده چرخان توزیع می شود. حداکثر عمق صافیها با بستر سنگی 2.5 متر و در صافیها با بستر پلاستیکی، 4-12 متر می باشد. سیستم تخلیه زیرین نیز به گونه ای طراحی می گردد که هم فاضلاب تصفیه شده و مواد جامد بیولوژیکی همراه آن را منتقل کند و هم امکان جریان هوا در داخل سیستم را فراهم نماید. پس از مخزن صافی، معمولا یک مخزن ته نشینی نیز قرار می گیرد تا مواد جامد از فاضلاب جدا گردد. در عمل، بخشی از مایع جمع آوری شده را مجدداً به چرخه بر می گردانند تا پساب ورودی رقیق و حفظ شرایط مرطوب برای لایه لزج بیولوژیکی امکانپذیر گردد. ضمنا زمان تثبیت میکروبی روی محیط رشد فیلتر چکنده بویژه در زمستان زیاد بوده و ممکن است به چندین ماه برسد. فیلتر های چکنده بر حسب بارگذاری هیدرولیکی و آلی به چهار نوع مختلف تقسیم بندی می شوند.

مزایای فیلتر چکنده:

 • - کم هزینه بودن راهبری و نگهداری
 • - تولید لجن تقریبا خشک
 • - بالا بودن قدرت نیترات سازی آنها وقتی که بصورت کم بار طراحی شوند.
 • - حساس نبودن در برابر تغییرات دبی فاضلاب
 • - نیاز به تخصص کمتر در بهره برداری در مقایسه با لجن فعال

معایب فیلترهای چکنده:

 • - نیاز به سطح زمین بیشتر بویژه برای شهرهای بزرگ
 • - افزایش هزینه های ساختمانی در مقایسه با لجن فعال
 • - امکان یخبندان سطح صافی در روزهای زمستان و کاهش بازده آن
 • - اجبار در تصفیه مقدماتی فاضلاب قبل از ورود آن به فیلتر چکنده
 • - افت فشار زیاد که بسته به ارتفاع صافی تا چندین متر می رسد.
 • - وجود بوی تعفن در نزدیکی صافی که در نتیجه نمی توان آن ها را در نزدیکی مناطق مسکونی ساخت.
 • - در صنایعی که بار آلی فاضلاب زیاد بوده و ناگزیر از استفاده از صافیهای عمیق هستیم ، هزینه آن زیاد است.
 • - زمان تثبیت میکروبی روی محیط رشد صافی چکنده بویژه در زمستان زیاد است و ممکن است به چندین ماه برسد.

با توجه به خصوصیات این سیستم و محدودیتهای آن، فیلترهای چکنده برای مناطق سرد که دوره یخبندان در آنها طولانی مدت است و یا محل تصفیه خانه در نزدیکی مناطق مسکونی قرار دارد و امکان شیوع بیماری و تجمع حشرات در آن مناطق زیاد است، توصیه نمی شود.

در هر صورت قدیمی بودن تکنولوژی این نوع سیستم تصفیه فاضلاب و عدم امکان کنترل مناسب اثرات سوء زیست محیطی آن، از جمله مواردی هستند که این سیستم تصفیه فاضلاب را در مقایسه با دیگر سیستم های پیشرفته تصفیه فاضلاب، در مناطق شهری کم اهمیت می سازد.