فیلتر شنی در سیستم های تصفیه آب

متداولترین روش مورد استفاده در حذف بیشتر مواد کلوئیدی فیلتراسیون می باشد. فرایند فیلتراسیون مورد استفاده در تصفیه آب شامل عبور آب از میان یک بستر محتوی مواد دانه ای مانند شن، آنتراسیت، گارنت یا کربن فعال می باشد. با عبور آب از میان بستر ذرات معلق در فضاهای منفذی بستر به دام افتاده و بنابراین از جریان آب حذف می شوند. بسته به نوع کاربرد، کیفیت جریان ورودی و کیفیت مورد نیاز جریان خروجی این صافی ها به صورت تک بستری یا چند بستری طراحی و تولید می گردند. فیلتر شنی در دو دسته عمودی و افقی مورد استفاده قرار می گیرند و کاربرد آنها بیشتر در تصفیه خانه های کوچک می باشد جنس بدنه آنها آهنی با پوشش رنگهای ضد خوردگی است و همیشه فضای لازمی برای انبساط شستشوی معکوس صافی در این نوع صافی ها پیش بینی می گردد .

کاربردهای فیلتر شنی

- تصفیه آب رودخانه هایی با کدورت بالا بعد از واحدهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی جهت تهیه آب شرب، بهداشتی و صنعتی

- تصفیه تکمیلی فاضلاب های بهداشتی و صنعتیفیلتر شنی

- تصفیه آب سیستم های آبیاری قطره ای

- تصفیه آب استخرهای پرورش ماهی

- تصفیه آب برج های خنک کننده و دیگ های بخار از مواد معلق

- گرفتن فلاگ های تصفیه شیمیایی آب

- صافسازی و تصفیه آب استخرهای شنا

- به عنوان پیش تصفیه سیستم های RO, UF,NF

 مزایای فیلتر شنی آرکاگستر رسام

- استفاده از شن و ماسه سیلیسی با دانه بندی مناسب و درجه خلوص بالا

- محاسبات فنی بر اساس استانداردهای طراحی

- راهبری ساده

- هزینه نگهداری کم در بهره برداری

- کمترین افت فشار با اعمال اصول طراحی مهندسی