مثال‌هایی از محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

مثال‌های از محاسبه ظرفیت سپتیک تانک:

مثال 1:

می‌خواهیم ظرفیت سپتیک تانک موردنیاز برای فاضلاب بهداشتی یک مجتمع مسکونی 84 واحدی را محاسبه نماییم.
طبق اطلاعات ردیف 1 جدول سرانه تولید فاضلاب در ایران، سرانه فاضلاب تولیدی در واحدهای مسکونی به ازای هر نفر، روزانه 120 لیتر است. چنانچه بعد هر خانوار را 5/3 نفر در نظر بگیریم، تعداد افراد تحت پوشش معادل 294 نفر خواهد بود. بنابراین حجم کل فاضلاب تولیدی روزانه از حاصل‌ ضرب عدد 294 در 120 به دست می‌آید که معادل 35280 لیتر خواهد شد. بنابراین ظرفیت حداقل سپتیک تانک برابر خواهد بود با:

V=2000+294*120=37280

با توجه به ظرفیت‌های استاندارد سپتیک تانک‌ها در این مورد استفاده از یک سپتیک تانک به ظرفیت 40000 لیتر یا 40 مترمکعب توصیه می‌گردد.

مثال 2:

می‌خواهیم ظرفیت سپتیک تانک موردنیاز برای فاضلاب بهداشتی یک کارخانه تولیدی را محاسبه نماییم. این کارخانه در دو نوبت فعال است. در نوبت اول مجموعاً 150 نفر کارگر و کارکنان اداری و در نوبت دوم 80 نفر کارگر مشغول کار هستند.
طبق سرانه ردیف 4 جدول فوق، سرانه هر نفر پرسنل یا کارگر در هر نوبت 50 لیتر است. جمع کل پرسنل 230 نفر بوده بنابراین حجم کل فاضلاب تولیدی روزانه از حاصل‌ضرب عدد 230 در 50 به دست می‌آید که معادل 11500 لیتر خواهد شد. بنابراین ظرفیت حداقل سپتیک تانک برابر خواهد بود با:

V=2000+230*50=13500           

با توجه به ظرفیت‌های استاندارد سپتیک تانک‌ها در این مورداستفاده از یک سپتیک تانک به ظرفیت 15000 لیتر توصیه می‌گردد.
بنابراین برای محاسبه حجم فاضلاب تولیدی و محاسبه ظرفیت سپتیک تانک روزانه باید تعداد نفرات را در سرانه آن‌ها مطابق جدول فوق ضرب نمود. عدد حاصل برابر حجم فاضلاب تولیدی روزانه خواهد بود.