نصب سپتيک تانک

نصب سپتيک تانک

فاصله مناسب از ساختمان حداقل 3 متر

عمق نصب سپتيک بايد به طريقي باشد كه خروجی فاضلاب به صورت ثقلی وارد لوله ورودی سپتيک شود.

در صورتيكه خروجی پساب سپتيک وارد زمين يا خاک می‌شود زمين مورد نظر بايد حداقل 10 متر از ساختمان فاصله داشته باشد و حداقل 30 متر از چاه‌های آب فاصله داشته باشد.

در صورتيكه در محل نصب امكان تردد ماشين آلات سنگين وجود دارد توصيه می‌شود به وسيله فنس جداسازی صورت گيرد.

زيرسازی و رگلاژ محل نصب سپتيک ضروری است. (شيب سطح زير سپتيک صفر در صد می‌باشد)

فوندانسیون بایستی به ضخامت 20 سانتیمتر و از نوع آرماتوربندی شده باشد و ابعاد آن طوری باشد که از هر طرف به اندازه 50 سانتیمتر از طول و عرض (قطر) سپتیک بیشتر باشد.