هوادهی دور تند

یکی از روش های هوادهی به فاضلاب استفاده از هواده های سطحی می باشد. در این سیستم با بر هم زدن، تلاطم، اختالط، پخش کردن و پاشیدن قطرات فاضلاب به هوا، سطح تماس سیال با هوا افزایش یافته و به فاضلاب هوارسانی می گردد.

هوادههای دور تند بدون استفاده از گیربكس عمل می نمایند و لذا راهبری آنها بسیار ساده ولیكن نرخ اكسیژن دهی كمتری دارند و در تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی-انسانی اغلب از این نوع هواده استفاده می گردد. . کارکرد متداوم این سیستم باعث می شود که اکسیژن در تماس با سیال بصورت محلول با فاضلاب درآورده و اصطلاحا" هوادهی انجام گردد.این تیپ هوادهی فقط به یک صورت نصب شناور ساخته می شود. مزیت این تیپ هوادهی نسبت به مدل های دیگر طراحی بسیار ساده و راه بردی آسان و هزینه تعمیرات اندک آن می باشد به همین دلیل است که استفاده از این تیپ هوادهی در سیستم های کوچک مقرون به صرفه می باشد. این نوع هواده ها در سایزهای مختلف و با نرخ اكسیژن دهی متفاوت در كارخانه شركت آرکاگستر رسام تولید می شود.

هوادهی دور تند