پروژه های انجام شده

6 عدد دمیستر پد سفارش شرکت پتروشیمی بندرامام

بسته بندی و حمل دمیسترپدهای شرکت پتروشیمی بندرامام

بسته بندی و حمل دمیسترپدهای شرکت پتروشیمی بندرامام

دمیستر پد مورد استفاده داخل لوله 2 اینچ سفارش گروه صنعتی دمیرچی

پکینگ پال رینگ پلی پروپیلن سایز 2 اینچ – رندوم پکینگ سفارش شرکت های دارنده برج خنک کننده و اسکرابر