پکیج های تزریق مواد شیمیایی

از پکیج های تزریق جهت تهیه و تزریق مواد شیمیایی درون انواع سیستم های صنعتی، آب و فاضلاب، صنایع شیمیایی و نفت و گاز استفاده می شود. محل تزریق می تواند درون خطوط لوله، تانک ها و یا رآکتورهای شیمیایی باشد. متریال های مورد استفاده از برندهای معتبر و با در نظر گرفتن شرایط محیطی و شیمیایی محلول مورد تزریق تعیین می گردد. از انواع پکیج های تزریق متداول می توان به پکیج های تزریق آنتی اسکالانت جهت جلوگیری از رسوب گذاری، اسید و باز جهت تنظیم PH، هیپو کلریت سدیم و کلسیم جهت تصفیه آب، آلوم و پک جهت لخته سازی اشاره کرد.

عملکرد پکیج تزریق مواد شیمیایی

مواد شیمیایی بصورت مایع و یا جامد (پودر) به همراه آب یا مواد شیمیایی به منظور رقیق کردن محلول و رسیدن به درصد مورد نظر تزریق در مخزن آماده سازی محلول ریخته می شود. محلول توسط میکسر با دور مناسب همزده می شود تا مواد کاملا مخلوط شده و محلول همگنی تشکیل گردد. محلول آماده شده توسط پمپ تزریق (دوزینگ پمپ) در محل مورد نظر تزریق می گردد.

واحد های تشکیل دهنده پکیج تزریق

پکیج های تزریق مواد شیمیای ساخته شده شرکت آرکاگستر رسام عموما شامل بخش های زیر می باشد:

- شیرآلات و اتصالات مربوطهپکیج های تزریق مواد شیمیایی

- شیر اطمینان

- سیستم کنترل

- سیلندر کالیبراسیون

- پالسیشن دمپنر

- میکسر

- شاسی استقرار

- پمپ های تزریق

- یک یا چند مخزن ذخیره سازی و یا رقیق سازی