سیستم های کنترل و کاهش آلاینده های هوا-کاربرد

سیستم کنترل الاینده های هوا

کاربرد : تصفیه فاضلاب گازی و مایع زباله سوز

شرایط فرایند :

نرخ جریان گاز طراحی: 25,000 Nm3/h

فشار طراحی: bar(g) 0,1

دمای طراحی: 80

راه حل فنی: اسکرابر+ فیلتر الکتروستاتیک مرطوب(wesp)

پوسته: فایبر گلس

بسته بندی لوله: Alloy 22

میله ها: Alloy22

 

سیستم کنترل آلودگی هوا

کاربرد : حذف SO2 با کاهش محلول H2SO4

شرایط فرایند :

نرخ جریان طراحی:2000 Nm3/h

فشار طراحی : bar(g) 0,1

دمای طراحی: 450

غلظت SO2 ورودی: 10% V

راهکار فنی: سیستم فیلترینگ چند مرحله ای (مبدل حرارتی خنک کننده، برج جذب، حذف کننده غبار fiberwind)

مواد مورد استفاده: FRP, Alloy 22, Graphite, Teflon Coated Equipment