پکیچ تصفیه فاضلاب و انواع روش های آن   

در چن قرن اخیر با توجه به پیشرفت تکنولوژی دستگاه ها و واحدهای پیش ساخته شده ای، برای تصفیه فاضلاب واحد صنعتی واجتماعات کوچک انسانی تولید شده که به پکیچ تصفیه فاضلاب مشهور است.خروجی حاصل از پکیچ تصفیه فاضلاب برای مصارف کشاورزی ، آبیاری فضای سبزو همچنین فلاش تانک ها می باشد.

انواع روش های پکیچ تصفیه فاضلاب به شرح زیر می باشد:

پکیچ لجن فعال با هوادهی گسترده: این روش برای اجتماعات کوچک کاربرد دارد و پساب ها به مدت 18تا 30 ساعت هوادهی می شود.تا مواد آلی ناپایدار به مواد آلی پایدار تبدیل شود.

سیستم تصفیه بی هوازی : این سیستم در کشور هلند شکل گرفته و کارایی ان بین 65تا 75 درصد می باشد .

راکتور غشا بیولوژیک: این روش بر پایه لجن فعال بوده و ترکیبی از فیلتراسیون و رشد چسبنده می باشد.کارایی حذف آلودگی در این روش 90تا98 درصد می باشد.

راکتور ناپیوسته پی در پی: با توجه به سیستم SBRمخزن اول برای جمع آوری فاضلاب خام و مخزن دوم عملیات هوادهی را انجام می دهد.تا مواد ناپایدار به مواد پایدار تبدیل بشود. بعد از آن فاضلاب را به واحد گند زدایی و مقداری لجن را به واحد تغلیظ انتقال می دهند..که سیستم یک مرحله یا دور کامل راطی می کند.

راکتور دیسک های بیولوژیک چرخان: از چندین دیسک که به صورت موازی به وسیله شیفت به موتور وصل شده در مدت زمان اندک در تصفیه خانه ها بکار گرفته می شود.هزینه بهره برداری ازاین روش بالاتر میباشد.

انواع پکیچ تصفیه فاضلاب:

پلی اتیلن

فلزی

کامپوزیت: که با توجه به مولفه های موجود و ورودی و نوع پروسه های تشکیل می شود.

پکیچ تصفیه فاضلاب پلی اتیلن:

پکیچ های پلی اتیلن طول عمر بیشتر دارد. به مصالح بتی نیاز ندارد. فضای کمی را اشغال می کند.هزینه پایین دارد و میزان تصفیه در پکیچ تصفیه فاضلاب پلی اتیلن بیشتر می باشد. پکیچ پلی اتیلن از بخش های مختلف چون واحد هوادهی(استفاده از مدیای چسبیده و اکسیژن دهی)، واحد متعادل کننده ،واحد ضد عفونی کننده (کلرزنی برای حذف میکروب ها) و واحد ته نشینی( بازگشت به واحد هوادهی با کمک پمپ مناسب) تشکیل شده است.

مزیت های پکیچ فاضلاب:

کم حجم بودن و مناسب بودن شکل ظاهری

قابلیت ارتقا در صورت تغییر

اسودگی در بهره برداری از آن

در برداشتن تجهیزات مورد نیاز تصفیه فاضلاب

استفاده کمتر انرژی نسبت به تصفیه خانه بتنی

پکیچ تصفیه فاضلاب صنعتی:

پساب های حاصل از دارو سازی، فولاد، اتومبیل سازی و ... از پساب های صنعتی به شمار می روند. که آلودگی پساب های صنعتی شدیدتر از بخش های دیگر می باشد. از سازه های فلزی یا بتنی برای تصفیه فاضلاب مراکز صنعتی استفاده می شود که این پکیچ قابلیت تصفیه 95% از فاضلاب به آب دارد بدون اینکه کوچکترین آسیبی به سفره های زیر زمینی برساند.

مقالات مرتبط
 • مشخصات و ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی

  در نیمه دوم قرن بیستم توجه به آب شرب به یک امر مهم تبدیل شده است بنابراین با بازیافت آب آلوده و استفاده مجدد از پساب های خانگی،کمتر آلوده شده ، می توان در کاهش مصرف آب ...

 • مهمترین روش های تصفیه فیزیکی فاضلاب عبارتند از:

  از جمله روشی است که در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب کاربرد دارد هدف این تانک ها کاهش سرعت جریان است که منجر به ته نشینی مواد معلق می شود .این روش از 4 قسمت ...

 • تعریف و مشخصات تصفیه فاضلاب خانگی

  فاضلاب تولید شده دستگاه های بهداشتی چون توالت ، شستشوی بخش های مختلف خانه، ماشین لباسشویی ، ظرف شویی و ...را فاضلاب خانگی می گویند فاضلاب فروشگاه ها ، مغازه ها...

 • گیاه پالایی و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  وتلند هایکی ازمناسب ترین تکنولوژی هادرزمینه تصفیه فاضلاب هاهستند.بطورکلی تصفیه فاضلاب به کمک گیاهان به دوروش طبیعی ومصنوعی...

 • برکه های تثبیت فاضلاب و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  یکی ازروشهای تصفیه فاضلاب، برکه‌های تثبیت فاضلاب مي‌باشند. برکه های تثبیت فاضلاب بصورت گودال های خاکی می باشند که فاضلاب خانگی و دیگر فاضلاب برای مدت زیادی در ان ...

 • تفاوت فاضلاب ها و پساب ها

  فاضلاب حاصل فعالیت های بهداشتی انسان چون سیستم های بهداشت عمومی و آشپزخانه می باشد. ولی پساب ها از انواع صنایع داروسازی و غذایی و ابکاری حاصل می شود.در تصفیه فاضلاب اکسیژن رسانی به شرح زیر می باشد...

 • روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

  طبیعی در اثر فعالیت میکرو ارگانیسمها ، مواد آلی به کربن ، دی اکسیدکربن ، آب و بخش اندکی از آن به ترکیبات معدنی پایدار تجزیه میشود که این کار به دو روش هوازی و بی هوازی انجام میشود. سیستم پخش ارگانیسمها درپساب و سپس تصفیه ..

 • پکیچ تصفیه فاضلاب و انواع روش های آن

  در چن قرن اخیر با توجه به پیشرفت تکنولوژی دستگاه ها و واحدهای پیش ساخته شده ای ، برای تصفیه فاضلاب واحد صنعتی و اجتماعات کوچک انسانی تولید شده که به پکیچ تصفیه فاضلاب مش