تصفیه فاضلاب بهداشتی   

فاضلاب بهداشتی در نتیجه استفاده انسان از آب تولید می شود به طور کلی در نتیجه استفاده انسان از آب برای مصارف بهداشتی تولید می شود .مجموع تصفیه فاضلاب خاکستری و تصفیه فاضلاب انسانی تصفیه فاضلاب بهداشتی را شامل می شود.فاضلاب شهری بخاطر اینکه فاضلاب خانگی و ادارارت و مراکز صنعتی را در برمیگیرد با فاضلاب بهداشتی برابر نیست.درکشورهای مختلف میزان استفاده از آب برای مصارف بهداشتی متفاوت خواهد بود بنابراین هرچقد میزان استفاده از آب بیشتر باشد غلظت آلاینده ها کمتر خواهد بود. بخشی از آلاینده های بهداشتی شامل مواد آلی می باشد که می تواند بوسیله میکرو ارگانیسم ها تجزیه شود.

فاضلابهای بهداشتی شامل 2 مورد به شرح زیر می باشد:

فاضلاب توالت ها که حاصل ادرار و فضولات انسانی که به آن فاضلاب انسانی می گویند به این فضولات black water نیز می گویند.تصفیه فاضلاب بهداشتی-پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

فضولات حاصل از پخت و پز ، شستشوی لباس و حمام کردن که این نوع فضولات gray. water میگویند.

چند مورد از مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی به شرح زیر می باشد:

عدم ایجاد بو

قابلیت ارتقا

مصرف انرژی کمتر

داشتن شکل ظاهری مناسب

کم جا بودن

قیمت و موارد تاثیرگذار در طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی

قیمت پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی برحسب مصالح ساخت و مدلی که دارد ممکن است ازپنجاه میلیون تا سیصد میلیون تومن متغییر باشد بخاطر مولفه های ثاثیر گذار در ساخت این سیستم قیمت متنوع می باشد. موارد تاثیر گذار در ساخت و طراحی و قیمت پکیچ فاضلاب بهداشتی شامل :تصفیه فاضلاب بهداشتی

فضا و مکان لازم احداث پکیچ تصفیه فاضلاب

نوع فاضلاب تولید شده (ورودی)

کیفیت فاضلاب تولید شده(خروجی)براساس استاندار محیط زیست

دبی فاضلاب

فرایندهای تصفیه فاضلاب و تجهیزات لازم برا تصفیه

فضا و مکان احداث پکیچ تصفیفه فاضلاب بهداشتی که برای هر مکان بایدبررسی شود و برای هر محل متفاوت خواهد بود.

ورودی به تصفیه خانه کیفیت فاضلاب ورودی با عواملی چون pH،کل جامدات معلق،کل فسفر، کل نیتروژن،BoDو CoDسنجیده می شود.

خروجی از تصفیه خانه تعیین کننده مقدار ومیزان تصفیه شدن فاضلاب ورودی در تصفیه خانه و تغییراتی کهدر این فرایندها ایجاد می شود می باشد.و یک عامل اساسی در قیمت پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی می باشد.

دبی فاضلاب:حجم فاضلاب که در طول روز تولید می شودو بر حسب متر مکعب بیان می شود.

فرایندهای تصفیه که معمولا فرایندلجن فعال با هوادهی گسترده یا تصفیه فاضلاب به روش mbbr برای تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده می شود.