گیاه پالایی و نقش آن در تصفیه فاضلاب   

وتلند ها یکی از مناسب ترین تکنولوژی ها در زمینه تصفیه فاضلاب ها هستند. بطور کلی تصفیه فاضلاب به کمک گیاهان به دو روش طبیعی و مصنوعی صورت می گیرد که روش طبیعی آن از ظرفیت پالایش موجود در طبیعت بهره می گیرند اما در روش مصنوعی آن از سازه های ابداع شده توسط خود انسان استفاده می کنند . دفع کلیفرم ها در بستر های حاوی گیاه در مقایسه با بسترهای بدون گیاه بالاتر است و ماکروفیت ها نقش مهمی در دفع باکتری توسط وتلند دارند و دفع کلیفرم ها با کلیفرم های مدفوعی در وتلندها مصنوعی از سینتیک درجه یک تبعیت می کند.

روش وتلند در تصفیه فاضلاب

حفره های ایجاد شده بوسیله ریشه گیاهان جذب بیشتر آب را میسر می کند که این جذب آب باعث پوسیده شدن ریشه می شود این پوسیدگی حفره هارو به هم متصل کرده و باعث می شود باکتری ها ، مواد آلی فاضلاب ها را به مواد معدنی تبدیل می کند.

تصفیه فاضلاب به روش طبیعی

در روش طبیعی پساب های یا فاضلاب در سطح زمین بصورت آرام یا سریع جذب می شوند و در قشر خاک توسط گیاهان و تالاب تصفیه می شود. وتلند از جمله از تصفیه فاضلاب به روش طبیعی محسوب می شود که عمر این روش به تاریخ زمین برمی گردد.وتلند ها به دودسته ی طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شوند.

وتلند طبیعی

تالاب های طبیعی که در آنها پوشش گیاهی چون نی به صورت خود رو رشد می کند و فاضلاب را به صورت کنترل نشده تصفیه می کند که این روش به دلیل عدم کنترل تصفیه فاضلاب توصیه نمی شود.این روش بیش برای مکان کوچک چون روستا کاربرد دارد دراین روش به متخصص نیاز نمی باشد و هزینه کمتری در بر می گیرد.

وتلند مصنوعی

وتلند های مصنوعی از فناوری های سبز پالایش آب های آلوده می باشند که نسبت به سیستم های متعارف تصفیه فاضلاب، مقرون به صرفه تر و دارای راهبری آسان تری می باشند اما این سیستم ها دارای محدودیت هایی از قبیل سطح اشغال زیاد ، محدودیت اکسیژن و ضعف در برابر حذف نیتروژن و تصفیه فاضلاب های قوی می باشند.وتلند های مصنوعی حدود 40 سال قبل برای تصفیه فاضلاب وارد عرضه شده اند. اولین بار در اوایل سال 1950 توسط دکتر سیدل در آلمان غربی ارایه شد.. در 10 سال اخیر تمایل زیادی به استفاده ازاین تکنولوژی پدیدار شد. وتلندها از نظر فنی طیف وسیعی از اکوسیستم مناطقی ،دارای خاک اشباع شده هستند و گونه های گیاهی غالب بر آن اسست و آب در فصل رشد گیاهی در روی زمین یا زیر سطح زمین قرارمی گیرد. این روش برای تصفیه فاضلاب ها به اولیه و ثانویه کاربرد دارد و همچنین می توان فاضلاب های صنعتی و کشاورزی و زباله را تصفیه کند همچنین برای مناطق مسکونی هم کاربرد دارد.

انواع وتلند مصنوعی

الف)وتلند مصنوعی با جریان سطحی:در این روش از تصفیه فاضلاب سطح پساب ها با هوا در تماس است از آب و محیط و خاک برای رشد گیاهان بر آمده استفاده می کند.

ب) وتلندمصنوعی با جریان زیر سطحی:جریان مایع در زیر گراول قرار می گیرد نقش گیاهان در این سیستم اکسیزن مورد نیاز برای میکروارگانیسم های هترتروف در ناحیه ریشه ،جذب مواد مغذی ، و....تامین میکند.وتلند در جریان زیر سطحی نسبت به جریان سطحی مقدار تصفیه بیشتری دارند.

نقش گیاه تیر زنبق در دفع باکتری پساب در سیستم وتلند زیر سطحی

سیستم کارآکتور های وتلند در حذف کلیفرهای مدفوعی

بررسی تصفیه فاضلاب شهری یک شهرک مسکونی بصورت دوره ای نشان می دهدکه زمان هیدرولیکی مناسب برای حذف کلیفرم ها مدفوعی 5 الی 6 روز می باشد و غلظت کلیفر های مدفوعی در خروجی راکتورهای حاوی گراول نخودی 1و2و3 با تراکم گیاهی به ترتیب 65/3، 38/5، 32/3 ودر شاهد(بدون گیاه) 95/3 و 6/5 لگاریتم دارد. غلظت کلیفرم مدفوعی در خروجی راکتورهای سری دوم گراول نخودی با تراکم گیاهی به ترتیب 91/2 الی 26/3 و 04/2 الی 74/2و 53/1 الی 75/3 و در شاهد 21/3 الی 75/3 لگاریتم قرارگرفت.گیاهان و ریزوم های گیاهی تاثیر مثبتی برکارایی وتلند مصنوعی زیر سطحی در حذف کلیفرم ها لز فاضلاب هاب خانگی و شهری دارند. گیاه گونه Iris pseudacorus معروف به yellow flag Iris ازتیره زنبق با ریزوم های حجیم در این سیستم کارایی دارد و به عنوان یک گیاه مناسب برای تصفیه فاضلاب کاربرد دارد . بخش اعظمی از کشورهای شمال کشور دارای این گیاه بومی می باشد .