تصفیه فاضلاب

فاضلاب

بطور کلی آب آلوده یا فاضلاب به آبی گفته می شود که در اثر مصارف گوناگون و ورود مواد خارجی کیفیت آن تغییر یافته و غیر قابل استفاده شده است.هدف از تصفیه فاضلاب حذف آلاینده‌ها از پساب، به‌ویژه فاضلاب شهری و خانگی است که شامل روش های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی، برای حذف آلاینده‌ها و تأمین فاضلاب تصفیه شده که برای محیط زیست بی‌خطر است، می‌باشد. معمولاً یکی از محصولات تصفیه فاضلاب، زباله نیمه‌جامد است که لجن فاضلاب نامیده می‌شود که نیازمند تصفیه جداگانه پیش از دفن یا استفاده است.

ماهیت پیچیده فاضلاب‌ها

اگر به مقایسه بازدهی بالقوه تصفیه شبکه‌های فاضلاب با توجه به تصفیه فاضلاب های بومی سنتی فاضلاب بومی بپردازیم، چندین تفاوت قابل توجه وجود خواهد داشت. هر یک از این تفاوت ها چالش منحصر به فردی را در ارتباط با بازدهی تصفیه فاضلاب مطرح می کند. این تفاوت ها شامل فاکتورهای هیدرولوژیک، موضوعات محیطی و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی فاضلاب ها می‌باشد.
بارش به عنوان یک روش تصادفی می‌باشد. بنابراین عدم قطعیت قابل توجهی در ارتباط با وقوع زمان و پیش بینی پر شدن فاضلاب ها توسط بارندگی وجود دارد. تعیین نسبت پارامترهای مهم شبکه‌های فاضلاب شامل پارامترهایی چون شدت، مدت و فراوانی آن می‌باشد. این فاکتورها در ارتباط با استفاده از مفاهیم مطرح شده همانند تدوین شدت، مدت و فراوانی یا روش های احتمالی دارای پیوند می‌باشد. در نتیجه ماهیت تصادفی بارش، زمانی که به بررسی طرح تصفیه فاضلاب ها می پردازیم به عنوان یک محدودیت اساسی می‌باشد.

فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی در اثر مصرف آب در فعالیت های صنعتی و یا از منابع صنعتی و در طول مراحل مختلف تولید بوجود می آیند و بعضاً خطرناک ترین نوع فاضلاب ها را تشکیل می‌دهند. تقریباً هیچ صنعتی بدون استفاده از آب نمی‌تواند ادامه حیات بدهد و آب مصرف شده به همراه مواد زائد سربار، تشکیل پساب را داده و باید به نحوی تصفیه و سپس دفع گردد.

تاریخچه تصفیه فاضلاب

آثار جمع آوری فاضلاب به اوایل قرن نوزدهم میلادي بر می گردد.آثار تصفیه فاضلاب به اوایل قرن 20 میلادي بر می گردد.پیدایش نظریات میکروبی کخ و پاستور در نیمه دوم قرن 19 میلادي آغاز انقلابی درعلم بهداشت عمومی بود. قبل از آن رابطه مابین آلودگی و بیماري فقط به صورت مبهم شناخته شده بود و از علم نوپای باکتری‌شناسی استفاده ای در تصفیه فاضلاب نشده بود.

تصفیه فاضلاب صنعتی

فرایندهای ابتکاری برای تصفیه فاضلاب صنعتی حاوی فلزات سنگین، اغلب موارد شامل فناوری هایی برای کاهش سمیّت به منظور برآوردن استانداردهای تصفیه مبتنی بر فناوری می‌باشد.
جذب کننده های جدید و فیلتراسیون غشا حاوی بیشترین تعداد مطالعات بوده و در سطح گسترده ای برای تصفیه فاضلاب های آلوده شده با فلزات کاربرد دارند. به هر حال، درآینده نزدیک، مهم ترین روش نویدبخش برای تصفیه چنین سیستم های پیچیده‌ای به نام روش فوتوکاتالیتیک بوده که به کاهش فوتون‌های بی‌ارزش از منطقه موردنظر نزدیک به اشعه فرابنفش می پرد ازد. کاهش فوتون‌های بی‌ارزش منجر به کاهش آلاینده های ارگانیک و بازیافت فلزات در سیستم های تک ظرفی می‌گردند. از طرف دیگر، با در نظر گرفتن فرایندهای سنتی، رسوب اهک به عنوان یکی از موثرترین ابزارها برای تصفیه فاضلاب غیرآلی با غلظت فلز >1000mg/L می‌باشد. بیان این مسئله حائز اهمیت می‌باشد که هزینه کل تصفیه آب های آلوده به فلز متغیر می‌باشد، که بستگی به مراحل بکارگرفته شده و شرایط منطقه ای دارد. در کل، قابلیت فنی، تسهیلات صنعتی، و ثمربخش بودن به عنوان فاکتورهای کلیدی در گزینش مناسب‌ترین تصفیه برای فاضلاب‌های غیرآلی می‌باشد.

روش‌های تصفیه فاضلاب صنعتی

روش‌های فیزیکی
به روش هایی که طی آنها از نیروها و ویژگی های فیزیکی مواد برای حذف آنها استفاده می شود، روش های فیزیکی می گویند. آشغالگیری، دانه گیری، ترسیب شیمیایی، فیلتراسیون و ته نشینی نمونه هایی از روشهای فیزیکی تصفیه فاضلاب هستند.

روش شیمیایی

به روش‌هایی که در آنها برای حذف آلاینده ها از مواد و واکنش های شیمیایی استفاده می شود، روش های شیمیایی می گویند. اکسیداسیون آهن، انعقاد و لخته سازی، تنظیم pH جزء روش های شیمیایی محسوب می‌گردند.

روش‌های بیولوژیکی
به آن دسته از روش هایی که در آنها از فرآیندهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها استفاده می شود، روش های بیولوژیکی می گویند.

فرايند اكسيداسيون شيميايی

اكسيداسيون شيميايی به واكنشهايي گفته مي شود كه در آنها يك ماده اكسيد كننده ، الكترونهاي ماده شيميايی مورد نظر را ميگيرد و آن را اكسيد ميكند. اين واكنش ها بستگی به قدرت اكسيدكنندگی عامل اكسيدكننده دارد.

فاضلاب بهداشتی (فاضلاب انسانی)

فاضلاب بهداشتی به مخلوط مواد زاید حاصل از مستراح، دستشوئی، آشپزخانه، حمام و غیره گفته می شود. به عبارت دیگر هر آبی که برای مصرف بخصوصی تهیه شده باشد به هر علتی که کیفیت خود را برای آن مصرف از دست بدهد تبدیل به فاضلاب می شود. قسمت اعظم حجم فاضلاب از آب و باقیمانده آن از مواد مختلفی از قبیل مواد معدنی، آلی تشکیل شده است که قسمتی از این مواد بصورت محلول و قسمتی نیز به حالت معلق در فاضلاب می‌باشد.

روش‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی (تصفیه فاضلاب انسانی)

- تصفیه فاضلاب انسانی به روش راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)پکیج تصفیه فاضلاب

-تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده (EAAS)

-تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت (IFAS)

- تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با مديای متحرك (MBBR)

- تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی غشايی (MBR)

- تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش ديسك بيولوژيكی گردان يا RBC

- تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش صافی چكنده يا بيو تاور

- تصفيه فاضلاب بهداشتی به روشUASB

-تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش AGAR

 

استفاده مجدد فاضلاب شهری تصفیه شده

مناسب‌ترین مورد مصرف فاضلاب شهری تصفیه شده، در آبیاری کشاورزی است. این کار دارای مزایای زیادی است ولی نیاز به آنالیزهای متعدد و بررسی تاثیرات آن روی مردم، خاک‌ها، محصولات کشاورزی و تعریف فرآیند تصفیه صحیح برای دست‌یابی به تراز کیفی مناسب، دارد. مهمترین مزیت استفاده از فاضلاب ها در مصارف آبیاری این است که بسیاری از مواد موجود در فاضلاب می تواند بر روی گیاهان به عنوان مواد مغذی باشد که در غیر اینصورت احتمال دارند آب رودخانه ها را آلوده کنند و همچنین از طرف دیگر این مزیت را دارند که کودهای شیمیایی کمتری مورد نیاز می‌باشد. درجه شوری فاضلاب و ترکیبات سمی آلی و غیر آلی معمولا آنقدر بالا نیست که از استفاده آن برای مقاصد آبیاری مشکلی به وجود آورد.

استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب

روش متداول تصفیه فاضلاب در پکیج تصفیه فاضلاب لجن فعال است. نظر به اینکه کاربری این فرآیندها آسان‌تر و کیفیت پساب خروجی بهتر می‌باشد، این فرآیندها بر سایر فرآیندهای تصفیه فاضلاب ترجیح داده می‌شود و معمولا از این فرآیند جهت تصفیه فاضلاب استفاده می‌شود. مهمترین شاخص استفاده پکیج تصفیه فاضلاب از فرآیند لجن فعال، عدم تولید بوی نامطبوع می‌باشد. به این معنی که هنگام تصفیه فاضلاب و یا بعد از آن هیچ بوی بدی تولید نمی‌شود. با وجود مصرف انرژی بیشتر در فرآیند لجن فعال، فضای بسیار کمی اشغال می‌شود و به همین دلیل استفاده از فرآیند لجن فعال در تصفیه فاضلاب بیشترین کاربرد را دارد.

پکیج‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی، انسانی، واحدهای پیش ساخته‌ای بصورت فلزی یا پلی اتیلن می باشند که جهت تصفیه فاضلاب‌های بهداشتی، تولیدی اجتماعات کوچک یا واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. طراحی و ساخت پکیج‎های تصفیه فاضلاب بهداشتی یکی از زمینه‎های تخصصی فعالیت شرکت آرکاگستر می‎باشد. شرکت آرکاگستر با بهره‎ گیری از دانش بومی مهندسین، تجارب متعدد در زمینه طراحی پکیج‎های تصفیه فاضلاب بهداشتی‌ انسانی توانسته است که کیفیت عملکرد پکیج‎های تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی ساخت خود را تا بالاترین سطح استاندارد گارانتی نماید.

تصفیه فاضلاب تصفیه فاضلاب تصفیه فاضلاب