تصفیه فاضلاب

فاضلاب

بطور کلی آب آلوده یا فاضلاب به آبی گفته می‌شود که در اثر مصارف گوناگون و ورود مواد خارجی کیفیت آن تغییر یافته و غیر قابل استفاده شده است. هدف از تصفیه فاضلاب حذف آلاینده‌ها از پساب، به‌ویژه فاضلاب شهری و خانگی است که شامل روش‌های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای حذف آلاینده‌ها و تأمین فاضلاب تصفیه شده که برای محیط زیست بی‌خطر است، می‌باشد. معمولاً یکی از محصولات تصفیه فاضلاب، زباله نیمه‌جامد است که لجن فاضلاب نامیده می‌شود که نیازمند تصفیه جداگانه پیش از دفن یا استفاده است.

ماهیت پیچیده فاضلاب‌ها

اگر به مقایسه بازدهی بالقوه تصفیه شبکه‌های فاضلاب با توجه به تصفیه فاضلاب‌های بومی بپردازیم، چندین تفاوت قابل توجه وجود خواهد داشت. هر یک از این تفاوت‌ها چالش منحصر به فردی را در ارتباط با بازدهی تصفیه فاضلاب مطرح می‌کند. این تفاوت‌ها شامل فاکتورهای هیدرولوژیک، موضوعات محیطی و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی فاضلاب‌ها است.

فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی در اثر مصرف آب در فعالیت‌های صنعتی و یا از منابع صنعتی و در طول مراحل مختلف تولید بوجود می‌آید و بعضاً خطرناک‌ترین نوع فاضلاب‌ها را تشکیل می‌دهند. تقریباً هیچ صنعتی بدون استفاده از آب نمی‌تواند ادامه حیات بدهد و آب مصرف شده به همراه مواد زائد سربار، تشکیل پساب را داده و باید به نحوی تصفیه و سپس دفع گردد.

فاضلاب بهداشتی-انسانی

فاضلاب بهداشتی به مخلوط مواد زاید حاصل از مستراح، دستشوئی، آشپزخانه، حمام و غیره گفته می‌شود. به عبارت دیگر هر آبی که برای مصرف بخصوصی تهیه شده باشد به هر علتی که کیفیت خود را برای آن مصرف از دست بدهد تبدیل به فاضلاب می‌شود. قسمت اعظم حجم فاضلاب از آب و باقیمانده آن از مواد مختلفی از قبیل مواد معدنی، آلی تشکیل شده است که قسمتی از این مواد بصورت محلول و قسمتی نیز به حالت معلق در فاضلاب است.

تصفیه فاضلاب بهداشتی