تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان   

قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب های شهریونان با قطر 2 تا 3 متر یا فاضلاب همگانی 2 شهر نینوا و بابل و نیز جزیره کرت می باشد. روش های طبیعی مانند استخرهای تثبیت فاضلاب از قدیمی ترین روش های تصفیه فاضلاب در کشورهای اروپایی می باشد که از ده ها سال پیش کاربرد دارد.توجه به مسئله تصفیه فاضلاب از انجایی شروع شد که انسان ها مانع از آلوده گی آب و ورود فاضلاب به رودخانه ها شدند پس ازجنگ جهانی دوم به دلیل خطر آلودگی محیط زیست و توسعه جوامع شهری و صنعتی به امر تصفیه فاضلاب بیش از بیش توجه شد. درحدود یکصد سال بیش استفاده از فاضلاب در آبیاری کشاورزی به دلیل خاصیت حاصل خیزی و باروری که داشت در کشور های ارو پایی متداول روش بود همچنین در حدود یکصد سال پیش اکثر کانال ها بصورت رو باز ساخته می شدند که پس از نمایان شدن پخش بیماری ها واگیر تمام کانال ها به صورت فاضلاب در زمین ساخته شدند که این از مزایای جمع آوری فاضلاب می باشد.

تصفیه فاضلاب در کشور ایران

قدمت تصفیه فاضلاب در ایران مربوط به سده سوم هجری در شهر اصفهان می باشد که این امر نشان از فرهنگ غنی کشور ایران است . شیخ بهایی در گذشته برای گرم کردن حمام های مجاور از فعل و انفعالات بی هوازی ، که ناشی از جمع شدن فاضلاب اصطبل در مخازن بود استفاده می کرد. .کشورایران در زمان های بسیار دور از لجن های بدست امده به عنوان کود درمصارف کشاورزی استفاده می کردند آنها بجای تصفیه، بیشتر بر بازیابی کودی فاضلاب تاکید داشتند .تصفیه خانه ی پیشرفته درکشور ایران سابقه ی طولانی ندارند و قدیمی ترین تصفیه خانه در سال 1345 شروع بکارکرد که بزرگترین تصفیه خانه ها مربوط به تصفیه خانه اصفهان می باشد

طریقه دفع فاضلاب در گذشته به دو صورت میگرفت:تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

در ایران در گذشته تصفیه فاضلاب عموما به شرایط جغرافیایی و سطح سفره های زیرزمینی بستگی داشت.بنابراین تصفیه فاضلاب به دو طریق انجام می شد که در زیر به این دو مورد اشاره شده است:

در مناطق و شهرهایی که سطح سفره های زیرزمینی بالا بوده و یا زمین نفوذ پذیری کمی داشته اگر زمین دارای شیب کافی بود و در اطراف آن رودخانه ها قرار داشت با ساختن فاضلابرو ها بدون تصفیه آن را به بیرون از شهر انتقال می دادند نمونه بارز این مورد شهر اهواز و بوشهرمی باشد اما در مناطقی که ازشیب مناسبی برخوردار نبودند با کمک لجن کش ها این فاضلاب ها جمع آوری می شد مثال بارز این مورد شهر زابل می باشد.

ازجمله روش های سنتی که در بیشتر شهرهای ایران کاربرد زیادی دارد استفاده از چاه های جاذب می باشد این روش در مناطقی که نفوذ پذیری و همچنین عمق سفره های زیرزمینی زیاد باشد استفاده می شود.