مهمترین روش های تصفیه فیزیکی فاضلاب عبارتند از:   

- تانک های ته نشینی

- سیستم های شناور سازی

- صافی ها

ویزگی های تانک های ته نشینی

از جمله روشی است که در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب کاربرد دارد هدف این تانک ها کاهش سرعت جریان است که منجر به ته نشینی مواد معلق می شود .این روش از 4 قسمت تشکیل شده است که عبارتند از محل ورودی ، منطقه ی ته نشینی ، منطقه اجتماع لجن و مرحله آخر خروجی می باشد.

- استخرهای ته نشینی به شکل دایره ای

سطح استوانه ی درونی معمولا 5 % از سطح کل می باشد و قطر استوانه 10 تا 20% استخر اصلی می باشد. فاضلاب موجود از استوانه های میانی وارد استخر می شود.

- استخر ته نشینی مستطیلی شکل

این روش نسبت به روش های دیگر متداول بوده و دیوار ارام کننده می تواند تا کف تانک ادامه یافته و فاضلاب موجود می تواند از سوراخ های متعدد وارد مخزن شود.

سیستم شناور سازی

برای جداسازی ذرات معلق موجوددر فاضلاب هابخصوص فاضلاب شهری که دارای مواد معلق با وزن سبکترهستند از بالا آوردن و شناور سازی در فاضلاب استفاده می شود رابطه این روش شبیه به رابطه ته نشینی می باشد مواد موجود دراین فاضلاب عبارتند از ذرات نفتی و گیاهی و روغن نباتی و ...

این روش در واحدهای تغلیظ لجن نیز کاربرد دارد.

صافی ها

این روش تصفیه فاضلاب شامل صافی هایی است که مواد معلق رادر خود نگه داشته و مایعات را از خود عبور می دهد. دو روش مهم صافی شامل صافی با ماسه و آشغال گیری می باشد.

مقالات مرتبط
 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...

 • پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و … حائز اهمیت می باشد.شرکت آرکاگستر طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب و ارائه دهنده راهکارهای بیولوژیکی به منظور حل مشکلات ...

 • طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  کیفیت فاضلاب بیمارستانی شبیه به فاضلاب شهری میباشد فاضلاب بیمارستانی مواد عفونی و سمی نیز ممکن است داشته باشد فاضلاب بیمارستانی به دلیل استفاده زیاد از آب به صورت رقیق می ...

 • ویژگی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی

  عوامل متفاوتی در ساخت و طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی تاثیر گذار می باشد بنابراین قیمت پکیچ تصفیه فاضلاب نیز متغییر می باشد در ساخت پکیچ تصفیه فاضلاب باید به عوامل تاثیر گذار زیر توجه شود: ...

 • تصفیه فاضلاب انسانی به روش هوازی و بیهوازی

  برای حفاظت از محیط زیست و منابع زیستی ، جلوگیری از آلودگی آن ها و به دلیل محدودیت منابع آبی تصفیه فاضلاب انسانی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است یکی از....

 • آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

  آبیاري با فاضلاب تصفیه شده می تواندمنجر به خراب شدن ساختمان خاك نظیر از بین رفتن ثبات خاکدانه، کاهش هدایت هیدرولیکی خاك، سله بستن خاك، مسایل رواناب و فاضلاب های نامرغوب باعث کم شدن نفوذپذیري ...

 • تصفیه زیستی و روش های آن

  زمانی که تصفیه فیزیک جوابگو نباشد از تصفیه زیستی در حذف کردن آلاینده ها استفاده می شود تصفیه هوازی و بی هوازی از روش های تصفیه زیستی می باشد. تصفیه هوازی شامل 3 روش به شرح زیر می باشد ...

 • مشخصات کلی تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  در سال هاي اخیر استفاده از منابع آب زیر زمینی براي تامین آب شرب افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آلودگی ها و بروزآلودگی این ذخایر حیاتی و ورود فاضلاب هاي درمانی به آب ...