مهمترین روش های تصفیه فیزیکی فاضلاب عبارتند از:   

- تانک های ته نشینی

- سیستم های شناور سازی

- صافی ها

ویزگی های تانک های ته نشینی

از جمله روشی است که در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب کاربرد دارد هدف این تانک ها کاهش سرعت جریان است که منجر به ته نشینی مواد معلق می شود .این روش از 4 قسمت تشکیل شده است که عبارتند از محل ورودی ، منطقه ی ته نشینی ، منطقه اجتماع لجن و مرحله آخر خروجی می باشد.

- استخرهای ته نشینی به شکل دایره ای

سطح استوانه ی درونی معمولا 5 % از سطح کل می باشد و قطر استوانه 10 تا 20% استخر اصلی می باشد. فاضلاب موجود از استوانه های میانی وارد استخر می شود.

- استخر ته نشینی مستطیلی شکل

این روش نسبت به روش های دیگر متداول بوده و دیوار ارام کننده می تواند تا کف تانک ادامه یافته و فاضلاب موجود می تواند از سوراخ های متعدد وارد مخزن شود.

سیستم شناور سازی

برای جداسازی ذرات معلق موجوددر فاضلاب هابخصوص فاضلاب شهری که دارای مواد معلق با وزن سبکترهستند از بالا آوردن و شناور سازی در فاضلاب استفاده می شود رابطه این روش شبیه به رابطه ته نشینی می باشد مواد موجود دراین فاضلاب عبارتند از ذرات نفتی و گیاهی و روغن نباتی و ...

این روش در واحدهای تغلیظ لجن نیز کاربرد دارد.

صافی ها

این روش تصفیه فاضلاب شامل صافی هایی است که مواد معلق رادر خود نگه داشته و مایعات را از خود عبور می دهد. دو روش مهم صافی شامل صافی با ماسه و آشغال گیری می باشد.

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...