تصفیه فاضلاب به روش وتلند زیر سطحی   

تصفیه فاضلاب به روش وتلند زیر سطحی

یکی از منابع آلوده کننده محیط زیست و به خطر انداختن سلامت بشر فاضلاب شهری می باشد که هر سال هزینه زیادی رابرای اقتصاد کشورها وارد می کند مشکلات برخی از سیستم های تصفیه فاضلاب عبارتند از :

هزینه ی بالا ی بهره برداری ، مصرف انرژی بالا ، بهره برداری پیچیده و ... بنابراین استفاده از سیستم های طبیعی تصفیه توصیه می گردد این سیستم ها علاوه بر مصرف پایین انرژی و هزینه پایین می تواند در اصلاح محیط زیست نیز موثر واقع کرد از جمله روش موثر که مقرون به صرفه و بهره برداری آن ساده می باشد وتلند های مصنوعی می باشد. که می توان برای کشورهای در حال توسعه که با آلودگی آب ناشی از فاضلاب روبه رو هستند استفاده کرد. وتلند مصنوعی با جریان زیر سطحی در حذف مواد آلی و جامدات دارای راندمان بالایی بوده و قادر به دستیابی به استانداردهای زیست محیطی می باشد. گیاه نخل مرداب راندمان مناسبی در حذف مواد مغذی و کلیفرم کل و کلیفرم گوارشی است. متأسفانه درکشور ايران از وتلند برای تصفيه انواع مختلف فاضلاب چندان استفاده نمی شودو تنها چند كار عملي محدود كه آن هم مربوط به فاضلاب خانگي است، صورت گرفته است. سال1972 در ايالات متحده پس از تصويب قانون آب پاك به رو ش طبيعي تصفيه فاضلاب توجه جدي صورت گرفت. كاربرد فاضلاب در زمين ، از اولين تكنولوژي های تصفيه طبيعي بوده است. در قرن 19 تنهاروش پذيرفته شده براي تصفيه فاضلاب روش طبیعی بوده است. امروزه در اكثر نقاط دنيا از مناطق گرم و معتدل گرفته تا سردسير، از وتلند براي تصفيه و كنترل انواع آلودگي ها استفاده شده است.

جریان فاضلاب در وتلند زیر سطحی

در عملكرد وتلندها نوع گياه و شرايط جغرافيايي از عوامل موثری هستند که باید مورد توجه قرار گیرد گياهاني براي وتلند مناسب هستند با شرايط محلي، آفات بيماري زا و آلاينده ها توانايي سازگاري داشته باشند. جریان زیرسطحی به دو صورت عمودی و افقی طراحی می شود که وتلند ها از ماسه و شن و خاک پر می گردد که برای رشد میکروب ها مناسب می باشد. حضور اکسیژن و انتقال آن به ریشه گیاهان و همچنین گیاهان آبزی در تصفیه فاضلاب به روش وتلند از مکانیزم های مهم محسوب می شود از جمله گیاهانی که در تصفیه نقش دارند گیاه نخل مرداب می باشد.این گیاه ریشه ی قوی و رشد سریع داشته و دارای برگ دراز و سبز و نازک می باشد.