مشخصات کلی تصفیه فاضلاب بیمارستانی   

در سال هاي اخیر استفاده از منابع آب زیر زمینی براي تامین آب شرب افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آلودگی ها و بروزآلودگی این ذخایر حیاتی و ورود فاضلاب هاي درمانی به آب هاي سطحی و زیر زمینی، زمینه شیوع بیماري هاي مختلف فراهم خواهد شد و هزینه هاي سنگینی بر مردم تحمیل خواهد کرد.

مقدار فاضلابی که توسط بیمارستان ها تولید می شود در جوامع و اجتماعات مختلف متفاوت می باشد. فاضلاب های بیمارستانی از لحاظ کیفی شبیه به فاضلاب شهری می باشد .فاضلاب بیمارستانی دارای مواد سمی و عفونی، عوامل میکروبی ، زائدات دارویی ، مواد شیمیایی و ایزوتوپ های رادیو اکتیو بوده که خطراتی را در پی دارد. علاوه بر ترکیبات شیمیایی مقاوم و سخت تجزیه پذیر، انواعی از عوامل میکروبی بیماری زای مقاوم شده به آنتی بیوتیک ها نیز از طریق سیستم های متداول تصفیه فاضلاب به داخل اکوسیستم های آبی و سایر منابع طبیعی پذیرنده آلودگی وارد شده و می توانند برخی ازبیماری های حاد و خطرناک را به انسان سرایت کند. درحال حاضر،کاربرد سیستم های تصفیه فاضلاب تلفیقی به صورت فرآیندهای رشد چسبیده و معلق برای تصفیه فاضلاب بیمارستانی مناسب تر است.

ازجمله روش هایی که زائدات بیمارستانی را جمع آوری می کند می توان به موارد زیر اشاره کرد:مشخصات کلی تصفیه فاضلاب بیمارستانی

- داشتن تصفیه خانه اختصاصی برا تصفیه فاضلاب بیمارستانی

- از طریق سوزاندن زائدات

- متصل بودن به شبکه جمع آوری و تصفیه خانه شهری

- قرار دادن زائدات بیمارستانی در ظرف های تثبیت

اغلب تصفیه خانه هاي فاضلاب بیمارستانی به رغم اهداف تعیین شده اولیه ، با توجه به راهبري نامناسب وطراحی اشتباه از کارایی مناسب برخوردار نیستند. با توجه به خطرات ناشی از عدم تصفیه اولیه فاضلاب هاي بیمارستانی و سپس دفع صحیح آنها جهت جلوگیري ازآلودگی محیط زیست و حفظ سلامت افراد جامعه ،شناخت کیفیت فاضلاب تولیدي بیمارستان ها ضروري میباشد. در صورتی که فاضلاب بیمارستانی بدون آگاهی از مشخصات آن و یا با انجام تصفیه ناقص، وارد شبکه جمع آوري فاضلاب و در نهایت وارد تصفیه خانه فاضلاب شهري کرد، باعث ایجاد مشکلات متعددي از جمله بهم خوردن تعادل سیستم بیولوژیکی براي تصفیه خانه فاضلاب شهري خواهدشد.

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...