ویژگی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی   

عوامل متفاوتی در ساخت و طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی تاثیر گذار می باشد بنابراین قیمت پکیچ تصفیه فاضلاب نیز متغییر می باشد. در ساخت پکیچ تصفیه فاضلاب باید به عوامل تاثیر گذار زیر توجه شود:ویژگی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

- ابتدا باید به فضا یا مکانی که پکیچ در آنجا احداث می شود توجه کرد.

- حجم فاضلاب را در نظرگرفت.( دبی)

- تجهیزات و فرایندهایی که طی تصفیه فاضلاب نیاز می باشد.

- خروجی فاضلاب تصفیه شده و کیفیت آن

- کیفیت ورود فاضلاب

این مواردی که در بالا ذکر شد اصولا بر قیمت پکیچ تصفیه فاضلاب تاثیر گذار می باشند پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش های زیر تصفیه و فیلتر می شود:

روش فیزیکی: دانه گیری، ته نشینی، و ...

روش بیولوژی: لجن فعال با هوادهی گسترده

روش شیمیایی: انعقاد و لخته سازی و...

فرایندIFAS

از مهمترین ویژگی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی می توان به گزینه های زیر اشاره کرد:

- پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی از لحاظ شکل دارای ظاهری مناسب می باشد.

- پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی دارای قابلیت حمل می باشد.

- پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی بی بو می باشد.

- پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی بدلیل طراحی خاصی که دارد فضای کمی را اشغال می کند.

- پکچ تصفیه فاضلاب بهداشتی قابلیت ارتقا دارد.

و در آخر از ویژگی دیگر این پکیچ می توان به مصرف کم انژی اشاره کرد.