مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB   

- پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.

- ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ها از راکتور جدا می کند.

- مختلط شدن محتویات راکتور از طریق بیو گاز های حاصل از تصفیه بی هوازی که منجر به تماس لجن و فاضلاب می شود.

راکتور UASB یک مخزن پر از توده های زیستی و فاضلاب می باشد که دارای قدرت ته نشینی بالایی می باشد و این قدرت بالای ته نشینی حاصل خاصیت گرانولی توده های زیستی می باشد در هر واحد UASBکنترل کننده پی اچ ، کنترل سطح ، کنترل درجه و ... در نظر گرفته می شود. این پکیچ فاضلاب مواد آلی با بارگذاری زیاد را به راحتی با راندمان بالایی تصفیه می کند .

سیستم UASB به چه صورتی طراحی می شود؟

سیستم UASB دارای 5 مرحله می باشد که بطور مختصر در زیر به آن اشاره می کنیم:

حجم راکتور: عواملی که در حجم راکتور مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از : سرعت ظاهري و حجم موثر تصفيه(جرم سلولی و حجم اشغالی لجن) ، بار گذاری آلی

بار حجمی آلی : در جايي كه حذف CODكمتر از 90درصد اسـت وغلظت TSS خروجي بيشتري قابل قبول مي باشد، سرعتهاي جريان رو به بالاي بيشتري را مي تـوان استفاده كرد كه با شستشوي ساير جامدات به بيرون، لجن گرانوله متراكم تـري تـشكيل خواهـد شـد. بنابراين بارگذاري حجمي بيشتري براي اين شرايط در نظر گرفته شده است.

ترکیب و محتوای جامد فاضلاب : برخی مواد موجود در فاضلاب منجر به کف بستن یا منجر به ایجاد کف شدید می شود. از جمله مواردی چون چربی و پروتئین که مشکلاتی را در حین تصفیه بوجود می آورد.

توزیع جریان ورودی : نحوه خروج پساب ، جداسازی گاز و مشخصات فیزیکی نیاز به توجه بیشتری دارد جداساز گازها در این راکتور منحصر به فرد می باشد

سرعت جریان روبه بالا: که یکی از مهمترین مولفه های طراحی می باشد. سرعت جریان رو به بالا با مقدار جریان تقسیم بر سطح عرضی راکتور محاسبه می شود. V=Q/A

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...