تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی   

درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولید می شود .کشور ایران نیز دارای صنایع عظیمی چون نفت و گاز بوده و فراورده های تولیدی حاصل از این دو منبع عظیم مواد اولیه برای صنایع پتروشیمی را تامین می کند. این صنعت نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد .

استفاده از آب در صنعت پترو شیمی بسیار بالا می باشد در نتیجه فاضلاب تولیدی نیز بسیار زیاد می باشد. فاضلاب صنایع پتروشیمی دارای آلاینده هایی چون آمونیاک ، فلزات سنگین و ... می باشد . در صورتی که این آلاینده ها بدون تصفیه یا با تصفیه ناقص در محیط زیست تخلیه شوند منجر به آلودگی محیط زیست و به خطر افتادن جان انسان ها می شود.

استفاده از روش لجن فعال به دلیل هزینه پایین بهره برداری و کارایی بهتر نسبت به روش های دیگر در تصفیه فاضلاب صنعتی بیشتر کاربرد دارد. بیشتر فاضلاب صنایع پتروشیمی بوسیله تصفیه بیولوژیکی از طریق لجن فعال به همراه پیش تصفیه جداسازی روغن، فیلتر و تصفیه می گردد .

نوسان عملکرد سیستم لجن فعال در تصفیه فاضلاب به دلیل ماهیت فاضلاب صنایع پترو شیمی می باشد راندمان و کارایی واحد های مختلف لجن فعال، به دلیل داشتن نقاط قوت و ضعف ، بدست آوردن استاندارد های تخلیه پساب ها نیز با مشکلاتی روبرو خواهد شد.

لزوم طراحی بهینه تاسیسات فاضلاب با توجه به نیاز های مردم به دلیل کم آبی و استفاده مجدد از پساب خروجی و استاندارد های تخلیه پساب آشکار می گردد. با توجه به احداث واحدهای جدید و طرح های توسعه ای ، اعمال تغییرات در فرایند تولید، از جمله دلایلی هستند که در تغییر ماهیت ، کیفیت و کمیت فاضلاب ورودی به تصفیه خانه تاثیر دارند. به همین خاطر به روز رسانی افزایش ارتقای سیستم تصفیه فاضلاب متناسب با کیفیت فاضلاب ورودی و کاربرد دوباره پساب خروجی یا تخلیه ان به محیط زیست امری مهم و در خور توجه می باشد.