مشخصات و ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی   

در نیمه دوم قرن بیستم توجه به آب شرب به یک امر مهم تبدیل شده است بنابراین با بازیافت آب آلوده و استفاده مجدد از پساب های خانگی،کمتر آلوده شده ، می توان در کاهش مصرف آب تصفیه شده نقش مهمی ایفا کرد. فاضلاب بهداشتی – انسانی سه منبع مهم، پساب صنعتی- تجاری، نشت آب و فاضلاب بهداشتی را شامل می شود.در بعضی شهرهای کشور ایران به دلیل بالابودن سطح سفره های زیرزمینی مسئله نشت آب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.آب سیاه (فاضلاب توالت) و آب خاکستری (فاضلاب آشپزخونه،ماشین لباسشویی و ..) منشا فاضلاب های بهداشتی می باشند.از بارزترین و مهمترین ویژگی فاضلاب بهداشتی- انسانی آلودگی میکروبی آن می باشدکه می تواند عامل تهدید انسان و محیط زیست باشد.تصفیه فاضلاب بهداشتی – انسانی به سه روش تصفیه مقدماتی، تصفیه ثانویه و تصفیه پیشرفته انجام می گیرد که در فرایند تصفیه مقدماتی موادمعلق ته نشین شده و لجن دفع می شود آشغال گیری نیزدر این از مرحله تصفیه انجام می گیرد.در فرایند دوم برای تصفیه فاضلاب انسانی، از باکتری های تصفیه بی هوازی استفاده می کنند .مرحله سوم نیز از چند روش تکمیلی استفاده می کند در این مرحله زلال سازی انجام میگیرد.

اهداف تصفیه فاضلاب بهداشتی – انسانی عبارتند از :مشخصات و ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی-انسانی

بهبود و تامین شرایط بهداشتی مناسب، برای زندگی بهتر افزاد جامعه

تولید انرژی بااستفاده از تصفیه فاضلاب بهداشتی – انسانی

حفاظت و پاک نگه داشتن محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن

تهیه کود شیمیایی با تصفیه فاضلاب بهداشتی – انسانی

بازیابی فاضلاب برای استفاده مجدد از آن

تصفیه فاضلاب بهداشتی با استفاده از روش ترکیبی بی هوازی و گیاه پالایی:

گیاه پالایی یا به عبارت دیگر وتلند از تکنولوژی های کاربردی و مهم جهت تصفیه فاضلاب ها می باشد. استفاده ازسیستم تصفیه پیچیده برای جمعیت اندک مقرون به صرفه نمی باشد بنابراین گزینه مناسب برای تصفیه این جوامع کوچک وتلند ها می باشند در وتلند باجریان زیر سطحی علاوه بر گیاه ، خاک نیز در کاهش آلاینده ها نقش مهمی دارد .سیستم ترکیبی بی هوازی و گیاه پالایی یکی از کارامد ترین سیستم در زمینه حذف آلاینده های تولید شده توسط فاضلاب ها می باشد.درصد حذف هر یک از مولفه های TSS , COD در این سیستم حدو د 80% و درصد حذف BOD5 در حدود 90% می باشد از آب تصفیه شده این سیستم می توان برای مصارف آبیاری استفاده کرد و با وجود جریان زیر سطحی فرصتی برای تولید مثل حشرات موذی وجود ندارد.

مقالات مرتبط
 • مشخصات و ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی

  در نیمه دوم قرن بیستم توجه به آب شرب به یک امر مهم تبدیل شده است بنابراین با بازیافت آب آلوده و استفاده مجدد از پساب های خانگی،کمتر آلوده شده ، می توان در کاهش مصرف آب ...

 • مهمترین روش های تصفیه فیزیکی فاضلاب عبارتند از:

  از جمله روشی است که در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب کاربرد دارد هدف این تانک ها کاهش سرعت جریان است که منجر به ته نشینی مواد معلق می شود .این روش از 4 قسمت ...

 • تعریف و مشخصات تصفیه فاضلاب خانگی

  فاضلاب تولید شده دستگاه های بهداشتی چون توالت ، شستشوی بخش های مختلف خانه، ماشین لباسشویی ، ظرف شویی و ...را فاضلاب خانگی می گویند فاضلاب فروشگاه ها ، مغازه ها...

 • گیاه پالایی و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  وتلند هایکی ازمناسب ترین تکنولوژی هادرزمینه تصفیه فاضلاب هاهستند.بطورکلی تصفیه فاضلاب به کمک گیاهان به دوروش طبیعی ومصنوعی...

 • برکه های تثبیت فاضلاب و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  یکی ازروشهای تصفیه فاضلاب، برکه‌های تثبیت فاضلاب مي‌باشند. برکه های تثبیت فاضلاب بصورت گودال های خاکی می باشند که فاضلاب خانگی و دیگر فاضلاب برای مدت زیادی در ان ...

 • تفاوت فاضلاب ها و پساب ها

  فاضلاب حاصل فعالیت های بهداشتی انسان چون سیستم های بهداشت عمومی و آشپزخانه می باشد. ولی پساب ها از انواع صنایع داروسازی و غذایی و ابکاری حاصل می شود.در تصفیه فاضلاب اکسیژن رسانی به شرح زیر می باشد...

 • روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

  طبیعی در اثر فعالیت میکرو ارگانیسمها ، مواد آلی به کربن ، دی اکسیدکربن ، آب و بخش اندکی از آن به ترکیبات معدنی پایدار تجزیه میشود که این کار به دو روش هوازی و بی هوازی انجام میشود. سیستم پخش ارگانیسمها درپساب و سپس تصفیه ..

 • پکیچ تصفیه فاضلاب و انواع روش های آن

  در چن قرن اخیر با توجه به پیشرفت تکنولوژی دستگاه ها و واحدهای پیش ساخته شده ای ، برای تصفیه فاضلاب واحد صنعتی و اجتماعات کوچک انسانی تولید شده که به پکیچ تصفیه فاضلاب مش