کاربرد فاضلاب در کشاورزی   

فاضلاب ها اغلب بخاطر ناپاک بودن و بوی ناخوشایند که دارد به گنداب یا پساب نیز شهرت دارد. هرچقدر میزان مواد آلاینده در فاضلاب بیشتر باشد شدت آلودگی بیشتر می باشد. از فاضلاب تصفیه شده می توان در مصارف صنعتی ، مصارف تفریحی ، مصارف شهری، مصارف کشاورزی ، تامین آب شرب حیوانات و ... استفاده کرد. فاضلاب ها دارای دو منشا می باشند:

فاضلاب خام: که که مراحل تصفیه برروی ان انجام نگرفته است.

فاضلاب تصفیه شده: تامین شده از منبع های مختلف می باشد که مراحل تصفیه بر روی آن انجام می گیرد.

استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی

با توجه به افزایش جمعیت و کاهش آب و رقابتی بین بخش کشاورزی و شهری، نیاز به استفاده از فاضلاب تصفیه شده بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. از سال 1928 در امریکا استفاده ازفاضلاب تصفیه شده براي آبیاري و مصارف صنعتی آغاز شده است . دو هدف اصلی استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده الف) تامین آب بیشتر ب) حفاظت محیط زیست از آلودگی و همچنین یکی از راه های رفع مشکل تامین آب و یکی از منابع براي آبیاري درمصارف کشاورزي می باشد. در برنامه ریزي هاي در رابطه با استفاده مجدد ازفاضلاب تصفیه شده نوع مصرف، ، کیفیت آب تولیده شده وروش توزیع و مصرف آن می باشد. در نتیجه فاضلاب هاي تصفیه شده یکی ازمنابع غیر متعارف تامین آب بوده و حتی در شرایط خشکسالی نیز یکی از منابع آبی قابل اطمینان می باشد بنابراین توصیه می شود سرمایه گذاري و برنامه ریزي لازم توسط نهاد هاي متولی کشاورزي و تامین آب در ایران در زمینه روش هاي تصفیه آب از فاضلابها انجام گیرد.

فاضلاب پس طی کردن مراحل تصفیه معمولا به 3 روش در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که در زیر به ان اشاره می شود:

الف) آبیاری کردن محصولات غذایی چون سبزیجات، فاضلاب تصفیه شده بخاطر غنی بودن نیتروژن ، پتاسیم و فسفر نیازی به کود شیمیایی نمی باشد.

ب) آبیاری مراتع، محصولات علوفه ای و نهالستان که محصولات غیر غذایی می باشد.

ج) آبیاری کردن صنایع غذایی که قبل از استفاده مراحلی را طی می کنند.

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...