کاربرد فاضلاب در کشاورزی   

فاضلاب ها اغلب بخاطر ناپاک بودن و بوی ناخوشایند که دارد به گنداب یا پساب نیز شهرت دارد. هرچقدر میزان مواد آلاینده در فاضلاب بیشتر باشد شدت آلودگی بیشتر می باشد. از فاضلاب تصفیه شده می توان در مصارف صنعتی ، مصارف تفریحی ، مصارف شهری، مصارف کشاورزی ، تامین آب شرب حیوانات و ... استفاده کرد. فاضلاب ها دارای دو منشا می باشند:

فاضلاب خام: که که مراحل تصفیه برروی ان انجام نگرفته است.

فاضلاب تصفیه شده: تامین شده از منبع های مختلف می باشد که مراحل تصفیه بر روی آن انجام می گیرد.

استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی

با توجه به افزایش جمعیت و کاهش آب و رقابتی بین بخش کشاورزی و شهری، نیاز به استفاده از فاضلاب تصفیه شده بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. از سال 1928 در امریکا استفاده ازفاضلاب تصفیه شده براي آبیاري و مصارف صنعتی آغاز شده است . دو هدف اصلی استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده الف) تامین آب بیشتر ب) حفاظت محیط زیست از آلودگی و همچنین یکی از راه های رفع مشکل تامین آب و یکی از منابع براي آبیاري درمصارف کشاورزي می باشد. در برنامه ریزي هاي در رابطه با استفاده مجدد ازفاضلاب تصفیه شده نوع مصرف، ، کیفیت آب تولیده شده وروش توزیع و مصرف آن می باشد. در نتیجه فاضلاب هاي تصفیه شده یکی ازمنابع غیر متعارف تامین آب بوده و حتی در شرایط خشکسالی نیز یکی از منابع آبی قابل اطمینان می باشد بنابراین توصیه می شود سرمایه گذاري و برنامه ریزي لازم توسط نهاد هاي متولی کشاورزي و تامین آب در ایران در زمینه روش هاي تصفیه آب از فاضلابها انجام گیرد.

فاضلاب پس طی کردن مراحل تصفیه معمولا به 3 روش در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که در زیر به ان اشاره می شود:

الف) آبیاری کردن محصولات غذایی چون سبزیجات، فاضلاب تصفیه شده بخاطر غنی بودن نیتروژن ، پتاسیم و فسفر نیازی به کود شیمیایی نمی باشد.

ب) آبیاری مراتع، محصولات علوفه ای و نهالستان که محصولات غیر غذایی می باشد.

ج) آبیاری کردن صنایع غذایی که قبل از استفاده مراحلی را طی می کنند.

مقالات مرتبط
 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...

 • پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و … حائز اهمیت می باشد.شرکت آرکاگستر طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب و ارائه دهنده راهکارهای بیولوژیکی به منظور حل مشکلات ...

 • طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  کیفیت فاضلاب بیمارستانی شبیه به فاضلاب شهری میباشد فاضلاب بیمارستانی مواد عفونی و سمی نیز ممکن است داشته باشد فاضلاب بیمارستانی به دلیل استفاده زیاد از آب به صورت رقیق می ...

 • ویژگی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی

  عوامل متفاوتی در ساخت و طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی تاثیر گذار می باشد بنابراین قیمت پکیچ تصفیه فاضلاب نیز متغییر می باشد در ساخت پکیچ تصفیه فاضلاب باید به عوامل تاثیر گذار زیر توجه شود: ...

 • تصفیه فاضلاب انسانی به روش هوازی و بیهوازی

  برای حفاظت از محیط زیست و منابع زیستی ، جلوگیری از آلودگی آن ها و به دلیل محدودیت منابع آبی تصفیه فاضلاب انسانی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است یکی از....

 • آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

  آبیاري با فاضلاب تصفیه شده می تواندمنجر به خراب شدن ساختمان خاك نظیر از بین رفتن ثبات خاکدانه، کاهش هدایت هیدرولیکی خاك، سله بستن خاك، مسایل رواناب و فاضلاب های نامرغوب باعث کم شدن نفوذپذیري ...

 • تصفیه زیستی و روش های آن

  زمانی که تصفیه فیزیک جوابگو نباشد از تصفیه زیستی در حذف کردن آلاینده ها استفاده می شود تصفیه هوازی و بی هوازی از روش های تصفیه زیستی می باشد. تصفیه هوازی شامل 3 روش به شرح زیر می باشد ...

 • مشخصات کلی تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  در سال هاي اخیر استفاده از منابع آب زیر زمینی براي تامین آب شرب افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آلودگی ها و بروزآلودگی این ذخایر حیاتی و ورود فاضلاب هاي درمانی به آب ...