آرکا گستر

 • اصلاح لجن در روش تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

  بد از تصفیه پساب تولید شده در اثر استفاده از روشهای تصفیه فاضلاب فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی که برای کنترل آلودگی بود لجن های غیر آلی و آلی باقی میماندکه دفع آنها بوسیله آبگیری ...

 • فرايندهاي تصفيه فاضلاب

  مواد آلاینده از فاضلاب به روش های مختلفی حذف میشود که بر همین اساس میتوانیم بگوییم که تصفیه فاضلاب به سه روش اصلی تقسیم بندی میشود. روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب: در برخی موارد که برای حذف مواد آلاینده از فاضلاب...

 • فاضلاب چیست - تصفیه فاضلاب

  تصفیه آب و فاصلاب شاخه ای از مهندسی محیط زیست است. در همه ی جوامع، هم بصورت مایع و هم بصورت جامد، فضولاتی تولیدمیشود. بخش مایع این فاضلاب ، همان آب مصرفی جامعه است که طی کارهای مختلفی آلوده شده است...

 • سپتیک تانک پلی اتیلنی

  پرکاربردترین و ساده ترین واحدی که در تصفیه فاضلاب انسانی – بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد سپتیک تانک می باشد. سپتیک تانک مخزنی است که در آن فرآیندهایی مثل ته نشینی، شناور...

 • روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

  طبیعی در اثر فعالیت میکرو ارگانیسمها ، مواد آلی به کربن ، دی اکسیدکربن ، آب و بخش اندکی از آن به ترکیبات معدنی پایدار تجزیه میشود که این کار به دو روش هوازی و بی هوازی انجام میشود. سیستم پخش ارگانیسمها درپساب و سپس تصفیه ..

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب
  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تجزیه و تحلیل و انتخاب شدت جریان ها و بارگذاری های اجزای اصلی فاضلاب

  تجزیه تحلیل اجزای اصلی فاضلاب
  تعیین شدن جریان فاضلاب و بارگذاری های جرمی اجزای اصلی، یک گام اساسی در آغاز فرایند طراحی مفهومی و امکانات تصفیه فاضلاب است. داده های قابل اطمینان از شدت جریان های موجود و طرح ریزی شده، بر ویژگی های هیدرولیک

 • ویروس های روده ای موجود در فاضلاب بهداشتی

  ویروس های روده ای موجود در فاضلاب بهداشتی
  بیشتر از صد نوع ویروس همراه با مدفوع انسانی وجود دارد که به نام ویروس های روده ای شناخته می شوند. دامنه تغییرات بهداشتی این عوامل در انسان از پولیو می الی تیس، هپاتیت ها، ورم معده تا عفونت های بی ضرر است.

 • اندامگان بیماریزا

  اندامگان بیماری زا-تصفیه فاضلاب بهداشتی
  بسیاری از انواع باکتری های مضر در داخل روده انسان ساکن هستند و معمولا با مدفوع خارج می‍شوند. به دلیل اینکه باکتری های بیماری‍زا در مدفوع افراد آلوده وجود دارد، فاضلاب های انسانی یا فاضلاب بهداشتی حاوی طیف وسیعی از فاضلاب های

 • اجزای جریان های فاضلاب

  اجزای جریان های فاضلاب
  فاضلابی که از راههای مستقیم و غیر مستقیم وارد سامانه جمع‍آوری می‍گردد. عبور تدریجی، آب خارجی است که از طریق درزهای دارای نشت، ترک ها و شکستگی ها و یا دیواره های متخلخل، وارد سامانه جمع‍آوری می‍شود. جریان ورودی سیلاب از ...