• تصفيه و تجزيه فاضلاب در مجاورت باکتريهاي غير هوازي

  تصفیه فاضلاب
  زمانيکه اکسيژن در مجاورت فاضلاب نباشد ، باکتريهاي هوازي ديگر قادر به ادامه حيات و استفاده از مواد غذائي نخواهند بود . در چنين حالتي باکتريهاي غيرهوازي که قادر به استفاده از اکسيژن مواد آلي هستند وارد ميگردند...

 • تصفيه فاضلاب در مجاورت باکتريهاي هوازي

  تصفيه فاضلاب در مجاورت باکتريهاي هوازي
  اگر در حين تجزيه مواد ، اکسيژن به مقدار لازم و به طور مرتب به فاضلاب برسد باکتريهاي هوازي عمل تجزيه را شروع نموده و عمل مينمايد . چنانکه ملاحظه ميشود ابتدا مواد آلي ازت دار تبديل به آمونياک و سپس به نيتريت و...

 • تصفيه فاضلاب,شرکت تصفیه فاضلاب

  تصفیه فاضلاب
  باتوجه به روند افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگ که خود بصورت طبيعي باعث افزايش ميزان فاضلاب شهري ميگردد زمينه تشکيل سيستم جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهري امري لازم و ضروري به نظر ميرسد . در اين تحقيق ...

 • فاضلاب های صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  به آبھاي مصرف شده در واحدھاي مختلف یك صنعت یا واحد تولیدي كه بنحوي دچار نوعي آلودگي شده باشند فاضلاب صنعتي گفته مي شود. مھمترین تفاوتي كه مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب

  شرکت تصفیه فاضلاب
  آثار تصفیه اصولی فاضلاب به اوایل قرن بیستم میلادي بر می گردد.پیدایش نظریات میکروبی کخ و پاستور در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادي آغاز انقلابی درعلم بهداشت عمومی بود. قبل از آن رابطه مابین آلودگی و بیماري فقط به صورت مبهم شناخته شده بود و از علم نوپاي باکتري شناسی استفاده اي در تصفیه فاضلاب نشده بود. شواهد حاکی از وجود...

 • استفاده مجدد فاضلاب شهری تصفیه شده

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  مناسب ترین مورد مصرف فاضلاب شهری تصفیه شده در آبیاری کشاورزی است . اینکار دارای مزایای زیادی است و لی نیاز به آنالیزهای متعدد تاثیرات آن روی مردم و خاکها و محصولات کشاورزی و تعریف فرآیند تصفیه صحیح برای دست یابی به تراز کیفی مناسب، دارد .

 • تصفیه فاضلاب

  تصفیه فاضلاب
  تصفیه فاضلاب فرایند زدودن آلاینده‌ها از پساب، به‌ویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آلاینده‌ها و تأمین فاضلاب تصفیه شده که برای محیط زیست بی‌خطر است، می‌باشد.. معمولاً یکی از محصولات تصفیه فاضلاب، زباله نیمه‌ جامد است که لجن فاضلاب نامیده می‌شود.

 • اهمیت تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب
  تصفیه فاضلاب به لحاظ مفهومی شبیه به تصفیه آب است. تصفیه فاصلاب بسیار مهم است زیرا با این کار آب در هر سطحی از آلودگی که باشد، پاک می‌شود. آب آلوده تر هیچ مصرفی ندارد و آبی که دارای آلودگی کمتری است برای جاهایی که مصرف آب فراوان است به کار می‌رود...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  فرایندهای ابتکاری برای تصفیه فاضلاب صنعتی حاوی فلزات سنگین، اغلب موارد شامل فناوری هایی برای کاهش سمیّت به منظور برآوردن استانداردهای تصفیه مبتنی بر فناوری می باشد..جذب کننده های جدید و فیلتراسیون غشا حاوی بیشترین تعداد مطالعات بوده و در سطح گسترده برای تصفیه فاضلاب های ...

 • تصفیه فاضلاب-پساب یا فاضلاب

  پکیج تصفیه فاشلاب
  پساب یا فاضلاب به بازمانده‌ها و دورریزی‌های عمدتاً مایع محلی، شهری یا صنعتی گفته می‌شود. شیوه گردآوری و دورریزی آن در هر منطقه، بسته به آگاهی محلی نسبت به محیط زیست فرق می‌کند. سیستم‌های فاضلاب برای جمع‌آوری آب‌های ...