• تاریخچه تصفیه فاضلاب

  شرکت تصفیه فاضلاب
  آثار تصفیه اصولی فاضلاب به اوایل قرن بیستم میلادي بر می گردد.پیدایش نظریات میکروبی کخ و پاستور در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادي آغاز انقلابی درعلم بهداشت عمومی بود. قبل از آن رابطه مابین آلودگی و بیماري فقط به صورت مبهم شناخته شده بود و از علم نوپاي باکتري شناسی استفاده اي در تصفیه فاضلاب نشده بود. شواهد حاکی از وجود...

 • استفاده مجدد فاضلاب شهری تصفیه شده

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  مناسب ترین مورد مصرف فاضلاب شهری تصفیه شده در آبیاری کشاورزی است . اینکار دارای مزایای زیادی است و لی نیاز به آنالیزهای متعدد تاثیرات آن روی مردم و خاکها و محصولات کشاورزی و تعریف فرآیند تصفیه صحیح برای دست یابی به تراز کیفی مناسب، دارد .

 • تصفیه فاضلاب

  تصفیه فاضلاب
  تصفیه فاضلاب فرایند زدودن آلاینده‌ها از پساب، به‌ویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آلاینده‌ها و تأمین فاضلاب تصفیه شده که برای محیط زیست بی‌خطر است، می‌باشد.. معمولاً یکی از محصولات تصفیه فاضلاب، زباله نیمه‌ جامد است که لجن فاضلاب نامیده می‌شود.

 • اهمیت تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب
  تصفیه فاضلاب به لحاظ مفهومی شبیه به تصفیه آب است. تصفیه فاصلاب بسیار مهم است زیرا با این کار آب در هر سطحی از آلودگی که باشد، پاک می‌شود. آب آلوده تر هیچ مصرفی ندارد و آبی که دارای آلودگی کمتری است برای جاهایی که مصرف آب فراوان است به کار می‌رود...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  فرایندهای ابتکاری برای تصفیه فاضلاب صنعتی حاوی فلزات سنگین، اغلب موارد شامل فناوری هایی برای کاهش سمیّت به منظور برآوردن استانداردهای تصفیه مبتنی بر فناوری می باشد..جذب کننده های جدید و فیلتراسیون غشا حاوی بیشترین تعداد مطالعات بوده و در سطح گسترده برای تصفیه فاضلاب های ...

 • تصفیه فاضلاب-پساب یا فاضلاب

  پکیج تصفیه فاشلاب
  پساب یا فاضلاب به بازمانده‌ها و دورریزی‌های عمدتاً مایع محلی، شهری یا صنعتی گفته می‌شود. شیوه گردآوری و دورریزی آن در هر منطقه، بسته به آگاهی محلی نسبت به محیط زیست فرق می‌کند. سیستم‌های فاضلاب برای جمع‌آوری آب‌های ...

 • ماهیت پیچیده فاضلاب ها

  تصفیه فاضلاب
  اگر به مقایسه بازدهی بلقوه تصفیه شبکه های فاضلاب با توجه به تصفیه فاضلاب های بومی سنتی فاضلاب بومی بپردازیم، چندین تفاوت قابل توجه وجود خواهد داشت . هر یک از این تفاوت ها چالش منحصر به فردی را در ارتباط با بازدهی تصفیه فاضلاب مطرح می کند...

 • فرآیند لجن فعال متعارف

  تصفیه فاضلاب
  این روش یکی از پرکاربردترین روش های بیولوژیکی در تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی وصنعتی است. فرآیند بیولوژیکی در این روش از نوع هوازی بوده که رشد میکروارگانیسم ها درآن بصورت معلق صورت می گیرد.اختلاط مناسب فاضلاب با توده بیولوژیکی در...

 • کاربردهای پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانجات، کارگاه ها، مجتمع‌ها و ویلاهای مسکونی، ساختمان های اداری، هتل‌ها و مراکز اقامتی، رستوران‌ها،پادگان ها، کمپ‌های کارگری، مجتمع‌های تفریحی و...، تصفیه فاضلاب های صنعتی قابل تجزیه بیولوژیکی

 • تاثیر سپتیک تانک فاضلاب بر طبیعت

  تصفیه فاضلاب
  سپتیک تانک فاضلاب بدلیل تجزیه مواد جامد موجود در مخزن سپتیک فاضلاب یکی از مهمترین و در عین حال ساده ترین وسایل مورد نیاز تصفیه فاضلاب می باشد.در تمامی دنیا استفاده از سپتیک تانک فاضلاب بدلیل کارایی بالا اجباری گردیده است.در ایران نیز جدیدا...