• انعقاد آب در فرايند تصفيه آب

  تصفیه آب
  وجود ناخالصی هاي معلق و کلوئيدی در آب ، لزوم تصفيه آب را مطرح مي کند. اين ناخالصی ها به کمک صاف کردن ، قابل رفع نيستند، لذا از روش انعقاد و لخته سازی براي حذف آنها استفاده مي شود. افزودن يک ماده منعقد کننده به آب باعث خنثی شدن بار ذرات کلوئيدی شده ...

 • تاثير فاضلاب بر افزايش گازهای گلخانه ای

  تاثیر فاضلاب بر گازهای گلخانه ای
  اين پديده عبارتست از تغيير زمين در اثر فعاليتهاي بشري که با تغييرات طبيعي آن متفاوت است در طول ۱۰۰ سال گذشته کره زمين بطور غير طبيعي ۴/۰ درجه سانتيگراد گرمتر شده است. که البته با توجه به افزايش...

 • ناخالصی های آب

  تصفیه آب
  آب هميشه در حال انحلال ، انتقال و يا رسوب گذاري است. بخار آب موجود در هوا، در اثر ميعان به صورت باران در مي آيد که در موقع باريدن مقداري گردو خاک، اکسيژن، دي اکسيد کربن و ديگر گازها را در خود حل مي کند. در روي سطح زمين، آب مقداري از مواد معدني را در ...

 • نگرانيهاي اساسي در مورد آب آشاميدني

  تصفیه آب
  مطلوب ترين آب براي هر صنعتي آب بدون يون مي باشد، اما هزينه تصفيه آب تا رسيدن به مرحله آب بدون يون بسيار زياد است. براي هر صنعتي مطلوب ترين آب آن است که هزينه تصفيه آب کمتر از مخارج درمان عواقب زيان بخش ...

 • انعقاد آب در فرايند تصفيه آب

  تصفیه آب
  وجود ناخالصيهاي معلق و کلوئيدي در آب ، لزوم تصفيه آب را مطرح مي کند. اين ناخالصيها به کمک صاف کردن ، قابل رفع نيستند، لذا از روش انعقاد و لخته سازي براي حذف آنها استفاده مي شود. افزودن يک ماده منعقد کننده به آب باعث خنثي شدن بار ذرات کلوئيدي شده ...

 • انعقاد بهينه سازي آن در فرايند تصفيه آب

  تصفیه فاضلاب
  چه براي مصارف آشاميدني و چه براي مصارف صنعتي، معمولا آب طبيعي احتياج به تصفيه دارد. تصفيه آب براي مصارف آشاميدني هم آسان تر و هم ارزان تر از تصفيه آب برا ي مصارف صنعتي است. نگرانيهاي اساسي در مورد آب آشاميدني عبارتند از ...

 • صافيهاي چکنده

  تصفیه فاضلاب
  صافيهاي چکنده براساس تصفيه طبيعي که در رودخانه ها در اثر رشد و نمو موجودات زنده ذره بيني و بوجود آمدن لايه لجني لزج که موجب تصفيه و تميز شدن آب رودخانه ميگردد ، بوجود آمد . فرق عمده تصفيه فاضلاب دفع شده در رودخانه و با عبور دادن ...

 • آشغالگيری و آشغالگيرها

  تصفیه فاضلاب
  شناسائي : آشغالگيرها عبارت از وسيله اي است که در ابتداي تصفيه خانه از نظر تأمين مقاصد زيرين تعبيه ميگردد : الف ) حفاظت تلمبه ها ، لوله هاي لجن و حوضهاي ته نشيني در مقابل گرفتگي ب ) خوشايند کردن وضع ظاهري ...

 • ته نشيني و حوضهاي ته نشيني

  تصفیه فاضلاب
  ترتيب سعي ميشود مواد جامد شناور نظير کاغذ و پارچه و غيره حتي الامکان ، از جريان تصفيه خارج گردد . از نظر موقعيت ، آشغالگير را بايد در محلي که به سهولت قابل دسترسي و تميز کردن باشد بنا نمود .تأثير کامل مواد ...

 • لزوم آزمايشات فاضلاب

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  آزمايشاتي که از فاضلاب بعمل ميآيد شامل آزمايشهاي فيزيکي ، مطالعات بهداشتي ، آزمايشهاي شيميايي و بالاخره آزمايشهاي زيستي است . مجموع تمام آزمايشهاي شيميايي و بالاخره آزمايشهاي زيستي است . مجموع...