• تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  زمانی كه آب مصرف می شود و مواد خارجی و آلاينده وارد آن می شود ، كيفيت اوليه آب از بين رفته و ديگر قابل استفاده نمی باشد، كه به آن فاضلاب گفته می شود . فاضلاب های بهداشتی حاصل مصرف روزانه آب جهت فعاليت های انسانی مختلف از جمله شستشو و استحمام و آشپزی و نيز نشتاب می باشد.

 • تصفیه آب

  تصفیه آب
  این مایع بی رنگ یكی از خالص ترین مواد موجود در روی كره زمین و در عین حال از پیچیده ترین محلولهاست. تا دو دهه اخیر انرژی مهمترین سرمایه ملی كشور ها بود ولی اكنون یا بهتر است بگوییم در اینده ای نه چندان دور اب سرمایه ملی كشور ها خواهد شد.بنابراین توجه بیشتری از صنعت؛ ملت ؛ دولت و همه عناصر هر كشوری را به ...

 • تگندزدايی به روش ازون

  تصفیه فاضلاب انسانی
  ازون گازي است تقريبا بي رنگ با بوي ترش با قدرت اکسيداسيون بالا. مولکول ازون پايدار نبوده و در نتيجه نمي توان آن را انبار يا حمل نمود . اين امر باعث مي گردد که توليد ازون همواره در محل انجام گيرد . لذا مرحله حمل و انبار مواد ...

 • پکیج‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی یا انسانی

  پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی
  پکیج‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی ، واحدهای پیش ساخته‌ای بصورت فلزی یا پلی اتیلن می باشند که جهت تصفیه فاضلاب های بهداشتی , تولیدی اجتماعات کوچک یا واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. طراحی ...

 • تصفيه فاضلاب در مجاورت باکتری های هوازی

  تصفیه فاضلاب
  اگر در حين تجزيه مواد ، اکسيژن به مقدار لازم و به طور مرتب به فاضلاب برسد باکتری های هوازی عمل تجزيه را شروع نموده و عمل مينمايد . چنانکه ملاحظه می شود ابتدا مواد آلی ازت دار تبديل به آمونياک و سپس به نيتريت و نيترات ميگردد...

 • تصفیه فاضلاب,روشهای گندزدایی منابع آ ب

  تصفیه فاضلاب,فاضلاب
  يکی از آلودگی های بسيار عمده و خطرناک منابع آب ، آلودگی بيولوژيکی است . آب مي تواند به انواع ميکروارگانيسم ها اعم از انواع باکتری ها ،‌انگل ها ، قارچ ها و ويروس ها آلوده شود . آلودگی عمده و شايع آب ، آلودگی های باکتريايی شامل ...

 • تصفيه فاضلاب

  تصفیه فاضلاب
  فاضلاب جمع آوری شده چه از مراکز جمعيتی يا کارخانجات نهايتا بايد به منابع آب يا خاک باز گردانده شود. در هر مورد بايد به اين سوال پيچيده پاسخ داد که : برای حفظ محيط زيست ، کدام يک از آلاينده های فاضلاب ، و تا چه حد بايد حذف شوند؟ پاسخ به اين سوال مستلزم بررسی ...

 • حفظ کيفيت فيزيکی و شيميايی و بيولوژيکی منابع آب

  تصفیه فاضلاب,تصفیه آب
  امروزه حفظ منابع آب ، يعني حياتی ترين ماده ای که بشر به آن نياز دارد بطور فزاينده ای مورد توجه مجامع مختلف بين المللی قرار گرفته است . رشد روزافزون جمعيت و در نتيجه بهره برداری ...

 • فاضلاب چيست ؟

  تصفیه فاضلاب
  همه جوامع ، هم به صورت جامد و هم به صورت مايع ، فضولات توليد می کنند . بخش مايع اين فضولات ، يا فاضلاب ، اساسا همان آب مصرفی جامعه است که در نتيجه کاربردهای مختلف آلوده شده است . از نظر منابع توليد ،‌ فاضلاب را ...

 • صافی سازی

  تصفیه آب
  با کاربرد انعقاد پيشرفته و تغييراتی که در دز مواد شيميايی داده مي شود ، کيفيت آب ته نشين شده و در نتيجه اجرا و بهره برداری از صافی ها تحت تأثير قرار می گيرد . با تغييری که در نقطه ی شکست صافی ها ، ايجاد می شود ، سبب کاهش مدت زمان کارکرد صافی خواهد شد و...