• تصفیه فاضلاب های صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  لازم است قبل از اقدام به تصفیه فاضلاب و انتخاب فرآیند درک کاملی از فرآیندهای تصفیه فاضلاب داشته باشیم. در بیشتر صنایع تعیین نادرست مشخصات فاضلاب باعث ایجاد مشکلات بسیاری در طرح های تصفیه فاضلاب شده است.

 • اهمیت تصفیه آب و آلودگی آب شرب

  تصفیه آب
  همان‌طور که می‌دانید آب بیش از سه‌چهارم سطح کره زمین را پوشانده است. ۲/۹۷ درصد از آب‌های موجود در این سیاره در اقیانوس‌ها و دریاها انباشته شده‌اند، لیکن تنها حدود ۸/۲ درصد از آب‌های موجود قابل شرب می‌باشد.

 • تصفيه فاضلاب صنعتی به روش الكتروشيميایی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  فرايند های الكتروشيميايی در اواخر قرن 19 ميلادی در انگلستان آغاز به كار كردند که در اوايل توسعه چندانی پيدا نكردند . اما در حال حاضر اين فناوری به دليل ساختار دوستدار محيط زيست آن ، بسيار مورد استفاده قرار می گيرد. و اين روش در سال های اخير برای تصفيه فاضلاب های ...

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال متعارف

  تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی
  روش لجن فعال متعارفی یکی از پرکاربردترین روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های بهداشتی- انسانی و صنعتی می باشد . اين فرآیند بیولوژیکی از نوع هوازی بوده و میکروارگانیسم ها درآن بصورت رشد معلق هستند.

 • صافی ها و سيستم هاى تصفيه آب

  تصفیه آب
  جدىترين مسأله در نگهدارى سيستم هاى آبيارى قطره اى مسدود شدن قطره چکان ها است. مسدود شدن قطره چکان ها باعث می شود که آب به اندازه کافى به گياه نرسد و از اين بابت خسارات زيادى به محصول وارد می ىشود. موادى که موجب مسدود شدن قطره چکان ها می شوند

 • تصفیه فاضلاب صنعتی به روشBio-denitro

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  در اين فرايند حداقل از دو نهر اكسيداسيون به شكل سری استفاده می شود كه اين نهرها می تواند به شكل های مختلف با يكديگر سری شده و نوع بهره برداری آنها متفاوت می باشد. در اين تانك همواره فاضلاب به سيستم وارد می شود . همچنين در كانال های آن، ميكسر هايی ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی به روش فرايند دو مرحله ای

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  در اين فرايند از يك تانك هوازي و يك تانك انوكسيك نهايي براي تصفيه فاضلاب استفاده مي شود كه به اين فاضلاب قبل از ورود به تانك انوكسيك ، يك منبع كربن خارجي كه معمولاً متانول مي باشد ، افزوده مي شود . كه متانول در واقع نقش سوبسترا را در محلول بازي مي كند.

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی به روشIFAS

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  این فرایند يكی از جديدترين روش های بيولوژيكی تصفيه فاضلاب بهداشتی به شمار می رود.اين روش از تركيب دو روش لجن فعال و MBBR ايجاد شده و در فرايند تصفيه از هر دو روش استفاده می كند. اين روش شامل ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی به روش PhoStrip

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  اين فراينددر اصل يك فرايند بيهوازی/هوازی است. شرايط بی هوازی با نگهداری طولانی لجن فعال برگشتی (RAS) در تغليظ كننده ثقلی انجام می گيرد كه زمان ماند آن معمولا حدود 8 الی 12 ساعت می باشد. برای حذف فسفر ...

 • تصفیه فاضلاب به روش راكتور ناپيوسته متوالی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  تصفيه فاضلاب به روش راكتور متوالی منقطع يك سيستم لجن فعال است كه همه عمليات متعادلسازی، تصفيه بيولوژيكی و زلال سازی ثانويه را در يك حوضچه به صورت متوالی انجام می دهد. معمولا فاضلاب قبل از ورود به مخزن از يك آشغالگير عبور ميكند.