• شبکه جمع آوری فاضلاب تحت خلاء(vss)

  جمع آوری فاضلاب تحت خلاء
  امروزه مسائل محیط زیستی از جمله عواملی است که مورد توجه مسئولین بوده که از مهمترین موارد آلوده کننده محیط زیست شهری نحوه و چگونگی دفع فاضلاب در مناطق شهری می باشد . خوشبختانه در...

 • استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده و لجن حاصل از تصفیه فاضلاب

  استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده
  درجه تصفیه فاضلاب به نحوه دفع یا استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده بستگی دارد، مثلاً چنانچه از فاضلاب خانگی تصفیه شده برای آبیاری اراضی کشاورزی استفاده می­شود، زدایش نیتروژن و فسفر از ...

 • تفاوت فاضلاب روستایی نسبت به فاضلاب شهری

  تفاوت فاضلاب روستایی نسبت به فاضلاب شهری
  شناخت شرایط اقلیمی در مدیریت صحیح فاضلاب در مناطق روستایی اعم از انتخاب نوع روش و طراحی سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب از موارد مهم و ضروری به شمار می­رود.عواملی مانند آبیاری باغ و باغچه...

 • بررسی تاثير ضايعات غذائی در بهبود آبگيری لجن فاضلاب شهری

  فاضلاب های شهری
  توليد حجم بالای لجن از جمله مشکلات عمده اکثر تصفيه خانه های فاضلاب شهری می باشد که لزوم ارائه راهکارهای مناسب اقتصادی و زيست محيطی را جهت تصفيه مناسب فاضلاب های ...

 • تاثير پساب های فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی

  تاثير پساب های فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی
  امروزه ورود فلزات سنگين به محيط های آبی در اثر تخليه بی رويه پساب فاضلاب های شهری،فاضلاب های صنعتی يک مشکل زيست محيطی در سطح جهانی محسوب می شود که باعث تجمع ...

 • تصفیه فاضلاب انسانی به روش لجن فعال با تغذيه مرحله اي

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  اين فرايند شكل تغيير يافته اي از فرايند لجن فعال متعارف مي باشد كه در طي آن بجاي اينكه تغذيه ميكروارگانيسم ها وسيله مواد آلی يكباره و در يك محل صورت پذيرد بتدريج در طول مسير حوض هوادهی اتفاق می افتد ...

 • اصول کار تصفیه فاضلاب خروجی

  روش های تصفیه فاضلاب
  باتوجه به اینکه فاضلاب خروجی چندان آلوده نمیباشد لذا میتوان از کلیه روشهای معمول در تصفیه آب نظیر صافیهای ماسه ای با سرعت کم یا زیاد استفاده نمود و یا صافی های با دهانه های ذره بینی را که ۱۵ سال پیش به...

 • تصفيه فاضلاب دراجتماعات كوچك ومناطق روستای

  تصفیه فاضلاب
  با توجه به : شرايط آب و هوايی، توپوگرافی و زمين شناسی حاكم در آنها، عدم وجود زمين كافی برای احداث تصفيه خانه فاضلاب، ويژگی های كمی و كيفی فاضلاب نظير دبی كم و نوسانات بالای آن ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  دفع فاضلاب بهداشتی
  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...

 • دفع فاضلاب بهداشتی در سپتيک تانک

  دفع فاضلاب بهداشتی در سپتيک تانک
  مخزنی سرپوشيده و معمولاً ساخته شده از بتن مسلّح با مصالح مصرفی مرغوب و غيرقابل نفوذ است. برای زلال سازی بهتر فاضلاب بهداشتی و گرفتن نوسان های جريان آن سپتيک تانک را از دو يا سه انباره ی مستطيل شکل می سازند. ورود و خروج فاضلاب از يک انباره به انباره ی ديگر...