• تاثير پساب های فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی

  تاثير پساب های فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی
  امروزه ورود فلزات سنگين به محيط های آبی در اثر تخليه بی رويه پساب فاضلاب های شهری،فاضلاب های صنعتی يک مشکل زيست محيطی در سطح جهانی محسوب می شود که باعث تجمع ...

 • تصفیه فاضلاب انسانی به روش لجن فعال با تغذيه مرحله اي

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  اين فرايند شكل تغيير يافته اي از فرايند لجن فعال متعارف مي باشد كه در طي آن بجاي اينكه تغذيه ميكروارگانيسم ها وسيله مواد آلی يكباره و در يك محل صورت پذيرد بتدريج در طول مسير حوض هوادهی اتفاق می افتد ...

 • اصول کار تصفیه فاضلاب خروجی

  روش های تصفیه فاضلاب
  باتوجه به اینکه فاضلاب خروجی چندان آلوده نمیباشد لذا میتوان از کلیه روشهای معمول در تصفیه آب نظیر صافیهای ماسه ای با سرعت کم یا زیاد استفاده نمود و یا صافی های با دهانه های ذره بینی را که ۱۵ سال پیش به...

 • تصفيه فاضلاب دراجتماعات كوچك ومناطق روستای

  تصفیه فاضلاب
  با توجه به : شرايط آب و هوايی، توپوگرافی و زمين شناسی حاكم در آنها، عدم وجود زمين كافی برای احداث تصفيه خانه فاضلاب، ويژگی های كمی و كيفی فاضلاب نظير دبی كم و نوسانات بالای آن ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  دفع فاضلاب بهداشتی
  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...

 • دفع فاضلاب بهداشتی در سپتيک تانک

  دفع فاضلاب بهداشتی در سپتيک تانک
  مخزنی سرپوشيده و معمولاً ساخته شده از بتن مسلّح با مصالح مصرفی مرغوب و غيرقابل نفوذ است. برای زلال سازی بهتر فاضلاب بهداشتی و گرفتن نوسان های جريان آن سپتيک تانک را از دو يا سه انباره ی مستطيل شکل می سازند. ورود و خروج فاضلاب از يک انباره به انباره ی ديگر...

 • ضرورت جمع آوری فاضلاب,جمع آوری فاضلاب خانگی

  ضرورت جمع آوری فاضلاب
  ورود ميليون ها ليتر فاضلاب به رودخانه ها، درياها و منابع آب زيرزمينی باعث آلودگی شديد و خطرناک محيط زندگی انسان و ساير موجودات زنده می شود. به منظور جلوگيریاز ...

 • تعريف فاضلاب,انواع فاضلاب

  فاضلاب چیست؟
  آب های آلوده ناشی از فعاليت های انسانی را که بايد دفع شود يا به عبارتی ديگر، آب های زائد را فاضلاب می نامند. فاضلاب ترکيبی از آب و مواد جامد است. آب موجود درفاضلاب در حدود 99/9 درصد وزن آن را تشکيل می دهد و فقط 0/1 درصد ...

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی,تصفیه فاضلاب انسانی

  فاضلاب بهداشتی
  فاضلاب بهداشتی به مخلوط مواد زاید حاصل از مستراح، دستشوئی، آشپزخانه، حمام و غیره گفته می شود. به عبارت دیگر هر آبی که برای مصرف بخصوصی تهیه شده باشد به هر علتی که کیفیت خود را برای آن مصرف ...

 • خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  فاضلاب بهداشتی
  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...