آرکا گستر

 • تصفيه فاضلاب دراجتماعات كوچك ومناطق روستای

  تصفیه فاضلاب
  با توجه به : شرايط آب و هوايی، توپوگرافی و زمين شناسی حاكم در آنها، عدم وجود زمين كافی برای احداث تصفيه خانه فاضلاب، ويژگی های كمی و كيفی فاضلاب نظير دبی كم و نوسانات بالای آن ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  دفع فاضلاب بهداشتی
  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...

 • دفع فاضلاب بهداشتی در سپتيک تانک

  دفع فاضلاب بهداشتی در سپتيک تانک
  مخزنی سرپوشيده و معمولاً ساخته شده از بتن مسلّح با مصالح مصرفی مرغوب و غيرقابل نفوذ است. برای زلال سازی بهتر فاضلاب بهداشتی و گرفتن نوسان های جريان آن سپتيک تانک را از دو يا سه انباره ی مستطيل شکل می سازند. ورود و خروج فاضلاب از يک انباره به انباره ی ديگر...

 • ضرورت جمع آوری فاضلاب,جمع آوری فاضلاب خانگی

  ضرورت جمع آوری فاضلاب
  ورود ميليون ها ليتر فاضلاب به رودخانه ها، درياها و منابع آب زيرزمينی باعث آلودگی شديد و خطرناک محيط زندگی انسان و ساير موجودات زنده می شود. به منظور جلوگيریاز ...

 • تعريف فاضلاب,انواع فاضلاب

  فاضلاب چیست؟
  آب های آلوده ناشی از فعاليت های انسانی را که بايد دفع شود يا به عبارتی ديگر، آب های زائد را فاضلاب می نامند. فاضلاب ترکيبی از آب و مواد جامد است. آب موجود درفاضلاب در حدود 99/9 درصد وزن آن را تشکيل می دهد و فقط 0/1 درصد ...

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی,تصفیه فاضلاب انسانی

  فاضلاب بهداشتی
  فاضلاب بهداشتی به مخلوط مواد زاید حاصل از مستراح، دستشوئی، آشپزخانه، حمام و غیره گفته می شود. به عبارت دیگر هر آبی که برای مصرف بخصوصی تهیه شده باشد به هر علتی که کیفیت خود را برای آن مصرف ...

 • خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  فاضلاب بهداشتی
  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • باكتری های تصفيه كننده فاضلاب در روش رشد چسبيده و رشد معلق

  تصفیه فاضلاب
  در سيستم های تصفيه فاضلاب كه به روش ها ي مختلفي انجام پذير است مي توان به تصفيه آن به روش بيولوژيكي اشاره نمود.در اين روش از تصفيه فاضلاب كه مي توان به صورت رشد و ...

 • شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی

  جمع آوری فاضلاب بهداشتی
  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی در مجامع به مقدار زیادی در افزایش سطح بهداشت منطقه موثر بوده است. بنابراین ضرورت احداث شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی از جمله ضروریات جوامع بشری به حساب می آید...

 • تصفیه خانه فاضلاب

  تصفیه خانه فاضلاب
  تصفیه خانه فاضلاب به مکانی اطلاق می شود که عملیات و فرآیند های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه ی فاضلاب در آن انجام می گیرد. عملیات تصفیه ی فاضلاب به سه مرحله ی تصفیه ی اولیه، ثانویه و تصفیه ی پیشرفته تقسیم می شود...