آرکا گستر

 • تصفیه فاضلاب,پکیج تصفیه فاضلاب

  مزایای استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب
  پکیج تصفیه فاضلاب با استفاده از تکنولوژی های مدرن به منظور تصفیه فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و … و استفاده مجدد به ویژه مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز بسیار حائز اهمیت می باشد...

 • روش اندازه گیری هدایت الکتریکی در تصفیه فاضلاب

   هدایت الکتریکی در تصفیه فاضلاب
  هدايت الكتريكي معياري از توان آب براي هدايت جريان الكتريكي ميباشد که اين ويژگي با کل غلظت مواد يونيزه شده در آب(يونهاي مثبت ومنفي) ودمايي که اندازه گيري در آن انجام مي شود مرتبط ميباشد ...

 • تالاب مصنوعی برای دفع و تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی

  تالاب مصنوعی برای دفع و تصفیه فاضلاب بهداشتی
  تالاب مصنوعی یکی از راهکارهای کم هزینه برای دفع و تصفیه بهداشتیِ پساب در مناطق روستایی و شهری است. بسته به میزان زمین موجود، احداث این تصفیه خانه طبیعی برای انواع پساب کاربرد دارد کما اینکه...

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش VIP

  فرآیند VIP
  تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش VIP، به استثنای روشهای مورد استفاده براي جريان های برگشتی ، مشابه فرايند های UCT و A²/O می باشد. در تصفیه فاضلاب بهداشتی به روشVIP، تمام مناطق مرحله بندی ...

 • روش اندازه گیری کدورت در تصفیه فاضلاب

  روش اندازه گیری کدورت در تصفیه فاضلاب
  ذرات خاک رس، شن، مواد معدنی، مواد آلی و پلانکتون ها و سایر ارگان های ذره بینی که به صورت معلق در آب وجود دارند و مانع از عبور آب می شوند، سبب ایجاد کدورت در آب می شوند. کدورت را بر اساس مقایسه شدت ...

 • روش های اندازه گیری پارامترهای آب و فاضلاب

   پارامترهای آب و فاضلاب
  بدون شک گسترده ترین و کاربردی ترین پارامتر سنجش آلودگی مواد آلی هم برای فاضلاب و هم آب های سطحی، BOD می باشد که عبارت است از اندازه گیری اکسیژن محلول مصرف شده توسط میکرو ارگانیسم ها در اکسیداسیون...

 • فرايندVip

  فرايندVip در تصفیه فاضلاب صنعتی
  فرايند VIP، به استثنای روشهای مورد استفاده برای جريان های برگشتی ، مشابه فرايند های UCT و A²/O می باشد. در اين فرايند ، تمام مناطق مرحله بندی شده است كه شامل حداقل دو بخش سری با اختلاط كامل می باشد...

 • فاضلاب پالایشگاه ها

  تصفیه فاضلاب پالایشگاه
  فاضلاب پالایشگاه ها بشدت آلوده بوده و لازم است که بروی آن پیش تصفیه صورت گیرد و سپس توسط سایر فرآیندها تصفیه گردند. استفاده از دستگاههای جدا کننده API بمنظور پیش تصفیه محدود شده است و بیشتر به عنوان ...

 • عوامل مؤثر در راندمان استخرهای هوازی – بی هوازی

  استخرهای هوازی بیهوازی
  فقط عمل اختلاط قادر به جابجایی جلبک های ساکن به ســطح استخر می باشد . سطح استخر همان محلی است که نور ميتواند به طور مؤثر در آن نفوذ نماید . اگر اختلاط صورت نگيرد، اغلب محتویات استخر به طور دائم در تاریکی...

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش A2/O

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  فرآيند انحصاري A2/O ، اصلاح شده فرآيند A/Oمی باشد . فرآيند A/Oدر ابتدا ، شامل يك ناحيه بی هوازی برای حذف بيولوژيكی فسفر بود كه در ادامه آن يك منطقه هوازی قرار داشت. بارنارد در سال 1974 اولين كسی بود كه تشخيص داد.