• باكتری های تصفيه كننده فاضلاب در روش رشد چسبيده و رشد معلق

  تصفیه فاضلاب
  در سيستم های تصفيه فاضلاب كه به روش ها ي مختلفي انجام پذير است مي توان به تصفيه آن به روش بيولوژيكي اشاره نمود.در اين روش از تصفيه فاضلاب كه مي توان به صورت رشد و ...

 • شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی

  جمع آوری فاضلاب بهداشتی
  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی در مجامع به مقدار زیادی در افزایش سطح بهداشت منطقه موثر بوده است. بنابراین ضرورت احداث شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی از جمله ضروریات جوامع بشری به حساب می آید...

 • تصفیه خانه فاضلاب

  تصفیه خانه فاضلاب
  تصفیه خانه فاضلاب به مکانی اطلاق می شود که عملیات و فرآیند های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه ی فاضلاب در آن انجام می گیرد. عملیات تصفیه ی فاضلاب به سه مرحله ی تصفیه ی اولیه، ثانویه و تصفیه ی پیشرفته تقسیم می شود...

 • تصفیه فاضلاب,پکیج تصفیه فاضلاب

  مزایای استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب
  پکیج تصفیه فاضلاب با استفاده از تکنولوژی های مدرن به منظور تصفیه فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و … و استفاده مجدد به ویژه مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز بسیار حائز اهمیت می باشد...

 • روش اندازه گیری هدایت الکتریکی در تصفیه فاضلاب

   هدایت الکتریکی در تصفیه فاضلاب
  هدايت الكتريكي معياري از توان آب براي هدايت جريان الكتريكي ميباشد که اين ويژگي با کل غلظت مواد يونيزه شده در آب(يونهاي مثبت ومنفي) ودمايي که اندازه گيري در آن انجام مي شود مرتبط ميباشد ...

 • تالاب مصنوعی برای دفع و تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی

  تالاب مصنوعی برای دفع و تصفیه فاضلاب بهداشتی
  تالاب مصنوعی یکی از راهکارهای کم هزینه برای دفع و تصفیه بهداشتیِ پساب در مناطق روستایی و شهری است. بسته به میزان زمین موجود، احداث این تصفیه خانه طبیعی برای انواع پساب کاربرد دارد کما اینکه...

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش VIP

  فرآیند VIP
  تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش VIP، به استثنای روشهای مورد استفاده براي جريان های برگشتی ، مشابه فرايند های UCT و A²/O می باشد. در تصفیه فاضلاب بهداشتی به روشVIP، تمام مناطق مرحله بندی ...

 • روش اندازه گیری کدورت در تصفیه فاضلاب

  روش اندازه گیری کدورت در تصفیه فاضلاب
  ذرات خاک رس، شن، مواد معدنی، مواد آلی و پلانکتون ها و سایر ارگان های ذره بینی که به صورت معلق در آب وجود دارند و مانع از عبور آب می شوند، سبب ایجاد کدورت در آب می شوند. کدورت را بر اساس مقایسه شدت ...

 • روش های اندازه گیری پارامترهای آب و فاضلاب

   پارامترهای آب و فاضلاب
  بدون شک گسترده ترین و کاربردی ترین پارامتر سنجش آلودگی مواد آلی هم برای فاضلاب و هم آب های سطحی، BOD می باشد که عبارت است از اندازه گیری اکسیژن محلول مصرف شده توسط میکرو ارگانیسم ها در اکسیداسیون...

 • فرايندVip

  فرايندVip در تصفیه فاضلاب صنعتی
  فرايند VIP، به استثنای روشهای مورد استفاده برای جريان های برگشتی ، مشابه فرايند های UCT و A²/O می باشد. در اين فرايند ، تمام مناطق مرحله بندی شده است كه شامل حداقل دو بخش سری با اختلاط كامل می باشد...