• فاضلاب پالایشگاه ها

  تصفیه فاضلاب پالایشگاه
  فاضلاب پالایشگاه ها بشدت آلوده بوده و لازم است که بروی آن پیش تصفیه صورت گیرد و سپس توسط سایر فرآیندها تصفیه گردند. استفاده از دستگاههای جدا کننده API بمنظور پیش تصفیه محدود شده است و بیشتر به عنوان ...

 • عوامل مؤثر در راندمان استخرهای هوازی – بی هوازی

  استخرهای هوازی بیهوازی
  فقط عمل اختلاط قادر به جابجایی جلبک های ساکن به ســطح استخر می باشد . سطح استخر همان محلی است که نور ميتواند به طور مؤثر در آن نفوذ نماید . اگر اختلاط صورت نگيرد، اغلب محتویات استخر به طور دائم در تاریکی...

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش A2/O

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  فرآيند انحصاري A2/O ، اصلاح شده فرآيند A/Oمی باشد . فرآيند A/Oدر ابتدا ، شامل يك ناحيه بی هوازی برای حذف بيولوژيكی فسفر بود كه در ادامه آن يك منطقه هوازی قرار داشت. بارنارد در سال 1974 اولين كسی بود كه تشخيص داد.

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی به روشBio-denitro

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  در تصفیه فاضلاب بهداشتی به روشBio-denitro ، حداقل از دو نهر اكسيداسيون به شكل سری استفاده می شود كه اين نهرها می تواند به شكل های مختلف با يكديگر سری شده و نوع بهره برداری آنها متفاوت می باشد.

 • فرآیند راكتور فيلتر بی هوازی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  راكتور فيلتر بی هوازی شامل بستری از جنس لاستيك ، سنگ ، ميكا، زئوليت و ديگر مواد مؤثر بر رشد باكتری های بی هوازی بر روی آن می باشند. جريان می تواند به سمت بالا يا به سمت پايين باشد. محيط فيلتر كه جامدات ...

 • فرآیند راكتور ناپيوسته متوالی بی هوازی

  راكتور ناپيوسته متوالی بی هوازی
  امروزه راكتور ASBR ، به عنوان يك فرايند رشد معلق مورد توجه قرار گرفته است. كه جداسازي جامدات از مايع و مرحله واكنش در يك محفظه مشابه مي باشد. و خيلي شبيه به SBR است . موفقيت راكتور ASBR همانند آنچه در ...

 • انواع لجن ویژگی و اهمیت آن در تصفیه خانه

  لجن در تصفیه خانه فاضلاب
  لجن در تصفیه خانه فاضلاب شهری به صورت های زیر ممکن است دیده شود،لجن تازه یا خام: دارای رنگی خاکستری مایل به زرد است که ذرات نسبتا درشتی از قبیل گچ و کاغذ پارچه و قطعات مواد غذایی در آن دیده میشود

 • انواع روش های هوادهی

  روشهای تصفیه فاضلاب
  هوادهی با کمک هوای فشرده : در این روش هوای فشرده توسط کمپرسری تولید وتوسط لوله های سوراخ داری از کف استخر در فاضلاب دمیده میشود. هوادم های ریز دهانه: در اینگونه هوادهی دمیدن هوا با کمک لوله هایی با ...

 • صافی چکننده با مواد پلاستیکی

  صافی چکنده در تصفیه فاضلاب
  امروزه به جای قلوه سنگهای طبیعی و مصنوعی از قطعات پلاستیکی متخلخل استفاده می شود . مواد پلاستیکی دارای این برتری هستند که می توان با تغییر درجه ی تخلخل و یا به عبارت دیگر با افزایش سطح ویژه مواد یعنی ...

 • تصفیه هوا - ترسیب­گر الکترواستاتیکی مرطوب

  تصفیه هوا
  ترسیب­گر الکترواستاتیکی مرطوب(WESP)، به منظور کنترل کارآمد انتشار ذرات با اندازه زیر میکرون مانند فلزات سنگین، غبارات و بخارات اسیدی (Acid mist) و غبارات و بخارات روغنی است. این سیستم به علت عملکرد ...