• ویروس های روده ای موجود در فاضلاب بهداشتی

  ویروس های روده ای موجود در فاضلاب بهداشتی
  بیشتر از صد نوع ویروس همراه با مدفوع انسانی وجود دارد که به نام ویروس های روده ای شناخته می شوند. دامنه تغییرات بهداشتی این عوامل در انسان از پولیو می الی تیس، هپاتیت ها، ورم معده تا عفونت های بی ضرر است.

 • اندامگان بیماریزا

  اندامگان بیماری زا-تصفیه فاضلاب بهداشتی
  بسیاری از انواع باکتری های مضر در داخل روده انسان ساکن هستند و معمولا با مدفوع خارج می‍شوند. به دلیل اینکه باکتری های بیماری‍زا در مدفوع افراد آلوده وجود دارد، فاضلاب های انسانی یا فاضلاب بهداشتی حاوی طیف وسیعی از فاضلاب های

 • اجزای جریان های فاضلاب

  اجزای جریان های فاضلاب
  فاضلابی که از راههای مستقیم و غیر مستقیم وارد سامانه جمع‍آوری می‍گردد. عبور تدریجی، آب خارجی است که از طریق درزهای دارای نشت، ترک ها و شکستگی ها و یا دیواره های متخلخل، وارد سامانه جمع‍آوری می‍شود. جریان ورودی سیلاب از ...

 • ریزاندامگان موجود در آب سطحی و فاضلاب

  ریزاندامگان موجود در آب سطحی و فاضلاب
  ریزاندامگان موجود در آب و فاضلاب شامل باکتری‍ها، قارچ ها، جلبک ها، پروتوزا، گیاهان و جانوران و ویروس هاست. باکتری ‍ها، قارچ ها، جلبک ها، پروتوزوا و ویروس ها را می‍توان با میکروسکوپ مشاهده نمود.

 • تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین

  تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین
  فاضلاب های حاوی خون و پروتئین عمدتا در گشتارگاه ها تولید می شود. حذف خون از این فاضلاب ها به سختی انجام می گیرد. کارآمدترین روش برای تصفیه فاضلاب های حاوی خون و پروتئین، این است که ابتدا ذرات معلق خون و پروتئین حذف گردند.

 • تاثير ضايعات غذایی در بهبود آبگيری لجن فاضلاب شهری

   آبگيری لجن فاضلاب شهری
  توليد حجم بالای لجن از جمله مشکلات عمده اکثر تصفيه خانه های فاضلاب شهری مي باشد که لزوم ارائه راهکارهای مناسب اقتصادی و زيست محيطي را جهت مديريت و تصفيه مناسب فاضلاب های شهری را ايجاب مي نمايد.

 • تصفیه فاضلاب روغنی

  تصفیه فاضلاب روغنی
  روغن و مواد نفتی از متداولترین آلاینده هايی هستند كه از طريق صنايع نفت و پتروشيمی وارد آب های زير زمينی، آب باران و بسياری از آبهای سطحی می گردند. اين آلاينده ها دارای اثرات سميت و سرطان زايی بوده و توانايی ورود به چرخه غذايی را نيز دارند.

 • پكيج‌ پیش ساخته فلزی تصفيه فاضلاب

  پكيج‌ پیش ساخته فلزی تصفيه فاضلاب
  برای جوامع کوچک که فاضلاب های بهداشتی (فاضلاب شهری) با مقدار کم تولید می نمایند استفاده از پکیج های فلزی و پکیج های فایبرگلاس بهترين گزینه از نظر فنی و اقصادی می باشد. پکیج های فلزی ساخت شركت آركا گستر از جنس کربن استیل

 • عوامل عمده تهديد كننده منابع آبی

   عوامل عمده تهديد كننده منابع آبی
  سه عامل عمده افزايش جمعيت و شهر نشيني ، توسعه صنعت و كشاورزي و ضعف مديريت منابع آب ، نه تنها به نياز مصرف آب به ويژه آبهاي شيرين افزوده ، بلكه زمينه هاي نقصان كيفيت و آلودگي شديد منابع آبي جهان را هموار

 • تصفیه طبیعی فاضلاب

  تصفیه فاضلاب به روش طبیعی
  در تصفیه طبیعی فاضلاب غالبا تمام انواع تصفیه به کار برده می شود.شامل تصفیه زیستی فاضلاب به صورت هوازی در دریاها و رودخانه ها، تصفیه بی هوازی فاضلاب در چاه ها و تصفیه شیمیایی فاضلاب به صورت اکسیداسیون یا گند زدایی.