• سپتیک تانک پلی اتیلنی

  پرکاربردترین و ساده ترین واحدی که در تصفیه فاضلاب انسانی – بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد سپتیک تانک می باشد. سپتیک تانک مخزنی است که در آن فرآیندهایی مثل ته نشینی، شناور...

 • روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

  طبیعی در اثر فعالیت میکرو ارگانیسمها ، مواد آلی به کربن ، دی اکسیدکربن ، آب و بخش اندکی از آن به ترکیبات معدنی پایدار تجزیه میشود که این کار به دو روش هوازی و بی هوازی انجام میشود. سیستم پخش ارگانیسمها درپساب و سپس تصفیه ..

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب
  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تجزیه و تحلیل و انتخاب شدت جریان ها و بارگذاری های اجزای اصلی فاضلاب

  تجزیه تحلیل اجزای اصلی فاضلاب
  تعیین شدن جریان فاضلاب و بارگذاری های جرمی اجزای اصلی، یک گام اساسی در آغاز فرایند طراحی مفهومی و امکانات تصفیه فاضلاب است. داده های قابل اطمینان از شدت جریان های موجود و طرح ریزی شده، بر ویژگی های هیدرولیک

 • ویروس های روده ای موجود در فاضلاب بهداشتی

  ویروس های روده ای موجود در فاضلاب بهداشتی
  بیشتر از صد نوع ویروس همراه با مدفوع انسانی وجود دارد که به نام ویروس های روده ای شناخته می شوند. دامنه تغییرات بهداشتی این عوامل در انسان از پولیو می الی تیس، هپاتیت ها، ورم معده تا عفونت های بی ضرر است.

 • اندامگان بیماریزا

  اندامگان بیماری زا-تصفیه فاضلاب بهداشتی
  بسیاری از انواع باکتری های مضر در داخل روده انسان ساکن هستند و معمولا با مدفوع خارج می‍شوند. به دلیل اینکه باکتری های بیماری‍زا در مدفوع افراد آلوده وجود دارد، فاضلاب های انسانی یا فاضلاب بهداشتی حاوی طیف وسیعی از فاضلاب های

 • اجزای جریان های فاضلاب

  اجزای جریان های فاضلاب
  فاضلابی که از راههای مستقیم و غیر مستقیم وارد سامانه جمع‍آوری می‍گردد. عبور تدریجی، آب خارجی است که از طریق درزهای دارای نشت، ترک ها و شکستگی ها و یا دیواره های متخلخل، وارد سامانه جمع‍آوری می‍شود. جریان ورودی سیلاب از ...

 • ریزاندامگان موجود در آب سطحی و فاضلاب

  ریزاندامگان موجود در آب سطحی و فاضلاب
  ریزاندامگان موجود در آب و فاضلاب شامل باکتری‍ها، قارچ ها، جلبک ها، پروتوزا، گیاهان و جانوران و ویروس هاست. باکتری ‍ها، قارچ ها، جلبک ها، پروتوزوا و ویروس ها را می‍توان با میکروسکوپ مشاهده نمود.

 • تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین

  تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین
  فاضلاب های حاوی خون و پروتئین عمدتا در گشتارگاه ها تولید می شود. حذف خون از این فاضلاب ها به سختی انجام می گیرد. کارآمدترین روش برای تصفیه فاضلاب های حاوی خون و پروتئین، این است که ابتدا ذرات معلق خون و پروتئین حذف گردند.

 • تاثير ضايعات غذایی در بهبود آبگيری لجن فاضلاب شهری

   آبگيری لجن فاضلاب شهری
  توليد حجم بالای لجن از جمله مشکلات عمده اکثر تصفيه خانه های فاضلاب شهری مي باشد که لزوم ارائه راهکارهای مناسب اقتصادی و زيست محيطي را جهت مديريت و تصفيه مناسب فاضلاب های شهری را ايجاب مي نمايد.