• لزوم آزمايشات فاضلاب

  لزوم آزمايشات فاضلاب
  آزمايشاتي که از فاضلاب بعمل ميآيد شامل آزمايشهاي فيزيکي ، مطالعات بهداشتي ، آزمايشهاي شيميايي و بالاخره آزمايشهاي زيستی است. مجموع تمام آزمايشهای معمول در کار فاضلاب را آزمايش تحليلی فاضلاب مينامند .آزمايش های فيزيکی برای تعيين ...

 • روش های چربی گیری فاضلاب

  تصفیه فاضلاب صنعتی به روشهای چربی گیری فاضلاب
  معلق سازی از کارهای واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به منظور چربی گیری فاضلاب برای امر تصفیه فاضلاب استفاده می شود.تعداد زیادی از فاضلاب های صنعتی حاوی مقدار زیادی ...

 • اجرای آناليز در سیستم جمع آوری فاضلاب

  تصفیه فاضلاب,شبکه جمع آوری فاضلاب
  ميلز برای ارزيابی قابليت سيستم جمع آوری فاضلاب موجود جهت انتقال جريانهای پيك آب و هوای مرطوب تحليل را انجام داد. وضعيت طراحی جريان آب و هوای مرطوب و خشك مطالعه شد.

 • مدل سازی سيستم جمع آوری فاضلاب

  مدل سازی سيستم جمع آوری فاضلاب
  براي رسيدگي به رشد در سيستم NBU به مشاور CampDresserو Mckee برای توسعه طرح جامع سيستم جمع آوری فاضلاب دستور داد.مشاور CDM روی نيازهای حال و آينده سيستم جمع آوری فاضلاب تحقيق و گزارش نمود. بعلاوه مشاورCDM برای پذيرفتن ...

 • شبکه جمع آوری فاضلابروی ساده شده

  جمع آوری فاضلاب
  فاضلابروهای ساده شده، اولین بار در اوایل دهه ۸۰ در ایالت ریوگراند شمالی در شمال شرقی برزیل و بدنبال موفقیت طرح در مناطقی از آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و استرالیا مورد استفاده قرار می گیرد. شبکه ساده شده ...

 • شبکه جمع‌آوری فاضلاب

  شبکه جمع‌آوري فاضلاب
  يکی از ارکان توسعه در هر اجتماعی، تامين بهداشت و سلامت افراد آن اجتماع است. جهت دست‌يابی به شاخص‌های بهداشتی و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه، توجه به پايه‌های تشکيل‌دهنده بهداشت محيط‌زيست لازم و ضروری است. جلوگيری از آلودگی ...

 • شبکه جمع آوری فاضلاب تحت خلاء(vss)

  جمع آوری فاضلاب تحت خلاء
  امروزه مسائل محیط زیستی از جمله عواملی است که مورد توجه مسئولین بوده که از مهمترین موارد آلوده کننده محیط زیست شهری نحوه و چگونگی دفع فاضلاب در مناطق شهری می باشد . خوشبختانه در...

 • استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده و لجن حاصل از تصفیه فاضلاب

  استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده
  درجه تصفیه فاضلاب به نحوه دفع یا استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده بستگی دارد، مثلاً چنانچه از فاضلاب خانگی تصفیه شده برای آبیاری اراضی کشاورزی استفاده می­شود، زدایش نیتروژن و فسفر از ...

 • تفاوت فاضلاب روستایی نسبت به فاضلاب شهری

  تفاوت فاضلاب روستایی نسبت به فاضلاب شهری
  شناخت شرایط اقلیمی در مدیریت صحیح فاضلاب در مناطق روستایی اعم از انتخاب نوع روش و طراحی سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب از موارد مهم و ضروری به شمار می­رود.عواملی مانند آبیاری باغ و باغچه...

 • بررسی تاثير ضايعات غذائی در بهبود آبگيری لجن فاضلاب شهری

  فاضلاب های شهری
  توليد حجم بالای لجن از جمله مشکلات عمده اکثر تصفيه خانه های فاضلاب شهری می باشد که لزوم ارائه راهکارهای مناسب اقتصادی و زيست محيطی را جهت تصفيه مناسب فاضلاب های ...